KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK (mundurowych)
przy Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

30.01.2018 przy Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju reaktywowano Klub HDK PCK. Klub liczy 15 członków PCK.

Wybrano Zarząd Klubu HDK PCK: Prezes Robert Bobryk, wiceprezes Piotr Gębczyński, sekretarz Arkadiusz Konieczny, skarbnik Tomasz Wrzoskiewicz.

 

Spokrewnieni służbą 2018-03-01 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WYJŚCIE