Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2017

 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Św. Jan Paweł II  (1920-2005)

 


21.12.2017 Generalny Służby Więziennej powołał zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej w oparciu o ogólnopolską akcję służb mundurowych "Nasza Krew Nasza Ojczyzna". foto1 | foto2

 1.    21.12.2017 Ryszard Górski spotkał się z II Zastępcą Prezydenta Miasta Januszem Budą i wręczył podanie o bezpłatne przejazdy środkami MZK dla HDK odznaczonych najwyższym wyróżnieniem PCK „Kryształowe Serce” oraz HDK-Zasłużonych dla Zdrowia Narodu.


18.11.2017 Akademia z okazji X-lecia MK HDK PCK im. Henryka Sławika »


Kolejny raz otrzymaliśmy negatywną odpowiedź na nasze starania o bezpłatne przejazdy dla 200 Honorowych Dawców Krwi odznaczonych odznaką HDK - Zasłużony dla Zdrowia Narodu.
Urząd Miasta i Rada Miasta stwierdziły, że nie posiadają kompetencji do załatwienia tej sprawy i skierowały nas do władz MZK w Jastrzębiu-Zdroju. 

Pismo MZK Jastrzębie-Zdrój
                                                              Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.09.2017 r. 
MZK/KNR/3371/2017/D   
                                                              Śląski Oddział okręgowy
                                                              Polskiego Czerwonego Krzyża
                                                              Oddział Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
                                                              ul. 1 Maja 15
                                                              44-335 Jastrzębie-Zdrój

W odpowiedzi na Państwa prośbę o przyznanie prawa do bezpłatnych przejazdów Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi informujemy, że w chwili obecnej nie przewidujemy rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów.

Przyczyną odmownej decyzji jest zła sytuacja finansowa Związku.     
                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                           Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
                                                                                                      DYREKTOR BIURA MZK
                                                                                                 mgr inż. Benedykt Lanuszny


03.11.2017 Spotkanie młodzieży w ZS1 z panem Andrzejem Kinasiewiczem w ramach projektu „Twoja krew, moje życie”.  http://zs1.jastrzebie.pl/a,61,propagowanie-honorowego-krwiodawstwa


21.09.2017 w SP 4 odbyło się spotkanie Zarządu Rejonowego PCK z opiekunkami klubów "Wiewiórka" w przedszkolach i w klasach I-III SP oraz opiekunów Szkolnych Kół PCK i HDK.


10.09.2017 XIX Jastrzębskie Dni Promocji Zdrowia i akcja krwiodawstwa w Parku Zdrojowym


09.09.2017 IV PIKNIK STRZELECKI HDK PCK


13.06.2017 Spotkanie działaczy HDK i PCK z władzami miasta w Urzędzie Miasta, na którym omówiono problemy i zagadnienia związane z honorowym krwiodawstwem i działalnością OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju.


10.06.2017 Event „Trasa czerwonej nitki” Szczecinie. Udział dwóch naszych delegatów.


07.06.2017 w Biurze Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach odbył się Etap Okręgowy Konkursu Promocja Zdrowego Stylu Życia „MAŁY RATOWNIK” dla uczniów klas I-III i klasy IV - VI.


27.05.2017 VI PIKNIK ŻEGLARSKI


21.05.2017 Marian Zakowicz z Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika wraz załogą zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych w Iławie.


12.05.2017 w SP 4 odbyło się spotkanie Zarządu Rejonowego PCK z opiekunkami klubów "Wiewiórka" w przedszkolach i w klasach I-III SP, szkolnych kół PCK i HDK. Na spotkaniu omówiono pracę klubów i kół PCK i możliwość powołania Miejskiego Koła PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju na następnym spotkaniu we wrześniu 2017 r. Zarząd Rejonowy PCK reprezentowali: Sebastian Guzy, Andrzej Kinasiewicz i Ryszard Górski.


05.05.2017 wyniki etapu rejonowego konkursu "Promocja Zdrowego Stylu Życia - Mały Ratownik":    klasy I-III    |    klasy IV-VI   Laureaci etapu rejonowego konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Zarząd Rejonowy PCK.


24.03-02.04.2017 Zbiórka darów w DH KAUFLAND. Przygotowano 90 paczek dla rodzin potrzebujących.


18.03.2017 Studentka z Wrocławia M. Ł. zrezygnowała z pisania pracy magisterskiej na temat PCK z przyczyn osobistych.


10.02.2017 Na Akademii w Zakładzie Karnym z okazji święta pracowników Służby Więziennej wręczono panu Andrzejowi Kinasiewiczowi - przewodniczącemu Rejonowej Rady HDK PCK - podziękowanie za współpracę w organizowaniu i przeprowadzaniu akcji krwiodawstwa.


01.02.2017 Akcja krwiodawstwa w ZS nr 6 [Na YouTube filmik 4:09] | Świeża krew w Jastrzębiu


20.01.2017 o godz. 14:30 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 odbyło się okolicznościowe Spotkanie Działaczy PCK i Honorowych Dawców Krwi PCK. Okolicznościowe Spotkanie objął Honorowym Patronatem Wojewoda Śląski. Podczas spotkania odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych, odznak i wyróżnień. Z rejonu jastrzębskiego odznaczenie MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ otrzymał pan Andrzej Kinasiewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Śląskiego Oddziału Rejonowego PCK w Katowicach, członek Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju.  Spotkanie-Dzialaczy-i-Honorowych-Dawcow-Krwi-PCK  »


13.01.2017 opłatek HDK i PCK »