DAR KRWI – DAREM SERCA  – DAREM MILOŚCI BLIŹNIEGO

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju
Ul. 1 Maja 61
, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, 668 846 740, 608 708 111
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju

jastrzebie@wsb.net.pl | rekrutacja.jastrzebie@wsb.net.pl | dziekanat.jastrzebie@wsb.net.pl,

2020-06-27_I Akcja HDK PCK przy WSB

2020-06-20_Promocja WSB i akcji HDK PCK