Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1995

 

(protokół nr 1/4/95 z dnia 13.03.1995) Zatwierdzono kandydatury do wyróżnienia w r. 1995 następujących osób:

1. Tomosz Franciszka - członek LKR Jastrzębie

2. Słaboń Maria - opiekun SK PCK

3. Czyżnik Bożena - siostra PCK

4. Szota Wiesława - opiekun SK PCK

5. Konieczna Anna - prezes koła PCK

 

W związku z obchodami 35-lecia działalności Klubu HDK przy PKP w Zebrzydowicach zatwierdzono do odznaczenia OH PCK kandydata Antoniego Kajsturę - prezesa Koła PCK oraz Klubu HDK przy PKP w Zebrzydowicach.

 

(protokół nr 2/5/95 z dnia 27.03.1995) Zarząd Miasta z dniu 23.03.1995 wypowiedział Zarządowi Oddziału Lokalnego ul. Harcerska 14 dwóch pomieszczeń: świetlicy Zarządu i punkt opieki do 29.03.1995. 

(protokół nr 3/6/95 z dnia 03.04.1995) Spółka cywilna "SERCE" wygrała przetarg na usługi opiekuńcze i Urząd Miasta przekazał dotychczasowe pomieszczenia zajmowane przez ZOL PCK tejże spółce i dla MOPS.

 

Eskulapiada 25.04.1995

 

Zgodnie z zaleceniem Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach powołano Komisję Inwentaryzacyjną na rok 1995 w składzie:

1. Korduła Kazimierz - przew. LKR

2. Fudali Wanda - skarbnik ZOL

3. Joanna Matuszak - prowadząca działalność gospodarczo-finansową ZOL

 

(protokół nr 4/7/95 z dnia 17.05.1995) SP 17 i Zespół Szkół nr 1 reprezentuje PCK Jastrzębie-Zdrój w wojewódzkiej "Eskulapiadzie" PCK w Katowicach w dniach 25 i 26 maja 1995 r.

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej UM zaproponował zamienne pomieszczenia dla ZOL PCK jedno przy ul. Opolskiej 18 lub inne przy ul. Wrocławskiej 41.
Jednakże zaproponowane pomieszczenia nie spełniały warunków do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej ZOL PCK.

 

(protokół nr 5/8/95 z dnia 25.09.1995) W związku z rezygnacją Janusza Pankiewicza z funkcji prezesa Zarządu złożoną w we wrześniu 1995 r. Zarząd powierzył obowiązki prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Zygmuntowi Bieleckiemu, który został wybrany na prezesa ZOL PCK na IV konferencji wyborczej w dniu 6.05.1997 r. Zarząd przyjął rezygnację Piotra Bałakiera z funkcji przewodniczącego Lokalnej Rady HDK, przy czym pozostaje on nadal członkiem Zarządu OL PCK.

Zespół Szkół nr 2  zajął III miejsce  w wojewódzkich zawodach zespołów ratowniczych PCK.

 

(protokół nr 6/9/95 z dnia 05.12.1995) Dnia 24.11.1995 odbyła się uroczysta akademia 35-lecia klubu HDK przy Węźle PKP Zebrzydowice, na którą przybył członek Śląskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Katowicach. Podczas uroczystości wręczono sztandar, akt nadania patrona klubowi. Odznaczono Odznaką Honorową OH PCK I-st., II-st., po jednej osobie, zaś Odznaką ZHDK I-st. 6 osób i ZHDK II-st. 2 osoby. W Zebrzydowicach i Pawłowicach nadal będą pracowały siostry PCK.