Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1991

 

 

W 1991 r. uroczyście obchodzono 70-lecie Szkolnych Kół PCK. Impreza ta przebiegała w bardzo uroczystej atmosferze i z dużym zaangażowaniem szerokiego aktywu PCK.

Chociaż w 1987 r. Punkt Opieki zatrudniał 30 Sióstr Pogotowia PCK, które otoczyły opieką 135 chorych, to już w pierwszej połowie 1991 r. nastąpił wyraźny spadek ilości chorych objętych opieką Punktu - 22 Siostry PCK opiekowały się 112 chorymi. Druga połowa 1991 r. przynosi wraz z nową ustawą o pomocy społecznej zasadnicze zmiany w pracy Punktu Opieki. Zmiany zasad finansowania spowodowały, że od 1 lipca 1991 r. Punkt Opieki nad Chorym w Domu pracuje na zasadzie umów na świadczone usługi opiekuńcze zlecane przez nowopowstałe przy gminach Ośrodki Pomocy Społecznej. Wprowadzona przez te ośrodki znaczna odpłatność za usługi Sióstr Pogotowia PCK pełnione u chorego w domu oraz brak dofinansowania na ten cel spowodował rezygnację części podopiecznych ze świadczonych usług, co pociągnęło za sobą spadek zatrudnienia.

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża to nie tylko pomoc ludziom w kraju, ale także pomoc innym narodom dotkniętym głodem, klęskami żywiołowymi, katastrofami, kataklizmami, działaniami wojennymi itp. ZR PCK w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zakładowymi i szkolnymi kołami PCK włączają się do inicjowanych przez Zarząd Główny PCK akcji niesienia pomocy. W ramach tej działalności przeprowadzano również akcje pomocy innym narodom jak: w 1988 r. akcja pomocy Armenii dotkniętej trzęsieniem ziemi, w 1990 r. akcja pomocy Rumunii, w 1991 r. akcja pomocy Litwie i Kurdom, w 1992 r. akcja pomocy Jugosławii i uchodźcom z tego kraju. W tych przypadkach organizowana także zbiórki pieniężne, otwierano punkty przyjmowania odzieży, żywności, lekarstw i materiałów opatrunkowych. Ponadto organizowano akcje honorowego oddawania krwi oraz apelowano do ludzi dobrej woli o czynne włączenie się do przeprowadzanych akcji.