Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 2005 

 

10.06.2005 odbyła się VI Rejonowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiego Czerwonego Krzyża w Jastrzębiu-Zdroju. Uczestniczyło w niej 29 delegatów z Zakładowych Kół PCK i Szkolnych Kół PCK z Jastrzębia Zdroju. Wybrano nowy zarząd w składzie: prezes – mgr Czesława Lachowicz-Dworak, zastępca prezes – mgr Zygmunt Bielecki, sekretarz – Joanna Matuszak. Na zjazd przybył również pan Zygmunt Machnik, prezes Śląskiego Zarządu Okręgowego PCK z Katowic. Uchwałą przyjęto nowy program działania na lata 2005-2009.

14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Honorowego Krwiodawstwa. Z tej okazji wszystkim Honorowym Krwiodawcom z Jastrzębia i okolic wyrażamy serdeczne podziękowanie za ofiarowanie honorowo cennego daru w postaci krwi dla ratowania zdrowia i życia. Oddanie honorowo krwi jest najbardziej humanitarnym czynem świadczącym o dużej solidarności społecznej. Jednocześnie uprzejmie prosimy o dalsze ofiary krwi – na stale wzrastające potrzeby w naszym kraju – które mogą być składane w punktach krwiodawstwa. W Jastrzębiu-Zdroju mieści się on w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7. 

20.06.2005 Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju zaistniał w Internecie dzięki patronatowi JASNETU, za co bardzo dziękujemy z całego serca. www.pck.jasnet.pl

Od 22 do 26 listopada przypadają DNI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI. Z tej okazji wszystkim Honorowym Krwiodawcom z terenu Jastrzębia - indywidualnym i zrzeszonym w Klubach HDK i PCK - składamy serdeczne życzenia.

W grudniu 2005 roku Oddział Rejonowy PCK przy współpracy z OPS i szkolnymi kołami PCK wydał 70 paczek dla najbiedniejszych dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia.