S Z K O L N E  K O Ł A  PCK

OPIEKUNOWIE SZKOLNYCH KÓŁ PCK

Klub "Wiewiórka" w PP 3 prowadzi mgr Bernarda Ligas

Klub "Wiewiórka" w SP 10 prowadzi mgr Jolanta Daniel

SP 3 - mgr Skromblewicz

SP 4 - mgr Irena Łabuz i mgr Ewa Rduch

SP 5 - mgr Renata Reichman

SP 6 - mgr

SP 9 - mgr

SP 10 - mgr Ryszard Górski

SP 12 - mgr

SP 15 - mgr Renata Janecka

SP 16 - mgr Mariola Masłowska

SP 17 - mgr Jolanta Rottermund

SP 19 - mgr Dorota Chmielowska i mgr  Janeczko

Gimnazjum nr 1 - mgr Włodzimierz Nowosielski

Gimnazjum nr 8 - mgr Teresa Kułak

Gimnazjum w Pawłowicach - mgr Patrycja Chlebek i mgr Ewa Pysk

Gimnazjum w Pielgrzymowicach - mgr Janina Wieszołek

Zespół Szkół nr 1 - mgr Agata Mrożkiewicz i mgr Monika Kłosek-Taraszkiewicz     strona Koła PCK

Zespół Szkół nr 2 - mgr Jolanta Wyciszczak-Kuchejda

Zespół Szkół nr 3 - mgr Piotr Jarosławski /mgr Lidia Trześniewska na emeryturze/ wcześniej mgr Olga Czeszak

Zespół Szkół nr 5 - mgr Agnieszka Kossowska;     ZS 5 z wizytą w Domu dziecka w Gorzyczkach

Zespół Szkół nr 6 - mgr Bożena Surma; opiekun Koła HDK mgr Jarosław Grycman
Zespół Szkół nr 8 - mgr  Bezuch

Zespół Szkół Handlowych - mgr Halina Bazgier

 

 WYJŚCIE