II PIKNIK STRZELECKI HDK PCK dla Członków Jastrzębskich Klubów HDK i ich rodzin,  

który odbył się w sobotę, 28.06.2014 w godz. 13-18 na strzelnicy przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Norwida 23.

                                                                                       

 

     1.        Godz. 13.00 Uroczyste otwarcie pikniku

     2.        Godz. 13.10 Turniej Strzelecki

     3.        Godz. 13.15 Konkurs „Mały ratownik PCK”

     4.        Godz. 14.00 Pokaz wozu bojowego PSP

     5.        Godz. 15.00 Pokaz udzielania pierwszej pomocy

     6.        Godz. 16.00 Ogłoszenie wyników konkursu „Mały ratownik PCK”

     7.        Godz. 16.30 Ogłoszenie wyników turnieju strzeleckiego

     8.        Ratownictwo żeglarskie i motorowodne

     9.        Nauka węzłów żeglarskich

   10.        Gry sportowe: przeciąganie liny, badminton itp.

   11.        Poczęstunek: grochówka, kiełbasa, krupniok, napoje

   12.        Godz. 18.00 Zakończenie pikniku.

 

Strzelnica w Jastrzębiu-Zdroju-Szerokiej, obok Zakładu Karnego, ożyła w słoneczne sobotnie popołudnie 28 czerwca 2014 roku. Ponad 70 osób, nie licząc strażaków, przybyło tu na II Jastrzębski Piknik Honorowych Dawców Krwi zorganizowany przez Zarząd Rejonowy PCK i Rejonową Radę HDK PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Nie oddawali oni tym razem krwi, lecz wraz ze swoimi rodzinami i znajomymi strzelali do tarczy z karabinu KBK-AK i KBKS z odległości 70 m oraz pistoletu sportowego i bojowego z odległości 20 m, uczestniczyli w konkursach np. Mały Ratownik PCK, ratownictwo wodne, poznawali węzły żeglarskie i przepisy ratownictwa żeglarskiego i motorowodnego, ćwiczyli reanimację i chętnie zajadali grochówkę, kiełbasę i krupniok z grilla. Dzieci otrzymały czekolady, cukierki i soczki.

O godz. 14.00 strażacy z PSP podjechali wozem bojowym na sygnale pod strzelnicę i otworzyli wszystkie klapy, aby umożliwić obejrzenie wyposażenia. W końcu uruchomili też „sikawkę”. Tym pokazem sprawili dzieciom wielką radość.    

Na piknik przybyli również w mundurach z września 1939 r. członkowie Stowarzyszenia „Chwała Bohaterom-Pamięć i Rekonstrukcja” i jako przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obrońcom Ziemi jastrzębskiej i Obchodów Września 1939 roku w Jastrzębiu-Zdroju przedstawili ideę budowy pomnika Obrońcom Bożej Góry. Wiele osób wrzucało datki na szczytny cel do przygotowanej puszki. Uczestnicy pikniku mogli zobaczyć ówczesne mundury i broń oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz reanimacji na manekinie „ANIA” prowadzony przez dobrze wyszkoloną ratowniczkę panią Anetę Pieroń Firmy Szkoleniowo-Usługowej Azymut, której właścicielem jest Piotr Piotrowicz (komendant Hufca ZHP). Sympatyczna instruktorka przeprowadziła w trybie konwersacyjnym fachowy instruktaż. Objaśniła  wszystko po kolei: jak rozpoznawać stan pacjenta, odchylać głowę, oczyszczać usta, jak uciskać i dmuchać, z jaką proporcją i częstotliwością.  Przypomniała, że warto zadzwonić najpierw na numer 999, gdy chodzi o karetkę pogotowia, natomiast przy poważniejszych wypadkach np. samochodowych lepiej na 112. Potem wiele osób ćwiczyło ucisk na mostek i wdech usta-usta tzw. resuscytację. Wszystkie szczegóły tych ratujących życie czynności pokazywał i zapisywał rejestrator.

Podczas pikniku przeprowadzono szkolenie obronne połączone z nauką strzelania sportowego z broni palnej do tarczy oraz szkolenie bezpiecznego obchodzenia się z Bronia palną. Celem szkolenia było przygotowanie społeczeństwa do zadań obronnych kraju oraz integracja mieszkańców miasta współpracujących z PCK. Kierownikiem i sędzią głównym był kpt. rez. Józef Szamrej – instruktor i sędzia strzelectwa sportowego i bojowego. Sędzią technicznym był Jarosław Maczek – członek klubu strzeleckiego LOK w Rybniku. Oficerowie i podoficerowie Zakładu Karnego opiekowali się poszczególnymi zawodnikami, udzielając im cennych wskazówek.

Oto wyniki turnieju strzeleckiego (max. 50 pkt)

W kategorii kobiet:
1. Wioleta Mostek-Politowicz 30 pkt
2. Eugenia Lasyk 25 pkt
3. Marzena Kula 24 pkt

W kategorii panów:
1. Michał Lasyk 45 pkt
2. Jacek Głód 30 pkt (2 centralne dziesiątki – w sam środek dziesiątki)
3. Krzysztof Gadowski 30 pkt (1 centralna dziesiątka)

W kategorii mundurowych:
1. Grzegorz Sitek 40 pkt (3 centralne dziesiątki)
2. Tomasz Głuchowski 40 pkt (2 centralne dziesiątki)
3. Przemysław Kula 34 pkt

Wszyscy otrzymali medale, dyplomy i nagrody

Dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zorganizowano konkurs "Mały Ratownik PCK".
Oto laureaci konkursu:

1. Bartosz Gwizdała
2. Mateusz Żambo
3. Michał Rostkowski

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.

Prezes MK HDK PCK Ryszard Górski uczył węzłów żeglarskich i przepisów ratownictwa wodnego.

Na piknik przybyli również: Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Kinasiewicz, Redaktor Naczelny JasNetu Zbigniew Wachowiec oraz członkowie rodzin Honorowych Krwiodawców.

Wszyscy bawili się znakomicie przy wspaniałej muzyce. Piknik zakończono o godzinie 18.00.

Wielkie podziękowanie należy się Wiesławowi Lasykowi i Piotrowi Kuli za wielki trud włożony w przygotowanie pikniku dla Honorowych Krwiodawców i ich rodzin.

Nad całością czuwała pani prezes ZR PCK Czesław-Lachowicz Dworak.

Sponsorami poczęstunku byli: Ryszard Piechoczek – wiceprzewodniczący Radny Rady Miasta, Dom Handlowy Kaufland, Tomasz Wojciechowski – Firma Tomar, Piotr Bruner – Zakład Wędliniarski.

(RG)

Zobacz w JasNecie

(fot. Wiesław Lasyk, wiceprezes ZR PCK)