WYJŚCIE

                                              

HONOROWE KRWIODAWSTWO  »

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Dar krwi - darem życia, darem serca i darem miłości bliźniego !
"To, co robimy dla siebie, umiera razem z nami, to, co robimy dla innych, jest wieczne". (Albert Einstein)

Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym, bezinteresownym działaniem na rzecz ratowania zdrowia i życia człowieka,

zgodnym z podstawowymi zasadami Polskiego Czerwonego Krzyża » i stanowiącym potwierdzenie idei ludzkiego braterstwa.

 

Kto nie może oddać krwi » | twojakrew.pl » |

 

Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 poz. 681 z późn. zm.)

 

 

https://krwiodawcy.org/zmiany-w-przepisach-wynikajace-z-ogloszenia-stanu-epidemii

Leki dla ZK

 

Młoda krew IX-XII 2018

Punkty poboru krwi w Polsce

http://www.pit.pl/darowizny-krew/

http://www.pit.pl/1801-szykuja-sie-zmiany-w-uldze-na-krew-w-2017-r-16447/

Nowy wzór legitymacji HDK i ZHDK oraz Sprawozdanie PCK za rok 2016 dot. krwiodawstwa

www.gov.pl/zdrowie/krwiodawstwo

 

http://krew.info/szkoly/ 

Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi jest nadawany za udział w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”. Akcja skierowana jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Placówki edukacyjne mogą zgłosić do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa chęć przeprowadzenia edukacyjnych zajęć poruszających tematykę krwiodawstwa. Lekcje takie przyczyniają się do propagowania wiedzy na temat honorowego oddawania krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych. Szkoły otrzymają materiały edukacyjne w postaci broszur, które w łatwy i przyjemny sposób przybliżą ideę dzielenia się cząstką siebie uczniom. O szczegóły programu należy dowiadywać się bezpośrednio w jednostkach publicznej służby krwi*. Adresy do siedzib centrów krwiodawstwa znajdziecie Państwo na stronie: punkty poboru krwi

 

6 tabelek na stronie A4 do pobrania i do druku

Kiedy można oddać krew lub osocze Mężczyźni Kobiety

 Krew po krwi

 po 8 tygodniach  po 8 tygodniach 4x/rok
 Płytki po płytkach  po 1 miesiącu  po 1 miesiącu

 Płytki po krwi pełnej

 po 1 miesiącu  po 1 miesiącu 
 Osocze po płytkach  po 1 miesiącu  po 1 miesiącu
 Płytki po osoczu  po 2 tygodniach   po 2 tygodniach 

 Osocze po krwi

 po 1 miesiącu  po 1 miesiącu
 Krew po osocza  po 1 miesiącu   po 1 miesiącu 

 Osocze po osoczu

 po 4 tygodniach

 po 4 tygodniach

 Krew po płytkach

 po 1 miesiącu  po 1 miesiącu
 Po operacji  po 6 miesiącach  po 6 miesiącach


W odpowiedzi na pytanie dotyczące oznaczeń stosowanych w systemie Bank Krwi i zapisów w legitymacji HDK dawcy informuję, iż:

·         Przed wprowadzeniem nomenklatury ISBT oznaczenia były następujące: krew pełna – KP, osocze – FA, płytki krwi – OB.

·         Po wprowadzeniu nomenklatury ISBT oznaczenia są następujące: krew pełna – EK, osocze – EP, płytki krwi – E5.

·         Krwinek białych metodą leukaferezy i krwinek czerwonych metodą erytroaferezy – nie pobieramy.

