Złota Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Województwa Śląskiego" dla MK HDK PCK im. Henryka Sławika

Dnia 8 maja 2019 roku w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się Okręgowa Akademia dla Działaczy i Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi pod Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.
Sejmik Województwa Śląskiego uhonorował Miejski Klub HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju Złotą Odznaką Honorową "Zasłużony dla Województwa Śląskiego", którą w imieniu klubu odebrali pan Piotr Kula, p.o. Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju i pan Andrzej Kinasiewicz, Przewodniczący Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Duża galeria (fot. Adam Porwoł)  

http://pckkatowice.pl/uroczysta-akademia-z-okazji-100-lecia-polskiego-czerwonego-krzyza/

Działacze Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżnieni

Z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się wczoraj uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych szczególnie zasłużonym członkom i działaczom tej najstarszej polskiej organizacji humanitarnej.

W trakcie wydarzenia kilkanaście osób z województwa śląskiego otrzymało z rąk wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta RP. Odznaczenia zostały przyznane za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej. W uroczystości uczestniczyło wiele osób, a oprócz wyróżnionych obecni byli inni krwiodawcy, członkowie i pracownicy śląskich oddziałów PCK.

Krzyż Zasługi nadawany jest od 1923 roku jako odznaczenie państwowe wyróżniające osoby, które dokonały czynów przekraczających zakres ich zwykłych obowiązków, przynoszących tym samym znaczną korzyść państwu lub obywatelom. Przyznawany jest za ofiarną działalność publiczną i niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy.

Wskaźniki krwiodawstwa w Polsce z roku na rok wzrastają. Statystycznie mamy już około 1,2 mln oddań krwi rocznie. 18 stycznia 2019 roku minęło 100-lat od zjazdu założycielskiego i zjednoczeniowego organizacji czerwonokrzyskich. Od tego momentu rozpoczął się w naszym kraju systematyczny i zorganizowany rozwój honorowego krwiodawstwa, któremu patronuje Polski Czerwony Krzyż.

PCK jest organizacją zrzeszoną w jednym z najstarszych ogólnoświatowych ruchów humanitarnych, jakim jest Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

W Polsce organizacja ta powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 18 stycznia 1919 roku miała miejsce narada wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady, odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej, utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie do dzisiaj.

 /na podstawie: katowice.pck.pl/

 

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się Uroczysta Akademia z okazji Jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Podczas Akademii miała miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń, odznak i wyróżnień działaczom i Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki wręczył Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, które otrzymali: Zygmunt Deminger, Zdzisław Dobrzański, Antoni Kruczek, Jan Łaciok, Sławomir Czypczar, Ryszard Górski, Szczepan Kojder, Jerzy Kowalski, Marian Mizera, Włodzimierz Nowacki, Janusz Sacha, Mariusz Wojtaszak oraz jedna instytucja - Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi im. Henryka Sławika przy Oddziale Regionalnym PCK w Jastrzębiu Zdroju. [RG: Oddziale Rejonowym]

Wicemarszałek Dariusz Starzycki pogratulował wszystkim wyróżnionym. Podkreślił rolę i znaczenie Polskiego Czerwonego Krzyża w historii państwa polskiego. Wymienił także zasługi PCK dla sektora służby zdrowia. 

Podczas uroczystości zasłużonym działaczom PCK wręczono także odznaczenia państwowe oraz organizacyjne.

Warto podkreślić, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wielokrotnie uczestniczyli w akcjach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach i oddawali krew na rzecz potrzebujących.

Statystyki Narodowego Centrum Krwi na lata 2009- 2016 pokazują, że rokrocznie wzrasta odsetek dawców wielokrotnych (za wyjątkiem roku 2013 i 2014, kiedy odnotowano drobny spadek o kilka punktów procentowych).

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych, promocją właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych. PCK jest liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Do misji organizacji należy także promocja honorowego krwiodawstwa oraz prowadzenie kampanii, które maja na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie dawców krwi.

