Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2018

 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Św. Jan Paweł II  (1920-2005)

 


14.12.2018 » Etap Rejonowy XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w SP 5

10-16.12.2018 Zbiórka darów w DH KAUFLAND »

29.11.2018 » Powołano zakładowy Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju. Klub liczy 16 osób. Zarząd Klubu: Prezes Tomasz Terentiew, Wiceprezes Łukasz Mazur, Sekretarz i Skarbnik Wojciech Brachaczek, Delegat na Zjazd Rejonowy Piotr Bracha

28.11.2018 w Urzędzie Miasta wybrano pana Andrzeja Kinasiewicza, przedstawiciela OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju, do Rady Pożytku Publicznego przy Prezydencie Miasta na 3-letnią kadencję.

17.11.2018 Akademia 60-lecia HDK PCK w Polsce »
22.09.2018 V PIKNIK STRZELECKI HDK PCK »

09.09.2018 FESTYN ZDROWIA »  wręczenie odznaczeń: HDK - Zasłużony dla Zdrowia Narodu i ZHDK I stopnia
14.06.2018 »  Spotkanie działaczy HDK i PCK z władzami miasta w Urzędzie Miasta, na którym omówiono problemy i zagadnienia związane z honorowym krwiodawstwem i działalnością PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

09.06.2018 » "Czerwonej Nitka" w Kielcach

26.05.2018 VII PIKNIK ŻEGLARSKI HDK PCK »

19.05.2018 XXVI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 2018 w Katowicach »

11.05.2018 Etap Rejonowy konkursu Promocja Zdrowego Stylu Życia "MAŁY RATOWNIK" 2018 »

22.03.2018 Sejm w uchwale uczcił pamięć Henryka Sławika » patrona Miejskiego Klubu HDK PCK przy OR PCK

22.03.2018 » w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój odbyło się uroczyste wręczenie odznaczenia "HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu" członkom Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Slawika i Klubu HDK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju

12-17.03.2018 zbiórka darów na PCK w E. LECLERC »

09.03.2018 » w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się Okręgowa Akademia dla Działaczy i Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi pod Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka. Na Akademii Andrzej Kinasiewicz z Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju otrzymał najwyższe wyróżnienie PCK - Kryształowe Serce ».

28.02.2018 50 lat odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (28.02.1968-28.02.2018) »  Odznaki te wydawane są w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne oddawanie krwi. Wszystkie legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydane od 1968 r. zachowują ważność » W konsekwencji nie wymagają wymiany i są dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń określonych w art. 43 i art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U.2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) |  Odznaki ZKDK »

20.02.2018 Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju uchwałą nr 3/2018 powierzył panu Piotrowi Kuli pełnienie obowiązków prezesa OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju od dnia 20 lutego 2018 do wyborów nowego Zarządu w 2020 r.

19.02.2018 Śląski Zarząd Okręgowy PCK w Katowicach przyjął rezygnację pana Wiesława Lasyka z funkcji Prezesa OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

13.02.2018 odszedł do Domu Ojca śp. Marian Placha, były Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju (16.06.2009 - 28.02.2012). Msza św. i uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w piątek, 16.02.2018 o godz. 11.00 i na cmentarzu komunalnym w Ruptawie. Cześć jego pamięci! Polecajmy go Panu w naszych modlitwach. Requiescat in pace.

01.02.2018 Wiesław Lasyk zrezygnował z funkcji prezesa ZR PCK z powodów osobistych.

30.01.2018 przy Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju reaktywowano Klub HDK PCK. Klub liczy 15 członków PCK. Wybrano Zarząd Klubu HDK PCK: Prezes Robert Bobryk, wiceprezes Piotr Gębczyński, sekretarz Arkadiusz Konieczny, skarbnik Tomasz Wrzoskiewicz.

12.01.2018 opłatek HDK i PCK »