Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2019

 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Św. Jan Paweł II  (1920-2005)

 


20.12.2019 Wybory Władz MK HDK PCK im. Henryka Sławika »

13.12.2019 w SP5 etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia (OOPZSŻ) tzw. "ESKULAPIADY" »

09-14.12.2019 Zbiórka darów żywnościowych w DH KAUFLAND » Dary na PCK przekazały również Szkoły: SP4, SP5, SP10, SP14, I LO, III LO

27.11.2019 Delegacja naszego Zarządu Rejonowego PCK pojechała z życzeniami na akademię z okazji 100-lecia PCK zorganizowaną przez OR PCK w Wodzisławiu Śląskim. »

16.11.2019 poświęcenie nowego sztandaru dla OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju i AKADEMIA z okazji 100-lecia PCK »  VIDEO www.youtube.com/watch?v=h9iWV01VhdM »

Na akademii OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju wyróżniony został Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego » ODZNAKA » Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Pawulok, październik 2019.

25.10.2019 Dzień Młodzieży PCK. AKCJA ŻAK 2019. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jastrzębiu-Zdroju pragnie serdecznie podziękować uczniom, nauczycielom i dyrekcji szkoły za zorganizowanie AKCJI ŻAK 2019 w SP4, SP5, SP12, SP17, SP19, SP21. Nie byłoby to możliwe bez pomocy Państwa. Dlatego w imieniu uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej dziękujemy za okazane wsparcie, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dzięki tej pomocy mogliśmy wesprzeć uczniów najbardziej potrzebujących z rejonu  PCK w Jastrzębiu Zdroju. Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

14.09.2019 III Zawody Ratownictwa Technicznego »

01.09.2019 Festyn Zdrowia »

31.08.2019 piknik w Szerokiej dla rehabilitacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi »

08.08.2019 Akcja HDK służb mundurowych w Jastrzębiu-Zdroju »

10.07.2019 Pani dr n. med. Dorota Król została mianowana przez Ministra Zdrowia nowym Dyrektorem RCKiK w Raciborzu. »

15.06.2019 Trasa Czerwonej Nitki w Rzeszowie »

14.06.2019 Spotkanie działaczy HDK i PCK z Władzami Miasta z okazji  Światowego Dnia Krwiodawcy »

21.05.2019 Zarząd powołał Komitet Honorowy ds. odnowy sztandaru OR PCK »

18.05.2019 VIII PIKNIK ŻEGLARSKI HDK PCK »

10.05.2019 Strajk nauczycieli - żadna szkoła nie zgłosiła swego kandydata na konkurs Promocja Zdrowego Stylu Życia „MAŁY RATOWNIK” 2019 r.

08.05.2019 » Złota Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" przyznana Miejskiemu Klubowi HDK PCK im. Henryka Sławika, a Srebrna OH ZZdWŚl. prezesowi MK HDK PCK Ryszardowi Górskiemu.

26.04.2019 Wielkanocne spotkanie tzw. "Jajeczko" HDK PCK w SP 4 połączone z wręczeniem odznaki ZZN »

25.04.2019 Uroczyste wręczenia odznaki HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu (ZZN) w Urzędzie Miasta »

10.04.2019 Zarząd Klubu HDK PCK przy KMP w Jastrzębiu-Zdroju podjął decyzję o rozwiązaniu klubu, który po latach przerwy reaktywowano 29.11.2018 roku.

1-6.04.2019 Wielkanocna zbiórka darów w Kauflandzie »

15.03.2019 pan Andrzej Jaroszek - wiceprezes Zarządu Śl. OO PCK zrezygnował z powodów zdrowotnych.

03.03.2019 Akcja PCK "Dziel się uśmiechem" w SP 20 » 

01.03.2019 CHWAŁA BOHATEROM !  W IX Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca Mariusz Błaszczak, szef MON zainaugurował II edycję ogólnopolskiej honorowej zbiórki krwi „SpoKREWnieni służbą”. Data rozpoczęcia akcji przypada w święto państwowe ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski. Przypomnijmy kilka liczb podsumowujących akcję z roku 2018. W ramach akcji „SpoKREWnieni służbą” krew oddało: 3552 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, 5664 strażaków, 483 strażników granicznych, 105 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, 5121 żołnierzy i pracowników wojska.  [ https://krwiodawcy.org/ii-edycja-akcji-spokrewnieni-sluzba ]

26.02.2019 Akcja Klubu HDK PCK przy PSP »

04.01.2019 opłatek HDK i PCK »