Zob. Galeria  https://www.slaskie.pl/content/uroczystosc-100-lecia-pck

 

 


Z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża

wszystkim członkom PCK, wolontariuszom i darczyńcom

najserdeczniejsze życzenia składają

Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju,

Rejonowa Rada HDK PCK oraz

Zarząd MK HDK PCK im. Henryka Sławika

 

8 maja Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża - Henriego Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W tym roku świętujemy podwójny jubileusz: 100. rocznicę powstania Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

8 maja, na całym świecie Czerwony Krzyż będzie celebrować odwagę i osiągnięcia swoich wolontariuszy i pracowników, którzy pomagają potrzebującym zachować ich godność. Czerwony Krzyż działa lokalnie i międzynarodowo, niezależnie i neutralnie, JEST WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH.

Hasłem tegorocznych obchodów jest MIŁOŚĆ. Dla pracowników i wolontariuszy Czerwonego Krzyża miłość to przede wszystkim poszanowanie dla godności człowieka i jego ludzkich praw. Miłość przejawia się w każdej z 7 zasad podstawowych Ruchu: humanitaryzm, dobrowolność, bezstronność, jedność, neutralność, niezależność i powszechność.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to globalna i niezależna sieć ponad 16 milionów wolontariuszy oraz 450 000 pracowników. Jest obecny w ponad 190 krajach. Wolontariusze i pracownicy Czerwonego Krzyża wspierają ponad 160 milionów potrzebujących na całym świecie, poprzez moc humanitaryzmu ratują ludzkie życie oraz łagodzą cierpienie. Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc nigdy nie zostawia nikogo bez pomocy. Nieważne, czy ktoś ucierpiał w wyniku klęski naturalnej, wywołanej przez działania człowieka, czy w trakcie konfliktu zbrojonego, Czerwony Krzyż jest wszędzie dla wszystkich (#Everywhere4Everyone).

W Polskim Czerwonym Krzyżu działa ponad 80 000 wolontariuszy, którzy angażują się w programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wspierają i aktywizują seniorów, uczą pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań. W swoich działaniach kierują się ideami humanitaryzmu, a w szczególności bezinteresownej pomocy. Wolontariusze to siła Polskiego Czerwonego Krzyża.

W 2019 roku zarówno Polski Czerwony Krzyż, jak i Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzą 100 rocznicę swojego istnienia. Dlatego tegoroczne obchody 8 maja są wyjątkowe. W całym kraju organizowane są różne wydarzenia upamiętniające ten jubileusz m.in.: ogólnopolska kwesta na rzecz pomocy seniorom, happeningi, układania „żywego krzyża” przez mieszkańców różnych miast, pikniki. 

Partnerem Polskiego Czerwonego Krzyża w roku 100-lecia została firma TOI TOI – lider rozwiązań sanitarnych na polskim rynku. Wspólnie z PCK przygotuje serię 5 plakatów, dotyczących kształtowania nawyków higienicznych i zdrowego stylu życia. Nadal aktualne i ważne jest edukowanie dzieci w zakresie m.in. mycia rąk, zachowywania czystości wokół siebie, bezpiecznych zachowań czy uprawiania sportu i dbania o swoje zdrowie. Plakaty te będą stanowić nową wersję kultowych plakatów z lat 70-tych i 80-tych, które projektowali dla PCK ówcześni graficy i rysownicy. Często były to znane nazwiska, które na stałe zapisały się w historii plakatu polskiego, m. in.: Joanna Sedlaczek, Andrzej Pągowski, Janusz Stanny, Witold Chmielewski, Bolesław Barcz, Bronisław Zelek, Stanisław Wieczorek, Lucjan Jagodziński, Waldemar Świerzy, Mieczysław Wasilewski, Maciej Urbaniec, Rosław Szaybo. Nowe plakaty stanowią odwołanie do tradycji Polskiego Czerwonego Krzyża, który od początku swojego istnienia  w ten sposób promował higienę i dobre nawyki w szkołach.