Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1997

 

 

(protokół nr 1/97 z dnia 25.02.1997) Tydzień PCK (4-11 maja 1997) obchodzono pod hasłem "Pomagamy potrzebującym bądź z nami".

Nawiązano współpracę z Miejskim Inspektoratem Obrony Cywilnej w sprawie zasad współpracy w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć  na rzecz obrony ludności.

 

(protokół bez nr z dnia 07.05.1997)

Eskulapiada 22.05.1997

 

Na IV Konferencji w dniu 26 maja 1997 r. powołano nowy Zarząd w składzie:

Zygmunt Bielecki – prezes,  

Norbert Lorenz - wiceprezes

Joanna Matuszak – sekretarz,

Danuta Korzeniewska - skarbnik

Zofia Lipińska – członek

Kazimierz Korduła -  członek

Henryk Piwoński - członek

Skład Komisji Rewizyjnej ZR PCK: Jerzy Apryas i Mieczysław Kupisz.

W trakcie trwania IV kadencji siedzibę Zarządu Rejonowego PCK przeniesiono z Urzędu Miasta do baraku przy Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Zdrojowej, a następnie do budynku przy ul. 1 Maja 15, gdzie Oddział Rejonowy PCK ma nadal swoją siedzibę na poddaszu.

(protokół nr 3 z dnia 18.09.1997)

W 1997 r. ZR PCK w Jastrzębiu-Zdroju mocno zaangażował się w niesienie pomocy ofiarom wielkiej powodzi.