Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1990

 

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża to nie tylko pomoc ludziom w kraju, ale także pomoc innym narodom dotkniętym głodem, klęskami żywiołowymi, katastrofami, kataklizmami, działaniami wojennymi itp. ZR PCK w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zakładowymi i szkolnymi kołami PCK włączają się do inicjowanych przez Zarząd Główny PCK akcji niesienia pomocy. W ramach tej działalności przeprowadzano również akcje pomocy innym narodom jak: w 1988 r. akcja pomocy Armenii dotkniętej trzęsieniem ziemi, w 1990 r. akcja pomocy Rumunii, w 1991 r. akcja pomocy Litwie i Kurdom, w 1992 r. akcja pomocy Jugosławii i uchodźcom z tego kraju. W tych przypadkach organizowana także zbiórki pieniężne, otwierano punkty przyjmowania odzieży, żywności, lekarstw i materiałów opatrunkowych. Ponadto organizowano akcje honorowego oddawania krwi oraz apelowano do ludzi dobrej woli o czynne włączenie się do przeprowadzanych akcji.