Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2020

 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Św. Jan Paweł II  (1920-2005)

"To co robimy dla siebie umiera razem z nami, a to co robimy dla innych jest wieczne”. (Albert Einstein)

"Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugiemu mogą sprawić radość". (Janusz Korczak)

 


Polski Czerwony Krzyż prowadzi szereg działań w ramach wolontariatu, m.in.:
- Uczymy w szkołach zasad udzielania pierwszej pomocy (program „Ratowniczek”).

- Uczymy w szkołach,  jak dbać o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i jak zdrowo się odżywiać (program „Super Wiewiórka”) oraz zachęcamy dzieci do dbania o higienę jamy ustnej (program „Dziel się uśmiechem”).
- Upowszechniamy międzynarodowe prawo humanitarne i podstawowe zasady czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca.
- Zbieramy środki finansowe do puszek, uczestniczymy w zbiórkach w sklepach, szkołach i firmach.
- Udzielamy się na rzecz osób starszym, uczestniczymy w zajęciach międzypokoleniowych.

- Wspieramy dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących: paczki na święta, kolonie, obozy, organizacja czasu wolnego.
- Angażujemy się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof - pomagamy w przygotowaniu transportów humanitarnych i dystrybucji darów.
- Wspieramy Szkolne Koła PCK i lokalne oddziały PCK przy organizacji festynów, imprez plenerowych bądź konkursów.
- Kształtujemy liderów wolontariatu – Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, którzy organizują, animują i prowadzą działalność PCK w środowisku lokalnym.

- Organizujemy promocję i edukację w zakresie honorowego krwiodawstwa.

- Organizujemy promocję i edukację zdrowego stylu życia.

 

Na bieżąco organizujemy różne akcje:

- W pierwszą niedzielę września każdego roku bierzemy czynny udział w Jastrzębskim Dniu Promocji Zdrowia w Parku Zdrojowym propagując idee czerwonokrzyskie i honorowego krwiodawstwa.

- We wrześniu Akcję „ŻAK”, w naszych placówkach oświatowych zbierane są wówczas przybory szkolne, podręczniki, lektury, dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.

- W grudniu Akcję „Świąteczna paczka”,

- W marcu Akcję „Paczka Wielkanocna”;  zbiórkę w hipermarketach produktów higienicznych i spożywczych, zabawek dla ubogich mieszkańców naszego miasta.

- Organizujemy Konkursy i Olimpiady Zdrowego Stylu Życia dla dzieci „Mały ratownik PCK” i młodzieży (tzw. Eskulapiady);

- Organizujemy ćwiczenia pierwszej pomocy przedmedycznej, prelekcje propagujące idee czerwonokrzyskie i honorowego krwiodawstwa;

- Razem z Rejonową Radą HDK PCK Zarząd organizujemy spotkania opłatkowe i wielkanocne dla działaczy HDK i PCK, pikniki integracyjne żeglarskie i strzeleckie o puchar Prezesa ZR PCK;

- Systematycznie zbieramy odzież używaną i wydajemy ją osobom potrzebującym we wtorki i piątki w godz. 10-12;

- Organizujemy uroczyste akademie, na których zasłużeni działacze PCK i Honorowi Dawcy krwi otrzymują dyplomy, odznaczenia i medale.

To tylko niektóre z naszych działań na rzecz ludzi w potrzebie z naszego rejonu.

 


 

 


15.09.2020 Zapraszamy na akcję HDK we wtorek, 15.09.2020 r. w godz. 9-14 przy OPS ul. Opolska 9, którą organizują: OPS, Fundacja "Słoneczna Kraina Dzieciom" oraz Miejski Klub HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju


31.10.2020 Akcja HDK organizowana przez NSZZ "SOLIDARNOŚC" przy współpracy PCK


25.08.2020  Uroczyste wręczenie odznaki Ministra Zdrowia "HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu" w TO RCKiK w Jastrzębiu-Zdroju


01.08.2020 Ryszard Piotrowicz wiceprezes MK HDK PCK im. Henryka Sławika otrzymał odznakę i dyplom nr 2536 Zdobywcy Korony Gór Polskich za pokonanie 28 najwyższych szczytów 28 głównych pasm górskich Polski. Serdecznie gratulujemy.


27.06.2020 Akcja HDK PCK przy Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Jastrzębiu-Zdroju


20.06.2020 Promocja akcji HDK PCK przy Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Jastrzębiu-Zdroju - spotkanie z panią Wicepremier i Minister Rozwoju – Jadwigą Emilewicz


12.06.2020 Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy (14 VI) pani mgr Gizela Kowol, dyrektor RCKiK w Raciborzu, zaprosiła na spotkanie prezesów klubów HDK do siedziby RCKiK. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Krwiodawcy


04.06.2020 Po odejściu na emeryturę pana Rafała Klimkiewicza prezesa Klubu HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju wybrano nowego prezesa. Został nim pan Tadeusz Rzeszut.


07.05.2020 członkowie ZR PCK przekazali żywność harcerkom, które dostarczą osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.


28.04.2020 przekazanie darów dzieciom w Ośrodku Wychowawczym przy ul. Opolskiej w Jastrzębiu-Zdroju


23.04.2020 relacja video z TO RCKiK w Jastrzębiu-Zdroju. | Wywiad Jasnetu z p. Andrzejem Kinasiewiczem
Oddając krew ratujesz życie. Koronawirus zmienia nasze nawyki, jednak nie oznacza to, że powinien wpływać na zdrowie osób, które potrzebują krwi. Sytuacja w centrach krwiodawstwa jest dramatyczna, a ich pracownicy apelują do krwiodawców, aby decydowali się oddawać krew nawet w tak trudnym okresie, jakim jest pandemia koronawirusa. Na filmie kierownik oddziału dr Bogdan Kolasiński i pan Andrzej Kinasiewicz, przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Jastrzębiu-Zdroju.


