Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
TO w Jastrzębiu-Zdroju

 

Informacja o chorobach zakaźnych dla krwiodawców

 

O czym musisz wiedzieć przed oddaniem krwi:

 

Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a kiłą, AIDS, żółtaczką zakaźną B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zakażenia i chwilą, gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym przypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty naraziłeś/ się na niebezpieczeństwo.

 

Ryzyko stwarzają:

1.        Kontakty seksualne z wieloma partnerami/partnerkami albo partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.

2.        Kontakty seksualne między mężczyznami.

3.        Kontakty seksualne w celu zarobkowym.

4.        Wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.

5.        Kontakty seksualne z osobami narażonymi na ryzyko zgodnie z punktami 1-4 albo z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.

6.        Kontakty seksualne z osobą, która z powodu swojej choroby przyjmowała koncentraty czynników krzepnięcia.

 

Zdajemy sobie sprawę, że zadając te pytania wkraczamy w Twoją sferę prywatną. Jednak niewielkie ryzyko przeniesienia zakażenia drogą krwi można dalej zmniejszyć jedynie wtedy, gdy będąc dawcą dokładnie przemyślisz opisane tu sytuacje i skrupulatnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje dane będą traktowane poufnie. Przy pozytywnych wynikach badań (wskazujących na infekcję) zostaniesz o tym poinformowany/a przez lekarza.

 

Maksymalna częstość i rodzaj donacji:

Krew pełna - 6 razy w roku - mężczyźni, 4 razy w roku - kobiety.

Przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Osocze pobrane metodą plazmaferezy automatycznej - 20 razy w roku.

Zabiegi trombaferezy i leukaferezy -12 razy w roku.

 

Dziękujemy za współpracę.

 

Kierownik Oddziału

Dr Bogdan Kolasiński

Specjalista Chirurg