Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2009

17.12.2009 Akademia z okazji 90-lecia PCK i Opłatek PCK i HDK » Opłatek PCK i HDK w Jasnecie »

22.11.2009 Każdego roku w dniach od 22 do 26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa. To święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy promują tę wspaniałą ideę i czas, by im za to podziękować. Lokalni krwiodawcy, nestorzy tego środowiska, działacze Polskiego Czerwonego Krzyża oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych promujących honorowe oddawanie krwi, spotkali się 22 listopada 2009 r. w raciborskiej restauracji Braxton. Zaproszono prezesów klubów HDK z Jastrzębia-Zdroju oraz wręczono dyplom i nagrodę Jackowi Tuchowskiemu z Miejskiego Klubu HDK PCK za oddanie ponad 62 litrów krwi. Galeria »

15.10.2009 Sebastian Guzy, członek Miejskiego Klubu HDK PCK przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju, założył zakładowy Klub HDK PCK przy Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jastrzębiu-Zdroju i został pierwszym prezesem klubu.

06.09.2009 Festyn Zdrowia XI Jastrzębskie Dni Promocji Zdrowia w Parku Zdrojowym »

Kapelan HDK PCK i Rejonowa Rada HDK PCK zapraszają na Mszę św. w intencji Honorowych Dawców Krwi i ich rodzin w niedzielę, 21.06.2009 o godz. 10.00 w Kaplicy szpitalnej WSS2 Al. Jana Pawła II nr 7.

16.06.2009 VII Konferencja Rejonowa PCK sprawozdawczo-wyborcza. Wybrano nowy Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju. » w składzie: Marian Placha – prezes, Ryszard Górski – wiceprezes, Joanna Matuszak – sekretarz, Renata Janecka – skarbnik, Czesława Lachowicz-Dworak, Norbert Lorenz, Zygmunt Bielecki, który zrezygnował 23.11.2009 r. Na jego miejsce powołano Sebastiana Guzego.

29.05.2009 Wybrano nową Rejonową Radę HDK PCK przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju »

Przewodniczący Rady - mgr Andrzej Kinasiewicz, Wiceprzewodniczący - mgr Ryszard Górski, Sekretarz - Sebastian Guzy

Kapelanem Honorowego Krwiodawstwa w Jastrzębiu-Zdroju został Ks. Wojciech Grzesiak, kapelan WSS nr 2.

Krwiodawstwo w szkołach - wręczanie dyplomów i medali 16.04.2009 »

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejskiego Klubu HDK PCK 27.03.2009 »

Wręczanie odznaczeń dla Zasłużonych Krwiodawców 27.02.2009 »

 

30.01.2009 od godz. 16.00 do 19.00 odbyło się spotkanie opłatkowe Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Jastrzębiu-Zdroju w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Kościuszki 19, na które przybyli członkowie Klubu oraz zaproszeni goście. Obecni byli m. in. Prezydent Miasta Marian Janecki, I Z-ca Prezydenta Miasta Franciszek Piksa, Przewodnicząca Rady Miasta Alina Chojecka, Radni: Anna Toborowicz, Celina Jaworecka, Janusz Tarasiewicz, Andrzej Matusiak

oraz Pani Marzena Sitko z Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego, Ks. Kapelan WSS2 Wojciech Grzesiak, Wiceprzewodniczący Śląskiej Okręgowej Rady HDK PCK Adam Porwoł z Pszowa, Prezes Zarządu Rejonowego PCK Czesława Lachowicz-Dworak.

Zobacz w Jasnecie »

    Opłatek

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
 
                 
                                                     
C. K. Norwid