Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2018

 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Św. Jan Paweł II  (1920-2005)

 


Polski Czerwony Krzyż prowadzi szereg działań w ramach wolontariatu, m.in.:
- Uczymy w szkołach zasad udzielania pierwszej pomocy (program „Ratowniczek”) oraz jak dbać o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i zdrowo się odżywiać (program „Super Wiewiórka”) i zachęcamy dzieci do dbania o higienę jamy ustnej (program „Dziel się uśmiechem”).
- Upowszechniamy międzynarodowe prawo humanitarne i podstawowe zasady czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca.
- Zbieramy środki finansowe do puszek, uczestniczymy w zbiórkach w sklepach, szkołach i firmach.
- Udzielamy się na rzecz osób starszym, uczestniczymy w zajęciach międzypokoleniowych.

- Wspieramy dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących: paczki na święta, kolonie, obozy, organizacja czasu wolnego.
- Angażujemy się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof - pomagamy w przygotowaniu transportów humanitarnych i dystrybucji darów.
- Wspieramy Szkolne Koła PCK i lokalne oddziały PCK przy organizacji festynów, imprez plenerowych bądź konkursów.
- Kształtujemy liderów wolontariatu – Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, którzy organizują, animują i prowadzą działalność PCK w środowisku lokalnym.

 

Na bieżąco organizujemy różne akcje:

- W pierwszą niedzielę września każdego roku bierzemy czynny udział w Jastrzębskim Dniu Promocji Zdrowia w Parku Zdrojowym propagując idee czerwonokrzyskie i honorowego krwiodawstwa.

- We wrześniu Akcję „ŻAK”, w naszych placówkach oświatowych zbierane są wówczas przybory szkolne, podręczniki, lektury, dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.

- W grudniu Akcję „Świąteczna paczka”,

- W marcu Akcję „Paczka Wielkanocna”;  zbiórkę w hipermarketach produktów higienicznych i spożywczych, zabawek dla ubogich mieszkańców naszego miasta.

- Organizujemy Konkursy i Olimpiady Zdrowego Stylu Życia dla dzieci „Mały ratownik PCK” i młodzieży (tzw. Eskulapiady);

- Organizujemy ćwiczenia pierwszej pomocy przedmedycznej, prelekcje propagujące idee czerwonokrzyskie i honorowego krwiodawstwa;

- Razem z Rejonową Radą HDK PCK Zarząd organizujemy spotkania opłatkowe i wielkanocne dla działaczy HDK i PCK, pikniki integracyjne żeglarskie i strzeleckie o puchar Prezesa ZR PCK;

- Systematycznie zbieramy odzież używaną i wydajemy ją osobom potrzebującym we wtorki i piątki w godz. 10-12;

- Organizujemy uroczyste akademie, na których zasłużeni działacze PCK i Honorowi Dawcy krwi otrzymują dyplomy, odznaczenia i medale.

To tylko niektóre z naszych działań na rzecz ludzi w potrzebie z naszego rejonu.

 16 czerwca br. zapraszamy do udziału w Turnieju piłkarskim HDK PCK Rydułtowy »    

6-8 czerwca br. 42 Rajd HDK PCK "CZERWONA RÓŻA 2018" w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego   www.pckpabianice.pl  |  karta-zgloszenia.docx  |  ramowy-program.docx  |  regulamin.docx

9 czerwca br. (sobota) RCKiK w Raciborzu organizuje wyjazd krwiodawców do Kielc w ramach trasy "Czerwonej Nitki". Zapisy chętnych krwiodawców przyjmujemy do 20.05.2018 r. na email: met-org@rckik.pl  lub tel. 664 139 975. Ilość miejsc ograniczona. RCKiK zapewnia przejazd, ubezpieczenie i wyżywienie. Wyjazd z Rybnika.  Dalsze szczegóły podamy w późniejszym terminie. Serdecznie zapraszamy! Chętnych z Jastrzębia na t wyjazd proszę o kontakt z p. Ryszardem Górskim tel. 508 48 22 70 lub email: montini@interia.pl  Zob. event 2017 »   Trasa-czerwonej-nitki-w-Kielcach »

27 maja br.(niedziela) Ogólnopolska Pielgrzymka HDK na Jasną Górę »

26.05.2018 VII PIKNIK ŻEGLARSKI HDK PCK »

11.05.2018 Etap Rejonowy konkursu Promocja Zdrowego Stylu Życia "MAŁY RATOWNIK" 2018 »

22.03.2018 » w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój odbędzie się uroczyste wręczenie odznaczenia "HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu" członkom Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Slawika i Klubu HDK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju

12-17.03.2018 zbiórka darów na PCK w E. LECLERC »

09.03.2018 » w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się Okręgowa Akademia dla Działaczy i Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi pod Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka. Na Akademii Andrzej Kinasiewicz z Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju otrzymał najwyższe wyróżnienie PCK - Kryształowe Serce ».

28.02.2018 50 lat odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (28.02.1968-28.02.2018) »  Odznaki te wydawane są w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne oddawanie krwi. Wszystkie legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydane od 1968 r. zachowują ważność » W konsekwencji nie wymagają wymiany i są dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń określonych w art. 43 i art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U.2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) |  Odznaki ZKDK »

20.02.2018 Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju uchwałą nr 3/2018 powierzył panu Piotrowi Kuli pełnienie obowiązków prezesa OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju od dnia 20 lutego 2018 do wyborów nowego Zarządu w 2020 r.

19.02.2018 Śląski Zarząd Okręgowy PCK w Katowicach przyjął rezygnację pana Wiesława Lasyka z funkcji Prezesa OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

13.02.2018 odszedł do Domu Ojca śp. Marian Placha, były Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju (16.06.2009 - 28.02.2012). Msza św. i uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w piątek, 16.02.2018 o godz. 11.00 i na cmentarzu komunalnym w Ruptawie. Cześć jego pamięci! Polecajmy go Panu w naszych modlitwach. Requiescat in pace.

01.02.2018 Wiesław Lasyk zrezygnował z funkcji prezesa ZR PCK z powodów osobistych.

30.01.2018 przy Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju reaktywowano Klub HDK PCK. Klub liczy 15 członków PCK. Wybrano Zarząd Klubu HDK PCK: Prezes Robert Bobryk, wiceprezes Piotr Gębczyński, sekretarz Arkadiusz Konieczny, skarbnik Tomasz Wrzoskiewicz.

12.01.2018 opłatek HDK i PCK »