Dział Metodyczno-Organizacyjny i Sprawozdawczości tel.: 32/ 418 15 01; 664 139 975 e-mail: met-org@rckik.pl  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ul. Sienkiewicza 3, 47-400 Racibórz, www.rckik.pl

1 litr osocza = 220 ml KP (3 litry = 1000 ml KP)  [650:3= w zaokrągleniu 220]

1 donacja krwinek płytkowych = 500 ml KP

0,5 donacji krwinek białych = 1000 ml KP

1 donacja krwinek czerwonych = 500 ml KP

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (DU 2016.823)

Art. 8. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi 1 litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i jednej z odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3–5 i art. 7 ust. 1, są:

1) 3 litry osocza;  

2) 2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

3) 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

4) 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.


krwiodawcy.org/statystyki-2015

Sprawozdanie-z-dzialalnosci-PCK - krwiodawstwo-za-rok-2014

nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-warunkow-pobierania-krwi-2 | http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001012 | rozp.mz_2015.07.08-DU2015-1012_ws.warunków_pobierania krwi.pdf

Alergia-a-krwiodawstwo »

Znikajace-litery-kampania-promujaca-krwiodawstwo »

Klub HDK przy ZG Sobieski w Jaworznie »  [Przykład dla kopalni jastrzębskich - Źródło: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność KATOWICE 21-27.08.2014 | Nr 32/2014 s. 4 ]

RCKiK przelicza składniki krwi od 1998 roku.

 


Recepty-dla-dawców-krwi »

Nowa-procedura-kandydat-na-dawcę »

sms-informujacy-o-wykorzystaniu-twojej-krwi »

stanowisko-pck-w-sprawie-nieprawidlowosci-w-gospodarce-krwia-w-polsce-wskazane-w-raporcie-NIK  »

NIK-o-systemie-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa_2015-01-19.pdf »


www.radio.katowice.pl/zobacz,8066,Krew-czyli-najcenniejszy-lek-ratujacy-zycie-i-przywracajacy-zdrowie.html#.VZ5uSfntmko (2014-12-08 Audio)


Stanisław Dyląg, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Krew to najcenniejszy lek

Każdego roku w okresie letnim brakuje krwi w centrach krwiodawstwa w całej Polsce. Czy w katowickim RCKiK sytuacja z zapasami krwi jest równie trudna?
– Na pewno obniżone są jej stany magazynowe. Krew po pobraniu można przechowywać maksymalnie przez 42 dni, stąd niemożliwe jest zgromadzenie większych zapasów. W sezonie letnim szczególnie trudno je uzupełnić, bo krwiodawcy rozjeżdżają się na wakacje. Są to m.in. pełnoletni uczniowie szkół średnich i studenci. Dlatego mamy braki w określonych grupach krwi, przede wszystkim minusowych. Taką krew ma tylko 15 proc. populacji.
W wielu mediach pojawiły się informacje, że w sierpniu może zabraknąć krwi nawet dla ofiar wypadków...
– To nie jest prawdą. Każda służba krwi w Polsce ma żelazne rezerwy, które musi utrzymywać na rzecz ofiar wypadków i dzieci. W sytuacjach ratunkowych nigdy tej krwi nie zabraknie. Zamiast siać panikę, starajmy się raczej uzmysławiać ludziom, że z nieba nam ta manna nie spadnie. Tak naprawdę oddanie krwi bardzo niewiele kosztuje, a to najcenniejszy lek, który może uratować komuś życie. Cały proces związany z pobraniem trwa od 10 do 12 minut. A badanie lekarskie i wypełnienie ankiety zajmują tylko kilkanaście minut.

Kto może zostać dawcą krwi?
– Zdrowe osoby od 18 do 65 lat, których waga przekracza 50 kg. Muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Takich ludzi są setki tysięcy. Potrzebna jest tylko ich dobra wola i chęć niesienia pomocy innym. W Polsce jest ponad 40 ambulansów do poboru krwi, w tym 5 w Katowicach. Tam zawsze jest obecny lekarz, który sprawdzi, czy możemy zostać dawcą krwi. Każda osoba, która odda krew, otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4,5 tys. kalorii. Każdemu dawcy przysługuje też pełnopłatny dzień wolny od pracy. Honorowi krwiodawcy mają również zagwarantowane świadczenia poza kolejnością w aptekach i laboratoriach.
Ale przede wszystkim mają satysfakcję, że oddając krew darują komuś życie.
– Bez nich niemożliwe byłoby uratowanie bardzo wielu pacjentów. Honorowi krwiodawcy poprzez oddawanie krwi deklarują chęć niesienia pomocy innym. Na Śląsku jest ich około 55 tys. Wszystkim za ich dar krwi jesteśmy ogromnie wdzięczni. Bo do tej pory nie wymyślono preparatu, który mógłby zastąpić ten tak doskonale wypracowany przez naturę związek. BEA
Źródło: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność KATOWICE 07-13.08.2014 |Nr 30/2014 s. 2 www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_971.pdf