26.03.2020 Minister Zdrowia mianował panią mgr Gizelę Kowol nowym dyrektorem RCKiK w Raciborzu. Gratulujemy i życzymy sukcesów w tej doniosłej służbie. Mieszkanka Raciborza, ekonomistka - absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, otrzymała od ministra zdrowia powołanie na sześć lat. Dotąd pracowała w samorządzie, stojąc na czele Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku. Na fotelu dyrektora zastąpiła Dorotę Król.


12.03.2020 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 Biuro PCK zostało zamknięte od 13 do odwołania. Podstawa prawna: Art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych); Dziennik Ustaw 2020, poz. 374.


Czasowa dyskwalifikacja krwiodawców z powodu COVID-19. W związku z epidemią zakażeń wirusem COVID-19 bardzo prosimy osoby, które przebywały w następujących krajach: CHINY, JAPONIA, BAHRAJN, HONK KONG, MALEZJA, MAKAU, SINGAPUR, TAJLANDIA, WIETNAM, AUSTRIA, BELGIA, IRAN, KOREA POŁUDNIOWA, WŁOCHY, FRANCJA, HISZPANIA, NIEMCY, USA, WIELKA BRYTANIA, SZWAJCARIA, SZWECJA, NORWEGIA, HOLANDIA, ISLANDIA, SAN MARINO o wstrzymanie się z oddawaniem krwi i jej składników przez 14 dni od czasu powrotu. Osoby z podwyższoną temperaturą ciała również prosimy o odłożenie wizyty w RCKiK. Krew pobierana od dawców musi być bezpieczna dla biorców. Natomiast dawcy, którzy przyszli do punktu nie mogą być narażeni na zakażenie. W razie pytań prosimy o kontakt z RCKiK tel. 606 382 627. Dodatkowo informujemy, że RCKiK nie wykonuje testów na obecność koronawirusa.


9-14.03.2020 Wielkanocna zbiórka darów żywnościowych na PCK w DH KAUFLAND » z powodu epidemii koronawirusa odwołana od czwartku, 12.03.2020 r.


03.03.2020 Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju uchwałą nr 02/2020 z dnia 3 marca 2020 roku powołał Rejonową Komisję Odznaczeń przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju.
Skład Jastrzębskiej Rejonowej Komisji PCK ds. Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień: Przewodniczący Ryszard Górski, wiceprzewodniczący Piotr Kula, sekretarz Renata Reichman, członkowie: Urszula Górska, Piotr Jarosławski i Tomasz Tierientiew.


24.02.2020 Akcja HDK PCK przy PSP w Jastrzębiu-Zdroju »


11.02.2020  HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu pojadą za darmo od 1 marca 2020 r. »   Uchwała Zarządu MZK Nr 16/II/2020 z dnia 11.02.2020 »  Warunki otrzymania Karty HDK-ZZN w MZK w Jastrzębiu-Zdroju: 1. Dowód osobisty, 2. Zameldowanie w gminie należącej do MZK, 3. Legitymacja HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu (ZZN), 4. Zdjęcie aktualne jak do dowodu lub paszportu, 5. Wypełniony osobiście wniosek w punkcie MZK (nie przez Internet), 6. Zapoznać się z Uchwałą i Regulaminem Karty HDK »

Prezesi klubów HDK PCK wystawiają swoim członkom wnioski o nadania ZZN przez Ministra Zdrowia po oddaniu 20 litrów krwi pełnej (3 litry osocza = 1 litr krwi; 2 donacje płytek = 1 litr krwi). Na odznaczenie czeka się minimum pół roku. O uroczystym wręczeniu odznaczenia każdy zostanie powiadomiony. Prosimy o kulturalne zachowanie się przy okienku w MZK i podczas rozmowy przez telefon. Informacji udziela Prezes Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju pan Ryszard Górski - tel. 508 482 270.   http://jasnet.pl/?m=wydarzenia&id=51819


17.02.2020 ponownie rozpoczyna działalność Terenowy Oddział w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ignacego Krasickiego 21. W związku z koniecznością przeniesienia sprzętu do nowych pomieszczeń oddziału, nie będzie możliwości oddania krwi podczas akcji krwiodawstwa w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (Oddział Pediatryczny) w dniach 13 i 14.02.2020 r. Dawców przepraszamy za niedogodności i zapraszamy w tych dniach do oddawania krwi: • w siedzibie Centrum w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3A; • w Terenowym Oddziale w Rybniku, ul. Rudzka 15; • w Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim, ul. Radlińska 68.


07.02.2020 na X Zjeździe OR PCK wybrano nowy Zarząd Oddziału Rejonowego PCK » w składzie: prezes Piotr Kula, wiceprezes Piotr Jarosławski, sekretarz Renata Reichman, skarbnik Urszula Górska, członek Tomasz Tierientiew. Delegaci na Śląski Zjazd Okręgowy w Katowicach: Piotr Kula i Andrzej Kinasiewicz. Komisja Rewizyjna: przewodnicząca Renata Janecka, członek Sebastian Guzy, członek Ryszard Piotrowicz. Pani Urszula Górska prowadzi Biuro OR PCK oraz wydawanie odzieży osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Cały Zarząd Rejonowy i Komisja Rewizyjna pracuje na zasadach wolontariatu.