Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2016

 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Św. Jan Paweł II  (1920-2005)

 


05.12.2016 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman zaprosiła wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w akcji „Moja, twoja, nasza choinka - jastrzębskie organizacje mieszkańcom”. Spotkanie odbyło się 5 grudnia w godzinach od 10.00 do 18.00 w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka. Swoich reprezentantów przysłały:  organizacje pozarządowe, kluby sportowe, Zarząd Osiedla Zdrój, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Szkół nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera, radni rady miasta, koła gospodyń wiejskich. PCK i HDK reprezentowali: Andrzej Kinasiewicz oraz Piotr i Teresa Michalscy z Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika.

W programie: .

– warsztaty wykonywania ozdób świątecznych i prezentów,

– od godz. 15.30 zbiórka św. Mikołajów na sportowo i spacer ulicami miasta,

– koncert w wykonaniu orkiestry dętej,

– od godz. 16.00 do 18.00 razem z mieszkańcami śpiewanie najpiękniejszych kolęd z udziałem Agnieszki Cząstki (alt) i Łukasza Mateji (fortepian),

– około godz. 17.30 strojenie choinek ozdobami wykonanymi przez uczestników imprezy.

 

02-10.12.2016 Zbiórka darów na Boże Narodzenie w DH KAUFLAND »

 

16-17.11.2016 akcja PCK "Chrońmy dziecięce uśmiechy" w SP 5 dla uczniów SP5, SP10 i ZS 8 »

 

05.11.2016 Akademia 40-lecia OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju »  Wręczono 9 odznak Odznaka Honorowa PCK oraz 37 ZHDK I stopnia

 

04.11.2016 Spotkanie Grzegorza Łubczyka, b. ambasadora RP na Węgrzech z młodzieżą z ZS 6 i GIM 3 »

 

25.10.2016 Dzień Młodzieży PCK. 25 października to Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża i tak jak co roku z tej szczególnej okazji składamy wszystkim, którzy są i czują się Młodzieżą PCK najlepsze życzenia. Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża ma w tym roku wyjątkowy charakter za sprawą jubileuszu 95lecia Kół Młodzieży PCK. W sposób szczególny życzenia kierujemy do wszystkich osób działających w Szkolnych Kołach PCK – wolontariuszy i opiekunów oraz grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK. Całej czerwonokrzyskiej Młodzieży życzymy wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań i radości z tego, że każdego dnia możecie przynieść komuś trochę szczęścia i uśmiechu. By każdy dzień uczył Was czegoś nowego oraz przynosił satysfakcję z tego co robicie. Aby Wasz zapał i energia udzielały się innym i nigdy nie wygasły. Życzenia z okazji Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża kierujemy również do wszystkich tych, którzy pomagają Wam w codziennej działalności – pracownikom, rodzicom i przyjaciołom, za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękujemy i życzymy powodzenia.

 

04.09.2016 » Festyn Zdrowia w Parku Zdrojowym

08.08.2016 Zmiana w Zarządzie Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju: ponieważ dotychczasowy wiceprezes Andrzej Kinasiewicz w dniu 9.04.2016 r. został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, funkcję wiceprezesa powierzono panu Piotrowi Kuli, a na członka Zarządu powołano pana Ryszarda Górskiego, prezesa Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

01.07 - 15.08.2016 Biuro OR PCK było nieczynne z powodu remontu całego budynku JTBS "Daszek", w tym pomieszczeń OR PCK.

25.06.2016 » III JASTRZĘBSKI INTEGRACYJNY PIKNIK STRZELECKI HDK PCK na Strzelnicy Zakładu Karnego

13.06.2016 » Spotkanie działaczy HDK i PCK z władzami miasta w Urzędzie Miasta, na którym omówiono problemy i zagadnienia związane z honorowym krwiodawstwem i 40-letnią działalnością OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

04.06.2016 » V JASTRZĘBSKI INTEGRACYJNY PIKNIK ŻEGLARSKI HDK PCK na Zalewie Rybnickim

02.06.2016 Zarząd przekazał rower trójkołowy "ECO-TEXTIL" choremu dorosłemu.

23.05.2016 » Akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK PCK Funkcjonariuszy i Pracowników Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

 

dzien godnosci215.05.2016 »

Podczas festynu prezydent miasta, Anna Hetman

przekazała na ręce dyrektor Domu Nauki i Rehabilitacji Beaty Klimali

trójkołowy rower ufundowany przez PCK dla podopiecznych tej placówki.

 

(fot. K. Abramczyk)

 

 

 

 

13.05.2016 » Honorowi Krwiodawcy z Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika zwiedzali Galerię Historii Miasta przy ul. Witczaka w Parku Zdrojowym, w sali poświęconej Henrykowi Sławikowi wysłuchali prelekcji mgr Anny Lerch o bohaterze trzech narodów z Jastrzębia-Zdroju - Szerokiej, potem otrzymali medale z jego podobizną i foldery jemu poświęcone.