Światowy Dzień Krwiodawcy 14 czerwca »  Szukaj w GOOGLE »

-------------------------------------------------------

O Jezu, Zbawicielu, który powiedziałeś: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili" (Mt 25,40), spójrz łaskawie na wszystkich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie oddają cząstkę siebie dla chorych oraz promują ideę krwiodawstwa. Umocnij Ich Panie Jezu w tym poświęceniu, aby było zawsze szlachetne, pokorne i ciche, czynione w jedności z Tobą i by prowadziło Krwiodawców do doskonałości i dawania świadectwa Ewangelicznej miłości w dzisiejszym świecie.

-------------------------------------------------------

25.05.2012 5-lecie MK HDK PCK » [JasNet video 7'19"-9'14"]

-------------------------------------------------------

Uratuj czyjeś życie w wakacje! »    Bycie krwiodawcą to honor »

Co to jest krew »   Jak oddać krew 1 » Jak oddać krew 2 » Jak oddać krew 3 » Przeczytaj ulotkę Oddaj krew - Ratuj życie! »
Twoja krew moje życie
»  (wiadomości, porady ekspertów i artykuły o zdrowiu)
»  Pomóż ratować życie »  Jasnet 2008.11.27 - "Młoda krew ratuje życie"  »

Przelicznik krwi a data donacji 

http://krwiodawcy.org      --- odznaczenia i inne sprawy dotyczące krwiodawców

22-26 listopada DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA »

 

Życzenia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy    14.06 Światowy Dzień Krwiodawcy

Z tej okazji wszystkim Honorowym Krwiodawcom składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i radości z możliwości korzystania z zaszczytnego przywileju dzielenia się wielkim darem życia. 

 

  JASTRZĘBSKA SŁUŻBA KRWI

Koordynatorem akcji „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE” z ramienia Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju jest mgr Andrzej Kinasiewicz, który przeprowadza prelekcje w szkołach i na uczelniach naszego miasta.

 

09.02.2016  »  IX Zjazd Srawozdawczo-Wyborczy Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Wybrano nowe władze OR PCK oraz nowe Prezydium Rejonowej Rady HDK PCK przy OR PCK.

Nowy Zarząd w składzie:

Wiesław Lasyk – prezes,

Andrzej Kinasiewicz – wiceprezes,

Urszula Górska – sekretarz,

Sebastian Guzy  członek Zarządu

Piotr Kula – członek Zarządu

 

Wybrano nową Komisję Rewizyjną: Renata Reichman - przewodnicząca i Renata Janecka - członek KR.

Delegatem na Śląski Zjazd Okręgowy w Katowicach został Wiesław Lasyk.

 

Wybrano nową Rejonową Radę Honorowego Krwiodawstwa PCK w składzie:

Andrzej Kinasiewicz - przewodniczący,

Czesław Kłosek - wiceprzewodniczący,

Edward Groborz - sekretarz.

