WYJŚCIE

 

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju na lata 2016-2020 od dnia 8.08.2016 r.

08.08.2016 Nastąpiła zmiana w Zarządzie Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Ponieważ dotychczasowy wiceprezes Andrzej Kinasiewicz w dniu 9.04.2016 r. został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach,

funkcję wiceprezesa powierzono panu Piotrowi Kuli, a na członka Zarządu powołano pana Ryszarda Górskiego, prezesa Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Prezes ..................... Wiesław Lasyk

Wiceprezes .............  Piotr Kula

Sekretarz ................  Urszula Górska

Członek ................... Sebastian Guzy

Członek ................... Ryszard Górski

 

 

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju na lata 2016-2020 wybrany na IX Rejonowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 9.02.2016 r.

Prezes ..................... Wiesław Lasyk

Wiceprezes .............. Andrzej Kinasiewicz

Sekretarz ................  Urszula Górska

Członek ................... Piotr Kula

Członek ................... Sebastian Guzy

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Renata Reichman

Członek Renata Janecka

Delegat na Zjazd Okręgowy w Katowicach

Wiesław Lasyk

 

 

REJONOWA RADA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK (RR HDK PCK)

wybrana 9.02.2016 r. na Konferencji Rejonowej Honorowego Krwiodawstwa PCK

Prezydium Rady

Przewodniczący Andrzej Kinasiewicz

Wiceprzewodniczący Edward Groborz

Sekretarz Kłosek Czesław Kłosek

 

Członkowie Rady:

KWK „JAS-MOS”,  prezes Klubu HDK PCK Mieczysław Kupisz

KWK „Borynia”,    prezes Klubu HDK PCK Aleksander Czajka

KWK „Pniówek”,  prezes Klubu HDK PCK Waldemar Sajek

 

 

Miejski Klub HDK im. Henryka Sławika przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju

28.12.2015 wybrano nowe władze Klubu

 

Zarząd MK HDK PCK

Prezes Ryszard Górski

Wiceprezes Piotr Michalski

Sekretarz Andrzej Kinasiewicz (9.02.2016 został Wiceprezesem OR PCK) - na sekretarza powołano Anetę Drapińską

Skarbnik Krzysztof Ptak

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR Joanna Matuszak

Członek KR Sławomir Kozłowski

 

Delegat na Konferencję Rejonową PCK

Piotr Michalski

z-ca delegata Mieczysław Chrapek

 

ZAKŁADOWE KLUBY HDK

Komenda Miejska Policji - prezes Andrzej Cybula

Komenda Miejska Straży Pożarnej - prezes Jarosław Ceglarek, Paweł Omyla

Straż Miejska - prezes Ireneusz Ćwirzeń

Zakład Karny -  prezes Rafał Klimkiewicz

 

PCK KWK Ruch „Pniówek”,   prezes Waldemar Sajek

PCK KWK Ruch „JAS-MOS”, b. prezes Mieczysław Kupisz

PCK KWK Ruch „Borynia”,    prezes Aleksander Czajka (+ Koło PCK)

KWK Ruch „Zofiówka”,        prezes Czesław Kłosek

SZKOLNE KLUBY HDK

Zespół Szkół Nr 1 ul. Graniczna 2, opiekun mgr Agata Mrożkiewicz

Zespół Szkół Nr 2 ul. Poznańska 1a, opiekun mgr Jolanta Wyciszczok-Kuchejda

Zespół Szkół Nr 3 ul. Wrocławska 6, opiekun mgr Lidia Trześniewska

Zespół Szkół Nr 5 ul. Staszica 10, opiekun mgr Włodzimierz Nowosielski

Zespół Szkół Nr 6 ul. Harcerska 12, opiekun mgr Andrzej Kinasiewicz

Zespół Szkół Nr 9 ul. 11 Listopada 4,  opiekun mgr Daria Gwardyś i mgr Justyna Podlipny

Zespół Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20, opiekun mgr Halina Bazgier

Zespół Szkół Zawodowych ul. 11 Listopada, opiekun mgr Alicja Szurchaj

TEB Towarzystwo Edukacji Bankowej ul. Północna 28, opiekun mgr Mirosława Stanisławska-Małecka

WYJŚCIE