25 paździeRNIKA - DZIEŃ MŁODZIEŻY PCK

 

Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie od 1921 MPCK zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Struktury i Zasad działania Ruchu Młodzieżowego PCK i szczegółowych regulaminów. Jej znakiem jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem "Polski Czerwony Krzyż Młodzież", a celem strategicznym kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco - młodzieżowych i ich aktywizacja do działania na rzecz osób potrzebujących. Młodzież PCK 

25 października to Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża i tak jak co roku z tej szczególnej okazji składamy wszystkim, którzy są i czują się Młodzieżą PCK najlepsze życzenia. 

Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża ma w 2016 roku wyjątkowy charakter za sprawą jubileuszu 95-lecia Kół Młodzieży PCK.

W sposób szczególny życzenia kierujemy do wszystkich osób działających w Szkolnych Kołach PCK – wolontariuszy i opiekunów oraz grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK.

Całej czerwonokrzyskiej Młodzieży życzymy wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań i radości z tego, że każdego dnia możecie przynieść komuś trochę szczęścia i uśmiechu. By każdy dzień uczył Was czegoś nowego oraz przynosił satysfakcję z tego co robicie. Aby Wasz zapał i energia udzielały się innym i nigdy nie wygasły.

Życzenia z okazji Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża kierujemy również do wszystkich tych, którzy pomagają Wam w codziennej działalności – pracownikom, rodzicom i przyjaciołom, za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękujemy i życzymy powodzenia.

 

25 października 2016 Dzień Młodzieży PCK

25 października na stałe wpisał się w kalendarium Polskiego Czerwonego Krzyża jako Dzień Młodzieży PCK, od lat to święto młodych ludzi, którzy swój czas, energię, zaangażowanie przekazują na rzecz potrzebujących, edukacji pierwszej pomocy i profilaktyki prozdrowotnej dzieci i młodzieży, oraz wielu działań, które realizują cele PCK.

Młodzież PCK na co dzień podejmuje tak wiele zróżnicowanych działań, że trudno wszystkie zliczyć. Każde to działanie wynika z chęci zapobiegania ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków, oraz ochrony godności każdego podopiecznego i potrzebującego. Młodzież wciąż wierzy, że można zmieniać świat i ta Wasza wiara dodaje skrzydeł zarówno Wam w realizacji naszej humanitarnej misji, jak i tym którzy mają okazję współpracować z Wami na co dzień. Podczas codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka, która jest dla nas wszystkich wyzwaniem, ta wiara pomaga realizować najtrudniejsze cele.

Bo prawda jest taka, że można zmieniać świat. I Młodzież może tego dokonać.

W dniu Waszego święta, chcemy podkreślić Waszą niezastąpioną rolę jaką odgrywacie w Polskim Czerwonym Krzyżu. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Wasza wyjątkowa działalność 
w kształtowaniu postaw humanitarnych i prospołecznych wśród dzieci i młodzieży. Życzymy Wam spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych celów, wielu czerwonokrzyskich przygód, wielu wspaniałych ludzi, których możecie spotkać podczas Waszej działalności, 
 a przede wszystkim tego, aby każdy dobry uczynek i każde dobre słowo wracało do Was dając siłę do dalszej pracy.

      życzą

Krajowa Rada Młodzieżowa PCK, Pracownicy, Członkowie, Wolontariusze PC

 

25 października 2012 Dzień Młodzieży PCK

Pomysły na działanie Szkolnego Koła PCK

Szkolnych Kół PCK jest 3086, zrzeszają prawie 98 tys. członków - uczniów, pracowników szkół, zaprzyjaźnionych przedstawicieli ruchu czerwonokrzyskiego. Szkolne koła PCK, bo o nich mowa, stanowią fundament Ruchu Młodzieżowego PCK. Działają w nich dzieci i młodzież w wieku 10 do 19 lat, a opiekunami najczęściej są nauczyciele - pasjonaci, pełniący rolę animatorów i koordynatorów pracy kół.

