PRZEPISY PRAWNE

dotyczące PCK oraz honorowego krwiodawstwa

Internetowy System Aktów Prawnych »


Statut PCK 2011 » (PDF 65,5KB) Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.09.2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu PCK (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284)


Podstawy prawne działalności PCK »  


  UWAGA !  Kto nie może oddać krwi »

| Akty prawne związane z honorowym krwiodawstwem w GOOGLE »  |  krwiodawcy.org/akty-prawne »  |


 

d2017000157001-recepty-zk.pdf »

staz-urzedu-pracy-a-krwiodawstwo »


W nawiązaniu do poprzedniej informacji dot. przestrzegania uprawnień przysługujących dzieciom do 18 roku życia na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życia" przesłanej przez CSIOZ w dniu 2017-09-06, przesyłam uzupełniające pismo Pani Minister Józefy Szczurek-Żelasko skierowane do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz lecznictwa szpitalnego z prośbą o zapoznanie się z niniejszym pismem. W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Anną Walczak-Wiśniewską tel. (22) 53-00-334


Odznaczenia dla HDK [.ppt] »   |  Odznaki dla HDK » |   


Roz. MZ z 11.09.2017 r. ws. wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi    DU/2017/1742/1 »   d2017000174201ws.legitymacji.pdf »


Roz. MZ z 24.08.2017 r. ws. legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”   DU/2017/1677 »  |   Rozp. MZ z 24.08.2017 wsHDK-ZZN [.pdf] » 


W nawiązaniu do poprzedniej informacji dot. przestrzegania uprawnień przysługujących dzieciom do 18 roku życia na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życia" przesłanej przez CSIOZ w dniu 2017-09-06, przesyłam uzupełniające pismo Pani Minister Józefy Szczurek-Żelasko skierowane do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz lecznictwa szpitalnego z prośbą o zapoznanie się z niniejszym pismem. W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Anną Walczak-Wiśniewską tel. (22) 53-00-334


Ustawa z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw [ http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/823/1 ]ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych
https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20060163.pdf    


Ujednolicony tekst ustawy o publicznej służbie krwi - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 332). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000332 


wykaz-refundowanych-lekow-od-01-09-2015.pdf »  |  Cena leków refundowanych »


Rozp.MZ_2015.07.08-DU2015-1012_ws.warunków_pobierania krwi.pdf »


2014-05-18_komunikat_ws_zmiany_zasad_udzielania_swiadczen_ osobom_szczegolnie_uprawnionym.doc »


Zmiana-zasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-dla-zhdk od 18.05.2014 »


Uchwały  ZG PCK 2014 dotyczące honorowego krwiodawstwa:

Nr 203/2014 w sprawie zasad  funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu »

Nr 204/2014 Zarządu Głównego PCK z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Rad Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża »

Nr 205/2014 w sprawie funkcjonowania rad honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. »

 

Obwieszczenie MZ 24.02.2014 nr 42 ws. wykazu refundowanych leków [pdf] wraz z wykazem leków

 

http://refundowaneleki.pl Wyszukiwarka leków refundowanych i zamienników

Wykaz leków refundowanych 01.03.2014

 

Leki refundowane »

 

Ulga na krew »

 

Rozporządzenie 21.08.2006 Odznaczenia dla Zasłużonego Honorowego Krwiodawcy »

 

Kto to jest honorowy dawca krwi (w serwisie e-prawnik)

Regulamin Klubu HDK(DOC) | Regulamin HDK (wyciąg) (DOC)

Status honorowego dawcy »

Uchwała ZG PCK nr 154/2007 ws. konkursu klubów HDK

Zależności_PCK_HDK_i_RCKiK  (zip)

Dni wolne »

Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi »


Ustawa 2007.08.24 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 14 września 2007 r. Nr 166 poz. 1172 )  (PDF)

Ustawa 1997.08.22 ze zm. o publicznej służbie krwi (PDF) [DOC]

Ustawa 2003.11.26 zm. ust o publicznej służbie krwi (DOC)


Rozp. MZ 2006.01.19 ws. równoważnej ilości innych składników krwi.pdf (przeliczanie składników krwi do odznaczeń Dz. U. z 2006 r. nr 21, poz.163) | zobacz http://krwiodawcy.org/przelicznik-donacji 

Rozp. MZ 2010.02.03 ws. wykazu leków  (PDF 38 KB)

Rozp. MZ 2007.11.09 ws. warunków pobierania krwi.doc

Rozp. MZ 2006.08.21 ws. określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"  (pdf)

Rozp. MZ 2005.06.14 ws. rejestracji dawców krwi.pdf

Rozp. MZ 2005.04.18 ws. warunków pobierania krwi [doc]   lub [pdf]


 

Homepage