WYJŚCIE

 

W dniu 7.02.2020 r. na X Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju wybrano

Zarząd Rejonowy PCK na lata 2020-2024 w składzie:

Pani Urszula Górska prowadzi Biuro OR PCK oraz wydawanie odzieży osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Cały Zarząd Rejonowy i Komisja Rewizyjna pracuje na zasadach wolontariatu.

 

Komisja Rewizyjna

Delegaci na Zjazd Okręgowy w Katowicach

WYJŚCIE