Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2005

 

 

W grudniu 2005 roku Oddział Rejonowy PCK przy współpracy z OPS i szkolnymi kołami PCK wydał 70 paczek dla najbiedniejszych dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia.

20.06.2005 Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju zaistniał w Internecie dzięki sponsorowaniu i patronatowi Jastrzębskiego Portalu Informacyjnego JasNet, który pomaga w krzewieniu idei czerwonokrzyskiej i honorowego krwiodawstwa, za co bardzo dziękujemy z całego serca.

 

Na VI Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą w dniu 10 czerwca 2005 r. przybyło 29 delegatów z Zakładowych Kół PCK i Szkolnych Kół PCK z Jastrzębia Zdroju. Z Katowic przybył również Zygmunt Machnik prezes Śląskiego Zarządu PCK.

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

Czesława Lachowicz-Dworak – prezes, Zygmunt Bielecki – wiceprezes, Joanna Matuszak – sekretarz, Zofia Lipińska – skarbnik, członkowie: Halina Bazgier, Renata Reichman i Norbert Lorenz.

Uchwałą jednogłośnie przyjęto nowy program działania na lata 2005-2009.

Dnia 29 maja 2009 roku wybrano nową Radę HDK PCK:

Przewodniczący Andrzej Kinasiewicz, Wiceprzewodniczący Ryszard Górski, Sekretarz Sebastian Guzy.

 

Kapelanem Honorowego Krwiodawstwa w Jastrzębiu-Zdroju został Ks. Wojciech Grzesiak, kapelan WSS nr 2.

W dniu 9 maja 2007 roku przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju powstał Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK.

Założycielem i prezesem Klubu jest mgr Ryszard Górski, nauczyciel SP 10.