 

5.01.2013 wybrano nowe prezydium Rejonowej Rady HDK PCK

Przewodniczący Andrzej Kinasiewicz - opiekun Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Nr 6

Wiceprzewodniczący Ryszard Górski - prezes Miejskiego Klubu HDK PCK

Sekretarz - Piotr Kula - sekretarz Klubu HDK PCK przy Zakładzie Karnym

Członek - Wiesław Lasyk - wiceprezes ZR PCK

Członek - Ireneusz Ćwirzeń - prezes Klubu HDK PCK przy Straży Miejskiej U. M. Jastrzębie-Zdrój

 

 

Akcje Krwiodawstwa odbyły się:

 

ROK 2014

 

Akcje wyjazdowe HDK z RCKiK w Raciborzu

 

Data

Godziny
rejestracji

Miejscowość

Ulica

Miejsce akcji

2014-05-23

9.00-13.00

Jastrzębie-Zdrój

ul. C.K. Norwida 23

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju

2014-05-27

9.00-13.00

Jastrzębie-Zdrój

ul. Harcerska 1B

CH GWAREK - Sklep nr 40 w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

31.01.2014 (piątek) g.13-16 Pawłowice, Dom Kultury  ul. LWP 11

28.01.2014 (wtorek) g.9-14 Jastrzębie-Zdrój "Społem"  ul. Harcerska 1B

21.01.2014 (wtorek) g. 7.30-12 Zakładowy Dom Kultury KWK "Borynia" ul. Reja

15.01.2014 (środa) g. 8.30-14 ZS 6 ul. Harcerska 12

 

ROK 2013

 

25.11.2013 (poniedziałek) g. 9-13 ZS 5 ul. Staszica 10

19.11.2013 (wtorek) g. 7.30-13 Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Podhalańska 7

13.11.2013 (środa) g. 7.30-12 Zakładowy Dom Kultury KWK "Borynia" ul. Reja

04.11.2013 (poniedziałek) g. 9-13 ZS 2 ul. Poznańska 2 

25.09.2013 g, 9-13 (piątek) Zakład Karny, ul. C.K. Norwida 23

24.09.2013 g. 8.30-14 ZS 6 ul. Harcerska 12

23.09.2013 g. 9-13 ZS 5 ul. Staszica 10  

15.09.2013 g. 15-18 w Parku Zdrojowym Festyn Zdrowia

15.09.2013 g. 8-13 Jastrzębie-Szeroka Kościół p.w. Wszystkich Świętych ul. Powstańców Śląskich 109

11.09.2013 g. 7.30-12.00 KWK Borynia ul. Reja

29.07.2013 (poniedziałek) g. 9.00-14.00 JSS "SPOŁEM", ul. Harcerska 1B

22.07.2013 (poniedziałek) g. 9.00-14.00 Urząd Miasta, Al. Józefa Piłsudskiego 60

28.06.2013 (piątek) g. 9-13. JSS "Społem", Harcerska 18

24.06.2013 (poniedziałek) g. 9-14. Urząd Miasta, Piłsudskiego 60

20.06.2013 (czwartek) g. 9-14. ZS 2, ul. Poznańska 1a

24.05.2013 g, 9-13 (piątek) Zakład Karny, ul. C.K. Norwida 23

20.05.2013 g. 9-14 (poniedziałek) Urząd Miasta, Al. Józefa Piłsudskiego 60

13.05.2013 g. 9-13 (poniedziałek) przy Państwowej Straży Pożarnej ul. Jagiełły 4

10.04.2013 g. 9-13 (środa) ZS 2 ul. Poznańska 1a

11.04.2013 g. 9-14 (czwartek) ZS 6 ul. Harcerska 12

15.04.2013 g. 9-13 (poniedziałek) ZS 5 ul. Staszica 10

24.04.2013 g. 7.30-12.00 Zakładowy Dom Kultury KWK "Borynia" ul. Reja

18.03.2013 godz. 9.00-13.00 (poniedziałek) Zespół Szkół Handlowych, ul. Wielkopolska 20

19.02.2013 (wtorek) g. 9-13 ul. Harcerska 13; JSS SPOŁEM (dawny "Gwarek")

10.02.2013 (niedziela) g. 8-13 Jastrzębie-Szeroka Kościół ul. Powstańców 109

 

ROK 2012

28.12.2012 (piątek) g. 8.00-13.00 JZWiK Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 14 obok sklepu LIDL

02.09.2012 (niedziela) g. 15.00-18.30 Park Zdrojowy Festyn Zdrowia

26.08.2012 (niedziela) g. 8.30-13.30 Parafia NMP Matki Kościoła (na "Górce") 

