Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2010

 

    

17.12.2010 opłatek ZR PCK, Rejonowej Rady HDK PCK, Miejskiego Klubu HDK PCK, Prezesów Zakładowych Klubów HDK i Opiekunów szkolnych i akademickich Klubów HDK PCK zorganizowano w SP4 przy ul. Kościuszki 19 w Jastrzębiu-Zdroju Zobacz w Jasnecie

 

05.09.2010 Festyn Zdrowia XII Jastrzębskie Dni Promocji Zdrowia w Parku Zdrojowym (Oddano ok. 80 litrów krwi.)

Już po raz kolejny odbył się w naszym mieście Festyn Zdrowia organizowany w ramach XII Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia. Festyn odbył się na terenie Parku Zdrojowego w niedzielę, 5 września. W programie imprezy przewidziano bezpłatne badania i konsultacje lekarskie prowadzone  przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i szpitale z terenu miasta Jastrzębie Zdrój oraz Laboratorium Medyczne T. Fryda i Laboratorium Analityczne "Wrocławska 20". Na festynie było można także zobaczyć sprzęt medyczny oraz pokosztować zdrowej żywności. Festyn trwał od godz. 16.00 do 19.00. W trakcie imprezy prowadzono akcję honorowego oddawania krwi. Oprawę artystyczną zapewnił zespół "Omen Band" z Krakowa.

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji Honorowych Dawców Krwi w niedzielę, 13.06.2010 r. o godz. 10.00 w kaplicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II nr 7. Ks. Kapelan i Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa w Jastrzębiu Zdroju

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jastrzębiu-Zdroju przestrzega wszystkich mieszkańców przed oszustami, którzy podszywając się pod członków PCK, chodzą po mieszkaniach i zbierają fundusze dla powodzian. Każdy, kto będzie świadkiem takiego incydentu proszony jest o niezwłoczny kontakt z Strażą Miejską (986) lub Policją (997). Polski Czerwony Krzyż nie prowadzi tego typu zbiórek dla dotkniętych kataklizmem. Każdy, kto chce pomóc powodzianom może to uczynić na kilka innych sposobów:

- Przelać pieniądze na konto 93 1160 2202 0000 0001 6233 5614 (z dopiskiem "Powódź 2010") Dane do przelewu: Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa

- Wysłać SMS o treści POMOC pod numer 7364. (Koszt sms-a to 3 zł + VAT)

- Dostarczyć dary dla powodzian do siedziby PCK w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy 1 Maja 15 (po wcześniejszym skontaktowaniem się z PCK tel. 032 4763566). Ubrania można wrzucać do kontenera przed siedzibą PCK.

Komunikat w TV kanon http://tvkanon.pl/uwaga-oszusci,934.html

Dzięki pomocy i hojności uczniów oraz indywidualnych mieszkańców można było ostatnio zaspokoić potrzeby osób poszkodowanych w powodzi z okolic Bierunia, Bielska, Drogomyśla poprzez wysłanie trzech dużych transportów z żywnością, środkami czystości i odzieżą. Pomagaliśmy również powodzianom z Jastrzębia-Zdroju i okolic.

23.05.2010 r. w związku z powodzią skierowano apel do Dyrekcji oraz uczniów wszystkich szkół o pomoc dla powodzian z naszego rejonu:
"Prosimy o pilne dokonanie zbiórki darów rzeczowych (ubrania, obuwie, koce itp.) oraz żywności o długim terminie ważności. Zebrane dary należy dostarczyć do Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1-go Maja 15 po telefonicznym uzgodnieniu tel. 32 476 35 66 lub kom. 694 111 090 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.30 do 14.30. Osoby poszkodowane ze skierowaniem od Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju będą mogły otrzymać pomoc dzięki Waszej hojności. Z góry dziękujemy za wszelką pomoc okazaną powodzianom."

W 2010 roku podczas kolejnej wielkiej powodzi Zarząd Rejonowy PCK współpracował z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Organizacji pozarządowych i zaangażował się w niesienie szeroko rozumianej pomocy powodzianom, zwłaszcza w Czechowicach-Dziedzicach, Bieruniu i Lędzinach.

W okresie od 16.06.2009 do 23.05.2010 Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu Zdroju odbył 4 posiedzenia Zarządu. Analizowano sprawozdania z działalności Szkolnych Kół PCK oraz omawiano bieżące sprawy Zarządu. Nie podjęto żadnych uchwał. Dzięki pomocy uczniów udało się zaspokoić potrzeby około 120 rodzin w formie paczek żywnościowych wraz ze słodyczami dla dzieci. Na święta Bożego Narodzenia wydano 80 paczek i na Wielkanoc 40. Na posiedzeniach poruszano również sprawę opłacania składek członkowskich SK PCK, zwłaszcza u młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zgodnie ze Statutem PCK koło PCK istnieje tam, gdzie są opłacane składki. Koło musi liczyć minimum 10 osób płacących składki. W dalszym ciągu należy realizować zadania statutowe idące w kierunku pomocy potrzebującym poprzez zbiórkę darów we wrześniu, listopadzie i marcu. Ponadto należy dążyć do zwiększenia ilości aktywnych członków SK PCK oraz opłacalności składek (2 zł na rok, przy czym 1 zł zostaje w kole; 1 zl na legitymację; składka opiekuna koła wynosi 20 zł na rok). Planujemy spotkanie poszerzonej Rady Reprezentantów (opiekunowie Szkolnych Kół PCK, prezesi Zakładowych Kół PCK i prezes Miejskiego Koła PCK) w maju 2011 roku. Na ogólną ilość 15 Szkolnych Kół PCK w rejonie pragniemy szczególnie podziękować Dyrekcji i Opiekunom SK PCK następujących szkół: SP 4, SP 5, SP 10,  SP 18, SP w Bziu, ZSH, ZS 8 oraz Gim 12 za aktywne włączenie się w akcje „POMOCNA DŁOŃ”: we wrześniu akcja „ŻAK”, w grudniu „ŚWIĘTY MIKOŁAJ”, w kwietniu „WIELKANOC”. Jeszcze raz dziękujemy Dyrektorom, którzy w szczególny sposób wspierają działalność Szkolnych Kół PCK.