Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2006

 

Dar serca czy nerki - darem miłości

Festiwal Organizacji Pozarządowych 30.11.2006 w Jastrzębiu-Zdroju

Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany w naszym mieście Festiwal Organizacji Pozarządowych. Impreza odbyła się w czwartek, 30 listopada 2006 roku w Domu Zdrojowym.

Przedsięwzięcie było okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych. Poszczególni wystawcy mogli zaprezentować swoją działalność, przedstawić zarówno sukcesy, jak i plany na przyszłość. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne zespołów ludowych i pokazy klubów sportowych. Ponadto PCK przeprowadził akcję krwiodawstwa, podczas której zebrano ponad 30 litrów krwi.

Organizatorem przedsięwzięcia byli: pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Mamy nadzieję, że wiedza, którą uczestnicy posiadają i zdobyte umiejętności praktyczne pozwolą na bezpieczniejsze zachowania dzieci w ruchu drogowym nie tylko na terenie naszego miasta.

 

Dzięki staraniom opiekuna SK PCK w SP10 pana Ryszarda Górskiego (ZHDK II st.) i ZR PCK Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju przyznał ulgę do bezpłatnych przejazdów honorowym krwiodawcom odznaczonym odznaką ZHDK I stopnia.

Zob. Opłaty dodatkowe oraz obowiązujące ulgi,  II 1. i)