05.08.2012 (niedziela) g. 8.30-13.30 Parafia św. Katarzyny ul. Pszczyńska

23.05.2012 (środa) godz. 8.30-14.00 w ZS 6 ul. Harcerska 12 Akcja "Młoda krew ratuje życie" w ZS 6 » [TVKanon 4'04-6'37"]

18.05.2012 (piątek) godz. 9-14 przy Zakładzie Karnym ul. Norwida 23 - autobus MZK nr 113 przystanek na ul. Gagarina za przejazdem kolejowym Akcja przy Zakładzie Karnym » [JasNet]  Akcja przy zakładzie Karnym » [TV Kanon video 0'39"-3'21"]

27.04.2012 (piątek) g. 8.30-13.00 ambulans przy sklepie LIDL obok bramy wyjazdowej JZWiK ul. Podhalańska 1A (zorganizował Klub HDK PCK przy JZWiK)

14.03.2012 (środa) g. 9.00 OT RCKiK przy WSS 2 Akcja MK HDK PCK

23.02.2012 (czwartek) g. 8.30 - 13.00 ambulans przy sklepie LIDL obok bramy wyjazdowej JZWiK ul. Podhalańska 1A (zorganizował Klub HDK PCK przy JZWiK)

 

ROK 2011

11.12.2011 (niedziela) g. 8.00-14.00 Parafia Podwyższenia św. Krzyża

29.11.2011 (wtorek)    g. 8.30-14.00 w ZS 6 ul. Harcerska 12

20.11.2011 (niedziela) g. 8.00-14.00 Parafia św. Katarzyny ul. Pszczyńska

29.09.2011 (wtorek) g. 8.30-14.00 w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Harcerskiej 12

11.09.2011 (niedziela) Festyn osiedlowy przy SP 10 ul. Zielona 2a od 14.00 do 19.00

08.09.2011 (czwartek) g. 8.30-14.00 w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Harcerskiej 12

04.09.2011 (niedziela) w Parku Zdrojowym - FESTYN ZDROWIA

28.08.2011 (niedziela) Parafia Podwyższenia Krzyża św. na osiedlu VI

21.08.2011 (niedziela)  g. 8.00-13.30 Parafia Św. Katarzyny ul. Pszczyńska

09.01.2011 (niedziela) Z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w WSS 2 Al. Jana Pawła II nr 7 Punkt krwiodawstwa I piętro w godz. 10.00-16.00

 

Rok 2010

11.12.2010 w godz. 9.00-13.00 Klub Morsów "Biały Miś" organizuje akcję krwiodawstwa przy basenie w Zdroju przy ul. Witczaka

21.11.2010 (niedziela) g. 8-14 w par. Podwyższenia Św. Krzyża na os. VI

10.11.2010 (środa) g. 9.00-12.00 Zespół Szkół nr 1, ul. Graniczna 2

21.10.2010 (czwartek) g. 8.30 - 14.00 ambulans przy sklepie LIDL obok bramy wyjazdowej JZWiK ul. Podhalańska (zorganizował Klub HDK PCK przy JZWiK)

21.09.2010 (wtorek) g. 9.00 - 14.00 dla młodzieży, pracowników UM Jastrzębie Zdrój oraz służb mundurowych naszego miasta. Akcja odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju ul. Harcerska 12. (207 osoby oddały 84400 ml krwi.)

12.09.2010 (niedziela) w SP 10 w godz. 15.00-19.00 na Festynie Osiedlowym

05.09.2009 (niedziela) g. 16.00-19.00 w Parku Zdrojowym - FESTYN ZDROWIA (Oddano ok. 80 litrów krwi)

16.06.2010 (czwartek) g. 8.30-14.00 Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

13.06.2010 (niedziela) g. 8-13 w par. Podwyższenia Św. Krzyża na os. VI
01.06.2010 (wtorek) g. 9-13 Komenda Miejska Policji, ul. Śląska
     Zob. Policyjna krew    www.jasnet.pl/wydarzenia/wydarzenia.php?id_wyd=16033

27.05.2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu akcja poszukiwań potencjalnych dawców szpiku.

