WYJŚCIE

 

ODDZIAŁY TERENOWE RCKiK w RACIBORZU

 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu  ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz ; www.rckik.pl ;  e-mail: sekretariat@rckik.pl 

Dyr. dr Zbigniew Wierciński

Administracja: 32 418 10 56; Sekretariat: 32 418 15 92; Fax: 32 415 33 81; Ekspedycja: 32 415 20 88; Laboratorium: 32 415 34 54; Sek. Metodyczno-Organizacyjna i Sprawozdawczości: 32 418 15 01      

W celu organizacji akcji poboru krwi w terenie prosimy o kontakt z Sekcją Metodyczno-Organizacyjną i Sprawozdawczości.      

mgr Barbara Wydriński
Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Sprawozdawczości ; tel.: 32/ 418 15 01; 664 139 975 ; e-mail: met-org@rckik.pl

RCKiK w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3A, rejestracja tel. 32 418 15 92 wew. 2 ; czynne poniedziałek - piątek od 7.30 do 14.00 i w I sobotę miesiąca od 9.00 do 
13.00

OT w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 7; tel. 32 47 84 337 ; czynne poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30


OT w Rybniku, ul. Rudzka 15; tel. 32 42 24 133; 32 42 22 774 ;   czynne poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30


OT w Wodzisławiu Śląskim, ul. Radlińska 68; tel. 32 746 74 71 ; czynne poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30


ODDZIAŁY TERENOWE RCKiK w KATOWICACH


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, Centrala tel. 32 20 87 300, www.rckik-katowice.pl
Sekretariat fax: 32 25 16 144 e-mail: rckik@rckik-katowice.pl 
Ekspedycja tel. 32 251-59-38 , 32 251-42-23 
Dział Organizacji i Marketingu tel. 32 20 87 411, tel. 32 20 87 459 (kierownik), e-mail: dz_org@rckik-katowice.pl
DZIAŁ EKSPEDYCJI KRWI ekspedycja@rckik-katowice.pl
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zam_publ@rckik-katowice.pl
DZIAŁ ADMINISTRACJI administracja@rckik-katowice.pl
DZIAŁ DAWCÓW I POBIERANIA GABINETY LEKARSKIE lekarz@rckik-katowice.pl
SEKCJA INFORMATYCZNA informatyka@rckik-katowice.pl
DZIAŁ PREPARATYKI preparatyka@rckik-katowice.pl
DZIAŁ PRODUKCJI ODCZYNNIKÓW dpos@rckik-katowice.pl 
DZIAŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dzj@rckik-katowice.pl 
DZIAŁ EKIP WYJAZDOWYCH tel. 32 20 87 497 (kierownik) ekipywyjazdowe@rckik-katowice.pl 

Oddziały Terenowe


OT w Bielsku-Białej ul. Wyspiańskiego 21 (na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II) możliwość wejścia od ul. Grunwaldzkiej, naprzeciwko Tesco
tel. (33) 812 21 90 , (33) 822 18 39, rejestracja dawców pn-pt 7.00 - 14.00, w każdą pierwszą środę miesiąca rejestracja dawców do godz. 16.30

OT w Bytomiu
(na terenie Szpitala Specjalistycznego Nr 1) ul. Żeromskiego 7, tel. (32) 281 95 08, rejestracja dawców pn-pt 7.00 - 12.30 Oprócz czwartku: rejestracja dawców w OT Bytom skrócona do godz. 11.30.

OT w Cieszynie (na terenie Szpitala Śląskiego) ul. Bielska 4, tel. (33) 851 43 63, rejestracja dawców pn-pt 7.00 - 10.00

OT w Częstochowie przy Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny (PARKITKA) ul. Bialska 104/118, tel. (34) 360 57 92 , (34) 360 58 90, rejestracja dawców pn-pt 7.00 - 14.00

OT w Dąbrowie Górniczej (na terenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii - Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza) ul. Szpitalna 13, tel. (32) 261 44 64, rejestracja dawców pn-pt 7.00 - 12.30

OT w Gliwicach (na terenie Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie - Oddział w Gliwicach) ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel. (32) 278 98 38, rejestracja dawców pn-pt 7.00 - 12.30 
(z wyjątkiem I oraz III poniedziałku miesiąca: OT Gliwice czynny będzie w godz. 7.00 - 10.30. W tych dniach dawców zapraszamy na akcję ambulansu na Placu Krakowskim w Gliwicach w godz. 12.00-17.00)

OT w Pszczynie ul. Biskupa Bednorza 10-12, tel. (32) 212 80 44, rejestracja dawców pn-pt 7.00 - 12.30

OT w Sosnowcu (na terenie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego) sp. z o.o. ul. Zegadłowicza 3, tel. (32) 297 99 57, (32) 290 50 35, rejestracja dawców pn-pt 7.00 - 12.30

OT w Tarnowskich Górach (na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego) ul. Pyskowicka 47 do 51, tel. (32) 382 39 40, rejestracja dawców pn-pt 7.00 - 12.30

OT w Zabrzu (na terenie SP SK im. Prof. Szyszko) ul. 3-go Maja 13/15, tel. (32) 273 63 31, (32) 37 04 552, rejestracja dawców pn-pt 7.00 - 12.30

 

WYJŚCIE