Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2007

 

 

Festiwal Organizacji Pozarządowych 1.12.2007 w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju

 

mgr Irena Łabuz z członkami Szkolnego koła PCK przy SP 4 w Jastrzębiu-Zdroju
na Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Domu Zdrojowym w jastrzębiu-Zdroju

 

 

 

9.05.2007 w Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się spotkanie założycielskie nowego Klubu HDK PCK. Za zgodą Zarządu Rejonowego PCK powołano Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w  Jastrzębiu-Zdroju. Założycielem i pierwszym Prezesem MK HDK PCK został pan mgr Ryszard Górski, nauczyciel SP10. W dniu założenia Klub liczył 13 członków: Krzysztof Dubij, Krzysztof Rejbicz, Henryk Kulbacki, Tadeusz Kukulski, Zbigniew Szpit, Jarosław Kulczyk, Józef Węgrzyn, Karol Lewiński, Grzegorz Kos, Andrzej Wasilewski, Aneta Drapińska, Paweł Malinowski i Ryszard Gorski. Oddali oni łącznie 382 litry krwi i osocza. Dla nich bycie krwiodawcą to prawdziwy honor.

 

Zebrani zapoznali się z dokumentami dotyczącymi honorowego krwiodawstwa:

   - Statut PCK (Rozp. Rady Ministrów z 25.10.2004 Dz.U. Nr 237 p. 2372) /Par. 1, 8, 9, 10, 37/;

   - Status Honorowego Dawcy Krwi PCK zatwierdzony Uchwałą Nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996;

   - Regulamin Klubów HDK PCK zatwierdzony Uchwałą Nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996.

 

Zarząd Miejskiego Klubu HDH PCK:

            1) Prezes Ryszard Górski

            2) Wiceprezes Grzegorz Kos

            3) Sekretarz Aneta Drapińska

            4) Skarbnik Krzysztof Rejbicz

 

Komisja Rewizyjna:

            1) Przewodniczący Karol Lewiński

            2) Członek Andrzej Wasilewski

 

Delegaci na Konferencję Rejonową PCK i HDK:

            1) Krzysztof Dubij

            2) Jarosław Kulczyk

 

Seniorzy  Klubu: Krzysztof Dubij oddał 57 l. krwi, Krzysztof Rejbicz 54 l., Henryk Kulbacki 40 l. Łącznie 13 założycieli naszego klubu oddało już 382 l. krwi.

 

Zapraszamy do udziału w IV Pszowskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi 9.06.2007

 

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi im. lek med. Antoniego Bery w Czerwionce zaprasza przedstawicieli jastrzębskich Klubów HDK PCK w dniu 30 czerwca 2007 r. do udziału w II Zawodach Pływackich. Zawody te odbędą się na Krytej Pływalni w Czerwionce przy ul. 3-go Maja 36a. Wszelkich informacji dotyczących zgłaszania drużyn i dokonywania wpłat  udziela: Eugeniusz Stolarz  - Prezes Klubu HDK PCK tel. 032 43 13 901; 660 016 664; e-mail: gynek.hdk@interia.pl 
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem Prezes Eugeniusz Stolarz

 

Zaproszenie na zawody pływackie 30.06.2007 do Czerwionki oraz Regulamin Zawodów | Zgłoszenie drużyny na zawody pływackie po skontaktowaniu się z Prezesem Miejskiego Klubu KDK PCK w Jastrzębiu Zdroju Ryszardem Górskim kom. 692 757 458 e-mail: montini@interia.pl

 

Od 1.08.2007 MZK cofnął ulgę darmowych przejazdów dla krwiodawców

 

31.08.2007 za zgodą Zarządu Rejonowego PCK powołano Miejskie Koło PCK przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Wybrano Zarząd Miejskiego Koła PCK w składzie:

1. Prezes - mgr Ryszard Górski, nauczyciel SP 10 Nr 1 (nr kartoteki klubu)

2. Wiceprezes - Grzegorz Kos Nr 12

3. Sekretarz - Aneta Drapińska Nr 5

4. Skarbnik - Krzysztof Rejbicz Nr 2

 

Członkowie MK PCK:

5. Karol Lewiński

6. Józef Węgrzyn

7. Krzysztof Dubij

8. Henryk Kulbacki

9. Tadeusz Kukulski

10. Zbigniew Szpit

11. Jarosław Kulczyk

12. Andrzej Wasilewski

13. Paweł Malinowski

14. Robert Świeboda

15. Grzegorz Turczyn

16. Zygmunt Michałowski