To właśnie opiekunowie kreują pomysły i inspirują młodzież do działania. Połączenie zabawy i nauki to metoda, którą z powodzeniem wykorzystuje w swojej pracy Dorota Szwedo, opiekunka Szkolnego Koła PCK w Opolnie Zdroju. Prowadzone przez nią koło ma kalendarz wypełniony po brzegi. Są w nim wycieczki, akcje edukacyjne oraz społeczne i - będąca wielkim wyzwaniem, ale i źródłem satysfakcji - współpraca z Niemieckim Czerwonym Krzyżem. Ta ostatnia stanowi ciekawy przykład włączenia działalności szkolnego koła PCK w szerzy program współpracy zagranicznej i integracji przygranicznej. Współpraca przenosi też wymierne efekty edukacyjne w zakresie zaznajomienia młodzieży z działalnością Czerwonego Krzyża w innym kraju, poznawania kultury innych krajów oraz nauki języka obcego w naturalnych okolicznościach.

Oto zbliżenie na 5 pomysłów dla szkolnego koła PCK – materiał powstał dzięki relacjom nadesłanym przez Dorotę Szwedo: 

Poza doświadczeniami innych opiekunów, źródłem pomysłów na działalność szkolnego koła PCK są programy edukacyjne PCK: "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" i „Ratowniczek”. Dodatkowych inspiracji dostarcza Program Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK opracowany przez Krajową Radę Młodzieżową PCK. Zawiera on propozycje działań w każdym miesiącu, porze roku i przy każdej pogodzie. Oto kilka z nich:
•    koleżeńskie korepetycje,
•    akcja „przynieś drugą kanapkę” (16 października – Dzień Walki z Głodem),
•    dyskoteka okolicznościowa pod patronatem SK PCK np.: Andrzejki, bal karnawałowy,
•    gazetki tematyczne powiązane z akcjami PCK lub ważnymi datami w czerwonokrzyskim kalendarzu, np.: 14 czerwca – Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi, 1 grudnia – Dzień Walki z AIDS,
•    Dzień Babci i Dzidka (imprezy dla samotnych, w Domu Opieki, z młodszymi klasami dla ich dziadków),
•    Walentynkowa czerwonokrzyska poczta (14 lutego - Walentynki),
•    kiermasze, np.; kartek świątecznych, podręczników.

Założenie szkolnego koła PCK to tylko 4 proste kroki:
1.    Znajdź 10 osób, które chcą być członkami koła.
2.    Uzyskaj zgodę dyrektora placówki oświatowej, w której działasz.
3.    Znajdź opiekuna.
4.    Zgłosić istnienie koła do najbliższego zarządu rejonowego PCK.
Działalność w środowisku młodzieżowym jest jednym z  zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. W strukturach Ruchu Młodzieżowego PCK największą część stanowią szkolne koła PCK.
Szkolne koła  PCK mogą być zorganizowane w placówkach oświatowych takich jak: szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, szkoły wyższe.
Aby mogło formalnie powstać koło  PCK wystarczy już 10 uczniów. Każda osoba wstępująca do koła zobowiązana jest opłacić składkę członkowską w wysokości 3,00 zł (rocznie) tj. znaczek 3,00 zł;  legitymacja - bezpłatnie

Struktura organizacyjna Ruchu Młodzieżowego PCK składa się z dwóch części - jednostek podstawowych oraz Rad Młodzieżowych PCK.

Wśród jednostek podstawowych Młodzieży PCK znajdują się:

  1. Kluby Wiewiórka

  2. Szkolne Koła PCK (SK PCK)

  3. Akademickie Koła PCK

  4. Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (SIM PCK)

  5. Inne grupy Młodzieży PCK

Działają one w różnych środowiskach, skupiając w swych szeregach dzieci i młodzież oraz osoby działające na ich rzecz.

Jak założyć Szkolne Kolo PCK

Regulamin-Klubu-Wiewiórka-PCK.pdf

Regulamin-Szkolnego-Kola-PCK.pdf