27.05.2010 (środa) g. 9-14 w ambulansie na parkingu przy Urzędzie Miasta J-bie Zdr. Osoby pełnoletnie, chętne do oddania krwi muszą posiadać dokument tożsamości.

26 maja 2010 (środa) w godz. 9.00-14.00 AKCJA KRWIODAWSTWA w mobilnym ambulansie do poboru krwi na parkingu przy Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój.

10.01.2010 (niedziela) Z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w WSS 2 Al. Jana Pawła II nr 7 Punkt krwiodawstwa I piętro w godz. 9.00-15.00

 

ROK 2009

09.12.2009 (środa) g. 9-14 Zespół Szkół Nr 6, ul. Harcerska 12. Zapraszamy na akcję członków Miejskiego Klubu HDK PCK na godz. 9.00

02.12.2009 (środa) g. 9-14 AGH 34 osoby oddały 14 litrów krwi.

26.11.2009 (czwartek) g. 9-15 przy UM Al. J. Piłsudskiego 60 (ambulans RCKiK z Raciborza)

04.11.2009 (środa) g. 9-15 przy KWK JASMOS (ambulans RCKiK z Raciborza)

25.10.2009 (niedziela) g.  8-14 w Parafii Miłosierdzia Bożego (obok Urzędu Miasta)

11.10.2009 (niedziela) g. 8-14 w parafii Podwyższenia Św. Krzyża na os. VI

14.09.2009 (poniedziałek) g. 8.30-12.00 Jastrzębie Zdrój Zespół Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20

13.09.2009 (niedziela) g. 13-18  w SP 10 ul. Zielona 2a podczas festynu osiedlowego

10.09.2009 (czwartek) g. 9-14 ZS 5 ul. Staszica 10

09.09.2009 (środa) g. 9.00 - 14.00 dla młodzieży, pracowników UM Jastrzębie Zdrój oraz służb mundurowych naszego miasta. Akcja odbędzie się w hali sportowej ZS 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju ul. Harcerska 12. (174 osoby oddały 70 litrów krwi.)

06.09.2009 (niedziela) g. 16.00-19.00 w Parku Zdrojowym - FESTYN ZDROWIA (przy współpracy MK HDK PCK)
21.06.2009 (niedziela) Parafia NMP Matki Kościoła (na "Górce") przy ul. Bożka godz. 8.00-15.00

02.06.2009 (wtorek) Komenda Miejska Policji godz. 9-12

05.05.2009 (wtorek) Państwowa Straż Pożarna g. 9-12

27.04.2009 (poniedziałek) Zespół Szkół Zawodowych ul. 11 Listopada 45 g. 9-12

23.04.2009 (czwartek) Zespół Szkół Nr 5 ul. Staszica 10 g. 9-12

20.04.2009 (poniedziałek) Zespół Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20 g. 9-12

02.04.2009 (czwartek) g. 8-11  Punkt Krwiodawstwa w WSS 2, Al. Jana Pawła II nr 7 - przy współudziale Miejskiego Klubu HDK PCK

15.03.2009 (niedziela) g. 8-14 w Kościele pw. Św. Katarzyny - Jastrzębie Górne ul. Pszczyńska

09.03.2009 (poniedz.) g. 9-14 Zespół Szkół Nr 6 - ul. Harcerska 12 (175 osób oddało 70 litrów krwi)

15.02.2009 (niedziela) g.  8.00-14.00 w Parafii Miłosierdzia Bożego (obok Urzędu Miasta)

11.01.2009 (niedziela) g. 10.00-17.00 Akcja krwiodawstwa z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w punkcie krwiodawstwa przy WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

 

ROK 2008

14.12.2008 czwartek) g. 8-11  Punkt Krwiodawstwa w WSS 2, Al. Jana Pawła II nr 7 - przy współudziale Miejskiego Klubu HDK PCK

12.10.2008 (niedziela) Parafia Miłosierdzia Bożego,  godz. 8.00-14.00.

