Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2007

 

 

Festiwal Organizacji Pozarządowych 1.12.2007 w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju

 

mgr Irena Łabuz z członkami Szkolnego koła PCK przy SP 4 w Jastrzębiu-Zdroju
na Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Domu Zdrojowym w jastrzębiu-Zdroju

 

Zarząd Klub Honorowych Dawców Krwi im. lek med. Antoniego Bery w Czerwionce zaprasza przedstawicieli jastrzębskich Klubów HDK PCK w dniu 30 czerwca 2007 r. do udziału w II Zawodach Pływackich. Zawody te odbędą się na Krytej Pływalni w Czerwionce przy ul. 3-go Maja 36a. Wszelkich informacji dotyczących zgłaszania drużyn i dokonywania wpłat  udziela: Eugeniusz Stolarz  - Prezes Klubu HDK PCK tel. 032 43 13 901; 660 016 664; e-mail: gynek.hdk@interia.pl 
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem Prezes Eugeniusz Stolarz

 

Zaproszenie na zawody pływackie 30.06.2007 do Czerwionki oraz Regulamin Zawodów | Zgłoszenie drużyny na zawody pływackie po skontaktowaniu się z Prezesem Miejskiego Klubu KDK PCK w Jastrzębiu Zdroju Ryszardem Górskim kom. 692 757 458 e-mail: montini@interia.pl

 

Zapraszamy do udziału w IV Pszowskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi 9.06.2007

 

 

Dnia 31.09.2007 r. za zgodą Zarządu Rejonowego PCK powołano Miejskie Koło PCK przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Wybrano Zarząd Miejskiego Koła PCK w składzie:

1. Prezes - mgr Ryszard Górski, nauczyciel SP 10

2. Wiceprezes - Grzegorz Kos

3. Sekretarz - Aneta Drapińska

4. Skarbnik - Krzysztof Rejbicz

 

Członkowie MK PCK:

5. Krzysztof Rejbicz

6. Karol Lewiński

7. Józef Węgrzyn

8. Robert Świeboda

9. Grzegorz Turczyn

10. Tadeusz Michałowski

11. Jan Łakomy

 

 

09.05.2007 r. za zgodą Zarządu Rejonowego PCK powołano Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Wybrano Zarząd Miejskiego Klubu HDK PCK w składzie:

1. Prezes - mgr Ryszard Górski, nauczyciel SP 10

2. Wiceprezes - Grzegorz Kos

3. Sekretarz - Aneta Drapińska

4. Skarbnik - Krzysztof Rejbicz

 

Członkowie MK PCK:

5. Krzysztof Rejbicz

6. Karol Lewiński

7. Józef Węgrzyn

8. Robert Świeboda

9. Grzegorz Turczyn

10. Tadeusz Michałowski

11. Jan Łakomy