09.02.2016 r. na IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju wybrano nowe władze OR PCK na lata 2016-2020

(Właściciel restauracji "Zdrojowa" nieodpłatnie udostępnił salę na Zjazd delegatów OR PCK)

 

Zarząd OR PCK

Prezes - Wiesław Lasyk

Wiceprezes - Andrzej Kinasiewicz

Sekretarz - Urszula Górska

Członek - Piotr Kula

Członek - Sebastian Guzy

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca KR - Renata Reichman

Członek KR - Renata Janecka

 

Delegat na Śląski Zjazd Okręgowy w Katowicach

Wiesław Lasyk

 

Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK

Andrzej Kinasiewicz - przewodniczący

Czesław Kłosek - wiceprzewodniczący

Edward Groborz - sekretarz

 


(fot. Sebastian Guzy)

 

 

 

(Z tel. kom. A. Cz.)

 

 

   Od lewej stoją:

 

   Wiesław Lasyk

   Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju,

 

   Andrzej Czerwiński

   Wiceprezes Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach,

 

   Norbert Lorenz

   (87 lat; 65 lat działalności w PCK, wieloletni członek Zarządu Rejonowego PCK, Honorowy Członek PCK),

 

   Andrzej Kinasiewicz

   Wiceprezes OR PCK i Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju