Do wiadomości działaczy HDK, zwłaszcza Ślaskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Katowicach.

Witam.

Przesyłam informacje dotyczące problemu odrabiania dniówek za oddanie krwi przez górników.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi, ale proszę również, by nie robić niepotrzebnego zamieszania nierzetelnymi informacjami, powodującymi chaos wśród krwiodawców.
Ostatnio wśród krwiodawców w naszym województwie (i w innych z terenami górniczymi) temat pojawił się na nowo, z przyczyn rzekomego faktu konieczności odrabiania tych dniówek. Jednak nikt tego "faktu" nie zdołał mi potwierdzić oficjalnie, mimo zapewnień o podaniu kontaktów na konkretne osoby, których to odrabianie miało dotyczyć. Dotyczy to również 4 rzekomych przypadków z kopalni Szczygłowice. Chciałem to sprawdzić osobiście, ale jak już pisałem, skończyło się tylko na obietnicy podania mi kontaktów.
Otrzymałem pismo od pani Agnieszki Bieniuk-Patoła, dyrektora Narodowego Centrum Krwi z kopią opinii ZUS w Rybniku i opinią Mecenasa NCK, do którego chcę się odnieść.

Pani Dyrektor w piśmie informuje, że planowana jest zmiana regulacji prawnych, aby każdy HDK, niezależnie od wykonywanej profesji miał takie samo prawo do dnia wolnego, bez konieczności odrabiania

Opinia ZUS potwierdza moje wcześniejsze rozpoznanie w tej sprawie. Tak jak już mówiłem, z nieoficjalnej odpowiedzi z inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śl. również wynikało, że koniecznoość odpracowywania tych dniówek (w 2008 roku) może wynikać z "nadgorliwości zakładu pracy", które mogą wykazywać te dniówki, których w zasadzie nie muszą. ZUS-owskie druki nie posiadają nawet takich opcji (informacja uzyskana z działów zatrudnienia 3 kopalń). ZUS potwierdza, że wykazywanie nieobecności krwiodawcy wynika tylko z zaświadczeń wykazywanych przez zakład pracy.

Opinia Radcy Prawnego NCK potwierdza jednak nasze obawy, co mnie nie dziwi, gdyż wynika to z ustawy. Sedno jest więc w interpretacji przepisów. Sprawa pozostaje więc jak najbardziej otwarta. Tym bardziej cieszy zainteresowanie nią NCK i chęć pomocy w jej uregulowaniu.

Sprawa napisania interpelacji poselskiej w tej kwestii też jeszcze jest otwarta, gdyż moje spotkanie z panem Posłem odwleka się, ze względu na konieczność jego pobytu w Warszawie w związku z pracami w Sejmie.

O dalszych poczynaniach i ewentualnych nowych aspektach sprawy będę informować na bieżąco. Jednocześnie proszę o powiadamianie mnie o sprawdzonych przypadkach ewentualnego odrabiania tych dniówek z podaniem kontaktu do osób, których to dotyczyło. Niesprawdzone informacje traktuję jak plotkę.

Sardecznie pozdrawiam
Adam P.