06.05.2016 w OR PCK przeprowadzono etap rejonowy konkursu "Promocja Zdrowego Stylu Życia Mały Ratownik PCK 2016" z obowiązkowym rysunkiem pt. Szkolne koło PCK uczy pomagać w szkołach podstawowych: Paulina Wierzchowska z kl. 3B SP 18 oraz Karolina z kl. 5d SP 10 przeszły do etapu okręgowego w Katowicach, który odbędzie się 7.06.2016 r.

o

05.05.2016 W Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada podczas akcji HDK 31 osób oddało 13,95 l krwi. Kolejna akcja odbędzie sie we wrześniu. (opiekun HDK mgr Alicja Kozieł) 

29.04.2016 Ogłoszono XI edycję konkursu "Ognisty ratownik - Gorąca Krew" 2016 w Jastrzębiu-Zdroju. Przyjęto rezygnację pana Andrzeja Kinasiewicza z funkcji wiceprezesa Zarządu OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju z powodu wyboru na przewodniczącego komisji Rewizyjnej Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach.

19.04.2016 Akcja HDK w ZS 6 »

 

09.04.2016 Wybory Władz Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach został pan Andrzej Kinasiewicz, dotychczasowy wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju, członek Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

Śląski Oddział  Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża  informuje, że Zjazd sprawozdawczo – wyborczy Okręgu Śląskiego w dniu 09.04.2016 r. wybrał:

 

Prezesem został wybrany Adam Przywara


Do Zarządu wybrane zostały niżej wymienione osoby:

 1. Gansiniec Czesław

 2. Grelowska Anna

 3. Jaroszek Andrzej - wiceprezes Zarządu (zrezygnował 15.03.2019 z powodów zdrowotnych)

 4. Ogrocki Bogdan - członek Zarządu i pełnomocnik ds. Honorowego Krwiodawstwa Okręgu Śląskiego PCK

 5. Sacha Janusz

 6. Wójcik Wacław

Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 1. Kinasiewicz Andrzej - Przewodniczący KR

 2. Banach Józef

 3. Kotuch Robert

Na Zjazd Krajowy PCK zostali wybrani:

 1. Czerwiński Andrzej

 2. Kupka Henryk 

Helena Kupka, Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 

 

31.03.2016 » Spotkanie wielkanocne HDK i PCK w SP 4.

 

2-12.03.2016 Zbiórka darów na Wielkanoc w DH „Kaufland”. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom, Dyrekcji DH „Kaufland” i Straży Miejskiej za pomoc w organizowaniu świątecznej zbiórki darów żywnościowych dla rodzin potrzebujących. Z zebranych darów oraz z darów przekazanych przez jastrzębskie szkoły przygotowano i wydano ok. 70 paczek rodzinom potrzebującym, pozostającym pod opieką OR PCK i OPS.. 

 

23.02.2016 » w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy uhonorował odznaczeniem SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI pana Wiesława Lasyka, Prezesa OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju oraz uhonorował odznaczeniem BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI pana Ryszarda Górskiego, Prezesa Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Ponadto Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach Adam Przywara uhonorował Odznaką HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU pana Waldemara Sajek, prezesa Klubu HDK PCK przy KWK "Pniówek". Zob. www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/Zasluzeni-krwiodawcy-uhonorowani/idn:5872.html [Już brak dostępu]

 

09.02.2016  »  IX Zjazd Srawozdawczo-Wyborczy Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Wybrano nowe władze OR PCK oraz nowe Prezydium Rejonowej Rady HDK PCK przy OR PCK.

Nowy Zarząd w składzie:

Wiesław Lasyk – prezes,

Andrzej Kinasiewicz – wiceprezes, (Ponieważ Andrzej 9.04.2016 został Przewodniczącym Śląskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, na wiceprezesa wybrano Piotra Kulę)

Urszula Górska – sekretarz, (od 1.09.2015 prowadzi biuro Oddziału Rejonowego PCK z Jastrzębiu-Zdroju)

Sebastian Guzy członek Zarządu

Piotr Kula – członek Zarządu

 

Wybrano nową Komisję Rewizyjną: Renata Reichman - przewodnicząca i Renata Janecka - członek KR.

Delegatem na Śląski Zjazd Okręgowy w Katowicach został Wiesław Lasyk.

 

Wybrano nową Rejonową Radę Honorowego Krwiodawstwa PCK w składzie:

Andrzej Kinasiewicz - przewodniczący,

Czesław Kłosek - wiceprzewodniczący,

Edward Groborz - sekretarz.


PCK rok 2016 rokiem księcia Pawła Sapiehy

   
Paweł Jan Sapieha (1860 - 1934) - Z początkiem 1913 r. został wybrany Prezesem Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża dla Galicji i to zadanie pochłaniało go całkowicie. 


Widoczne to było szczególnie w czasie I wojny światowej. Paweł Sapieha Pierwszy Prezes Komitetu Głównego PTCK (4.05 - 7.08.1919)