23.09.2008 (wtorek) Zespół Szkół nr 6, ul. Harcerska, godz. 9.00-14.00

14.09.2008 (niedziela) g. 14-19 podczas Festynu Osiedlowego na terenie SP 10 ul. Zielona 2a

07.09.2008 (niedziela) g.15-19 Dom Zdrojowy podczas Festynu Zdrowia (85 osób oddało krew) - (MKHDK PCK)

12.03.2008 (sroda) g. 9-14 Zespół Szkół Nr 6 - ul. Harcerska

17.02.2008 (niedziela) g. 8-15 w parafii pw. Miłosierdzia Bożego - Al. J. Piłsudskiego

13.01.2008 (niedziela) g. 8-15 Akcja krwiodawstwa z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w punkcie krwiodawstwa przy WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (przy udziale MKHDK PCK)

 

ROK 2007

16.12.2007 (niedziela) g. 8-15 w parafii pw. Miłosierdzia Bożego Al. J. Piłsudskiego

09.12.2007 (niedziela) g. 8.00-13.30 w Kościele pw. Św. Katarzyny - Jastrzębie Górne ul. Pszczyńska

02.12.2007 (niedziela) g. 8-15 w parafii p. w. NMP Matki Kościoła na Górce Arki Boża tel. 32/ 4719902

18.11.2007 (niedziela) g. 8-15 w parafii  Matki Boskiej Częstochowskiej ul. Szkolna

07.10.2007 (niedziela) g. 8-13 przy Kościele pw. Św. Katarzyny - Jastrzębie Górne ul. Pszczyńska

16.09.2007 (niedziela) g. 14-19 w SP 10, ul. Zielona 2a podczas festynu osiedlowego

02.09.2007 (niedziela) g. 14-19 w Parku Zdrojowym na Festynie Zdrowia - Miejski Klub HDK PCK (MKHDK PCK)
08.07.2007 (niedziela) g. 8.00-13.30 w parafii św. Katarzyny - Jastrzębie Górne

16.06.2007 (sobota) g. 10-15 w MOSiR

03.06.2007  (niedziela) g. 8-13 przy kościele parafialnym w Szerokiej

20.05.2007 (niedziela) g. 8.30-13.00 w Pawłowicach przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.

13.05.2007 (niedziela) g. 8.30-15.00 przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego obok Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu Zdroju

 

ROK 2006

03.12.2006 (niedziela) g. 9-15 w parafii p. w. NMP Matki Kościoła na Górce Arki Boża tel. 32/ 4719902

30.11.2006 (czwartek) g. 10-14  w Domu Zdrojowym (oddano 30 litrów krwi)

03.12.2006 (niedziela) g. 9-15 w parafii pw. NMP Matki Kościoła na Górce Arki Boża tel. 32/ 4719902

19.11.2006 (niedziela) g. 9.00-13.30 przy Kościele pw. Św. Katarzyny - Jastrzębie Górne ul. Pszczyńska

22.10.2006 (niedziela) g. 9-14 w parafii Podwyższenia Św. Krzyża na os. VI


Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 166 poz. 1172  USTAWA z dnia z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 14 września 2007 r.)

Leki dla ZHDK/ uprawnienia-wyciąg.doc /prawo ZHDK poza kolejnością/ "Art. 47c.   Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.".

 

Instrukcja wyszukiwania bezpłatnych lub refundowanych leków dla ZHDK.

  • Wejdź na stronę: www.bil.aptek.pl/index.html

  • Zaznacz kartę >Leki refundowane<

  • Zaznacz kartę >Jestem pacjentem<

  • Zaznacz kwadracik przy >3. Zasłużony honorowy dawca krwi<

  • Kliknij >Dalej<

  • W >Szukaj leków< w drugiej zakładce wybierz >Zacznij od<, a w trzeciej wpisz początkowe litery leku, następnie kliknij w >szukaj<

  • Kliknij w odpowiedni lek - uzyskasz informacje, których szukasz.

