KLUB HONOROWYCH DAWCÓW PCK (mundurowych)
przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju Szeroka

 

 

04.06.2020 W związku z odejściem pana Rafała Klimkiewicza na emeryturę wybrano nowego prezesa Klubu HDK PCK przy ZK.  Został nim pan Tadeusz Rzeszut

10.12.2019 na walnym zebraniu Klubu jednogłośnie wybrano nowy Zarząd Klubu HDK PCK przy ZK, w składzie:
Prezes Rafał Klimkiewicz, Wiceprezes Krzysztof Karwowski, Sekretarz Klubu Przemysław Kula, Skarbnik Klubu Tadeusz Rzeszut, Delegat na Zjazd Rejonowy Piotr Kula

22.05.2018 Zaklad-Karny-w-Jastrzebiu-Zdroju-pomagamy-i-pamiętamy-100-lecie-slużby-wziennej-i-odzyskania-niepodleglości »

Spokrewnieni służbą 2018-03-01 »

21.12.2017 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej w oparciu o ogólnopolską akcję służb mundurowych "Nasza Krew Nasza Ojczyzna". foto1 | foto2

 

Świat w miniaturze »

Na uboczu miasta, w dzielnicy Szeroka znajduje się zakład karny. Na chwilę obecną przebywa w nim około 1000 osadzonych. Osadzonych, a nie więźniów, ponieważ tak o nich mówią funkcjonariusze służby więziennej. Dlaczego około? Ponieważ zachodzi ciągła rotacja – ktoś wychodzi na wolność, ktoś wraca do zakładu zamkniętego, ponieważ trzeba wiedzieć że zakład w Szerokiej jest zakładem półotwartym czyli takim, w którym skazani mają większą swobodę.

 

29.05.2017 Promocja honorowego krwiodawstwa »  W akcji krwiodawstwa realizowanych na terenie naszego regionu swój udział mają również funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień pełniący służbę w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Klub Honorowych Krwiodawców zrzeszający kadrę jastrzębskiej jednostki został reaktywowany kilka lat temu. Stawia sobie za cel propagowanie idei krwiodawstwa w lokalnej społeczności oraz wspieranie bieżących inicjatyw w tym zakresie. Kolejna z cyklicznych akcji miała miejsce 29 maja. Dzięki wsparciu funkcjonariuszy Służby Więziennej, uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju a także uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju im. Stanisława Wyspiańskiego zebrano prawie 17 litrów krwi oraz pokaźną ilość słodyczy. Po zakończonej zbiórce krwi uczniowie wraz z opiekunkami mieli możliwość  zapoznania się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wizyta jest elementem współpracy, jaką działający w jednostce Klub Honorowych Dawców Krwi nawiązał z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. Zebrane słodycze zostaną przekazane dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym regionie, stanowiąc dla nich prezent z okazji Dnia Dziecka.

 

10.02.2017 »  Na Akademii w Zakładzie Karnym z okazji święta pracowników Służby Więziennej wręczono panu Andrzejowi Kinasiewiczowi - przewodniczącemu Rejonowej Rady HDK PCK - podziękowanie za współpracę w organizowaniu i przeprowadzaniu akcji krwiodawstwa.

 

5.11.2016 Odznaka-Honorowa-Polskiego-Czerwonego-Krzyza-dla-Zakladu-Karnego-w-Jastrzebiu-Zdroju »

 

24.10.2016 Nasza-Krew-Nasza-Ojczyzna »

 

08.12.2015 na walnym zebraniu Klubu jednogłośnie wybrano nowy Zarząd Klubu HDK PCK przy ZK, w składzie:
Prezes Rafał Klimkiewicz, Wiceprezes Krzysztof Karwowski, Sekretarz Klubu Przemysław Kula, Skarbnik Klubu Tadeusz Rzeszut, Delegat na Zjazd Rejonowy Piotr Kula

 

Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju zorganizował następujące akcje poboru krwi przy współpracy z RCKiK w Raciborzu (ekipa wyjazdowa)

      24.10.2014 r. zebrano 14 litrów krwi pełnej,

      23.05.2014 r. zebrano 25 litrów krwi pełnej

      25.10.2013 r. zebrano 18 litrów krwi pełnej

7    24.05.2013 r. zebrano 15 litrów krwi pełnej

 

Dodatkowo członkowie naszego Klubu zawsze wspomagają akcję przeprowadzaną w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach akcji Młoda Krew. 

23.11.2012 r. zebrano 18 litrów krwi pełnej

 

27.02.2012 reaktywacja Klubu HDK PCK przy ZK w Jastrzębiu-Zdroju. Na walnym zebraniu Klubu jednogłośnie wybrano nowy Zarząd Klubu HDK PCK przy ZK, w składzie:
Prezes Rafał Klimkiewicz, Wiceprezes Krzysztof Karwowski, Sekretarz Klubu Przemysław Kula, Skarbnik Klubu Tadeusz Rzeszut, Delegat na Zjazd Rejonowy Piotr Kula

 

10.11.2011 r. zebrano 13 litrów krwi pełnej

o

o

10.11.2010 r. zebrano 20 litrów krwi pełnej

01.06.2010 r. zebrano 16 litrów krwi pełnej 

 WYJŚCIE