Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2019

 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Św. Jan Paweł II  (1920-2005)

 


Polski Czerwony Krzyż prowadzi szereg działań w ramach wolontariatu, m.in.:
- Uczymy w szkołach zasad udzielania pierwszej pomocy (program „Ratowniczek”).

- Uczymy w szkołach,  jak dbać o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i jak zdrowo się odżywiać (program „Super Wiewiórka”) oraz zachęcamy dzieci do dbania o higienę jamy ustnej (program „Dziel się uśmiechem”).
- Upowszechniamy międzynarodowe prawo humanitarne i podstawowe zasady czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca.
- Zbieramy środki finansowe do puszek, uczestniczymy w zbiórkach w sklepach, szkołach i firmach.
- Udzielamy się na rzecz osób starszym, uczestniczymy w zajęciach międzypokoleniowych.

- Wspieramy dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących: paczki na święta, kolonie, obozy, organizacja czasu wolnego.
- Angażujemy się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof - pomagamy w przygotowaniu transportów humanitarnych i dystrybucji darów.
- Wspieramy Szkolne Koła PCK i lokalne oddziały PCK przy organizacji festynów, imprez plenerowych bądź konkursów.
- Kształtujemy liderów wolontariatu – Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, którzy organizują, animują i prowadzą działalność PCK w środowisku lokalnym.

- Organizujemy promocję i edukację w zakresie honorowego krwiodawstwa.

- Organizujemy promocję i edukację zdrowego stylu życia.

 

Na bieżąco organizujemy różne akcje:

- W pierwszą niedzielę września każdego roku bierzemy czynny udział w Jastrzębskim Dniu Promocji Zdrowia w Parku Zdrojowym propagując idee czerwonokrzyskie i honorowego krwiodawstwa.

- We wrześniu Akcję „ŻAK”, w naszych placówkach oświatowych zbierane są wówczas przybory szkolne, podręczniki, lektury, dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.

- W grudniu Akcję „Świąteczna paczka”,

- W marcu Akcję „Paczka Wielkanocna”;  zbiórkę w hipermarketach produktów higienicznych i spożywczych, zabawek dla ubogich mieszkańców naszego miasta.

- Organizujemy Konkursy i Olimpiady Zdrowego Stylu Życia dla dzieci „Mały ratownik PCK” i młodzieży (tzw. Eskulapiady);

- Organizujemy ćwiczenia pierwszej pomocy przedmedycznej, prelekcje propagujące idee czerwonokrzyskie i honorowego krwiodawstwa;

- Razem z Rejonową Radą HDK PCK Zarząd organizujemy spotkania opłatkowe i wielkanocne dla działaczy HDK i PCK, pikniki integracyjne żeglarskie i strzeleckie o puchar Prezesa ZR PCK;

- Systematycznie zbieramy odzież używaną i wydajemy ją osobom potrzebującym we wtorki i piątki w godz. 10-12;

- Organizujemy uroczyste akademie, na których zasłużeni działacze PCK i Honorowi Dawcy krwi otrzymują dyplomy, odznaczenia i medale.

To tylko niektóre z naszych działań na rzecz ludzi w potrzebie z naszego rejonu.

 


 

 

04.01.2019 opłatek HDK i PCK »