WYJŚCIE

             S Z K O L N E  K O Ł A  PCK, HDK i Koła "Wiewiórka" (2017/2018)

Kluby Wiewiórka w Przedszkolach

 

PP2 -

PP3 - mgr Iwona Bielaszka

PP4 - mgr Joanna Pęcherz

PP5 -

PP6 - mgr Anna Siuda

PP7 -

PP8 -

PP10 -

PP11 - mgr Renata Janecka

PP12 - mgr Dorota Powieśnik

PP13 -

PP14 - mgr Alina Skorupko

PP15 -

PP16 -

PP17 - mgr Bernarda Ligas

PP18 -

PP19 -

PP20 - mgr Wioletta Wasążnik

PP21 - mgr Agnieszka Borowiak i mgr Edyta Staniaszek

PP23 -

PP24 -

PP26 -

PP specj. -

PP Niepubliczne "Dzwoneczek" -

PP pod Tęczą -

OPIEKUNOWIE SZKOLNYCH KÓŁ PCK oraz HDK

SP 1 - Szkolne Koło CARITAS kat. Iwona Pałasz i ped. Aleksandra Ciaś    http://sp1jastrzebie.edupage.org/text/?text=teachers/53

SP 3 - mgr Skromblewicz ?

SP 4 - mgr Irena Łabuz i mgr Ewa Rduch, mgr Ewa Lis op. klubu "Wiewiórka" dla klas I-III

SP 5 - mgr Renata Reichman Przew. Komisji Rew. OR PCK, mgr Wioletta Wieczorek op. klubu "Wiewiórka" dla klas I-III  www.sp5.jastrzebie.pl

SP 6 -

SP 9 - mgr Monika Piniewska op. klubu "Wiewiórka"

SP 10 - mgr Jolanta Daniel oraz opiekun klubu "Wiewiórka" dla klas I-III

SP 12 -

SP 14 - mgr Elżbieta Roszczak

SP 15 - mgr Renata Janecka kat. wiceprzew. Komisji Rew. OR PCK

SP 16 - mgr Mariola Masłowska

SP 17 - mgr Włodzimierz Nowosielski

SP 18 - mgr Monika Stempkowska i mgr Anita Miara

SP 19 - mgr Dorota Chmielowska i mgr Karina Janeczko

SP 20 -

SP 21 - mgr Agnieszka Wertka i mgr Joanna Nowak

Gimnazjum nr 1 - mgr Włodzimierz Nowosielski

Gimnazjum nr 2 - PCK nie działa

Gimnazjum nr 4 - mgr Piotr Jarosławski ped.

Gimnazjum nr 6 - mgr Monika Kłosek-Taraszkieiwcz i mgr Agata Mrożkiewicz  http://pck.zs1.jastrzebie.pl

Gimnazjum nr 8 - mgr Teresa Kułak

Gimnazjum nr 9

Gimnazjum nr 10

Gimnazjum nr 11 - PCK nie ma
Gimnazjum nr 12 - mgr Elżbieta Roszczak

Zespół Szkół nr 1 - mgr Agata Mrożkiewicz i mgr Monika Kłosek-Taraszkiewicz   http://pck.zs1.jastrzebie.pl

Zespół Szkół nr 2 - mgr Jolanta Wyciszczak-Kuchejda i mgr Marzena Kula

Zespół Szkół nr 3 - mgr Piotr Jarosławski ped.

Zespół Szkół nr 4 - PCK nie działa

Zespół Szkół nr 5 - mgr Włodzimierz Nowosielski (HDK), mgr Małgorzata Kurzaszyk (HDK) mgr Piotr Stafin   ZS 5 z wizytą w Domu dziecka w Gorzyczkach

Zespół Szkół nr 6 - mgr Bożena Surma; mgr Jarosław Grycman (HDK), mgr Piotr Krosny (HDK)

Zespół Szkół nr 8 - mgr Elżbieta Roszczak

Zespół Szkół nr 9 im. dra M. Witczaka - mgr Daria Gwardyś-Banasik (HDK) i mgr Justyna Podlipny (HDK)
Zespół Szkół Specjalnych nr 10 - PCK nie ma
Zespół Szkół nr 11 - PCK nie ma
Zespół Szkół nr 12 - mgr Monika Stempowska i mgr Anita Miara
Zespół Szkół nr 13 (Bzie) - mgr Renata Janecka kat., wiceprzew. Komisji Rew. OR PCK
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego - mgr Urszula Skromblewicz

Zespół Szkół Handlowych - mgr Krystyna Ujma (PCK) i mgr Joanna Myśliwy (KDK), pomaga mgr Beata Dębowska

Zespół Szkół Zawodowych - mgr Alicja (Szurchaj) Kozieł
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek - PCK nie ma, HDK nie ma
TEB Towarzystwo Edukacji Bankowej - mgr Mirosława Stanisławska-Małecka (HDK)

 

 WYJŚCIE