ZAKŁADOWE KLUBY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK


Andrzej Kinasiewicz - od 29.05.2009 Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK, koordynator akcji "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE"

Miejski Klub HDK PCK przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju - prezes Ryszard Górski tel. 508 482 270

 

Kluby zakładowe

 

Klub HDK PCK przy KWK BORYNIA -    prezes Aleksander Czajka tel. 32 4782660

Klub HDK PCK przy KWK PNIÓWEK -   prezes Waldemar Sajek tel. 515 476 519

Klub HDK PCK przy KWK JAS-MOS -    prezes Mieczysław Kupisz tel. 886 519 789

Klub HDK PCK przy KWK ZOFIÓWKA - prezes Czesław Kłosek tel. 605 238 848

Klub HDK PCK przy JZWiK S.A. - prezes Sebastian Guzy tel. 500 261 873

 

Kluby służb mundurowych

 

Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym - prezes Rafał Klimkiewicz

Klub HDK przy Komendzie Miejskiej Policji, - prezes Andrzej Cybula / Magdalena Szust

Klub HDK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - prezes Jarosław Ceglarek / Paweł Omyla

Klub HDK przy Komendzie Straży Miejskiej UM - prezes Ireneusz Ćwirzeń

Klub HDK przy Komendzie Straży Granicznej - prezes

 

o

o

 WYJŚCIE