  • Możesz szukać innych informacji o leku, klikając w odpowiednie rubryki (interakcje z innymi lekami, cena leku dla poszczególnych grup uprawnionych, itp).

14 czerwca - Światowy Dzień Honorowego Krwiodawstwa

 

Zapraszamy do udziału w IV Pszowskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi

 

Z żalem zawiadamiamy, że MZK cofnął uprawnienia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej MZK od dnia 1.08.2007 r. www.mzkjastrzebie.com

odebrano02.pdf

 

UWAGA NIEAKTUALNE od 1 sierpnia 2007 r. !!!

Od 1 grudnia 2006 r. do przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej na terenie działalności MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju uprawnieni są również zasłużeni honorowi dawcy krwi z przyznaną odznaką "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia" - na podstawie legitymacji PCK Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia wraz z dokumentem tożsamości.

Opłaty dodatkowe oraz obowiązujące ulgi pkt 1 literka i) (Uchwała Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdroju Nr 3/IV/2006 z dnia 10 października 2006 r.) Legitymacje PCK można otrzymać w Oddziale Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 15.

Niepełne ogłoszenie w Jasnecie: http://www.jasnet.pl/wydarzenia/wydarzenia.php?id_wyd=5000       | ulga-mzk-2006.pdf

 

Festiwal Organizacji Pozarządowych w Jastrzębiu Zdroju. Zobacz zdjęcia z Jasnetu

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu »

Oddziały Terenowe RCKiK z Raciborza

ODDZIAŁ TERENOWY w Jastrzębiu Zdroju, Aleja Jana Pawła II-go 7

(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, I p.) Tel. /032/ 4784337-8 Kierownik Oddziału Dr Bogdan Kolasiński - Specjalista Chirurg

Godziny pracy oddziału: 7.00-13.00. Chętni do oddania krwi winni zgłosić się w godz. 7.00-10.00.

Należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość, legitymację ubezpieczeniową oraz książeczkę Honorowego Dawcy Krwi, jeśli już ją posiadasz.

Galeria

 

Przy Oddziale Rejonowym PCK 9 maja 2007 r. powstał Miejski Klub Honorowych Krwiodawców PCK dla osób niezrzeszonych w kołach zakładowych. Założycielem i prezesem MK HDK PCK jest mgr Ryszard Górski.

8 maja obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Tygodnika PCK. »

14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Honorowego Krwiodawstwa. Z tej okazji wszystkim Honorowym Krwiodawcom z Jastrzębia i okolic wyrażamy serdeczne podziękowanie za ofiarowanie honorowo cennego daru w postaci krwi dla ratowania zdrowia i życia. Oddanie honorowo krwi jest najbardziej humanitarnym czynem świadczącym o dużej solidarności społecznej. Jednocześnie uprzejmie prosimy o dalsze ofiary krwi – na stale wzrastające potrzeby w naszym kraju – które mogą być składane w punktach krwiodawstwa. W Jastrzębiu Zdroju mieści się on w Wojewódzkim Szpitalu nr 2.

22-26 listopada obchodzimy Dni Honorowych Dawców Krwi. Z tej okazji wszystkim Honorowym Krwiodawcom z terenu Jastrzębia - indywidualnym i zrzeszonym w Klubach HDK i PCK - składamy serdeczne życzenia.

Zostań Honorowym Dawcą Krwi. Jak zostać Honorowym dawcą krwi?

Informacja o chorobach zakaźnych dla krwiodawców »

Kwestionariusz dla krwiodawców [plik PDF 555 KB] »

Życiodajna substancja. (PCK a honorowe krwiodawstwo) »

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (RCKiK)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

http://www.rckik.wroclaw.pl/

http://www.rckik.bialystok.pl/

http://www.rckik-kielce.com.pl/

http://rckik.krakow.pl/

http://www.krwiodawstwo.pl/     w Łodzi

http://www.krew.walbrzych.pl/

http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl/

 WYJŚCIE