Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1989

 

 

W 1989 r. uroczyście obchodzono 70-lecie PCK. Impreza ta przebiegała w bardzo uroczystej atmosferze i z dużym zaangażowaniem szerokiego aktywu PCK.

Działalność Punktu Opieki PCK to nie tylko sprawowanie opieki nad chorym w celu łagodzenia jego cierpień i trudności życiowych, to również pomoc dla najbardziej bezbronnej i wrażliwej części społeczeństwa, jakim są dzieci. Na tle przemian polityczno-społecznych wyłonił się problem rodzin dotkniętych bezrobociem i głodem, a zatem i głodnych dzieci. Dlatego też Punkt Opieki w porozumieniu z Wydziałem Oświaty i opiekunkami szkolnych kół PCK podjął akcje dożywiania dzieci z rodzin o najniższej kondycji materialnej.

Akcja dożywiania trwała od listopada 1989 roku do czerwca 1990 roku i kosztowała 22.690.700 zł (przed denominacją). Z bezpłatnego codziennego dożywiania w stołówkach szkolnych skorzystało 350 dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach akcji dożywiania ze stołówek szkolnych korzystali również podopieczni Punktu Opieki PCK będący w trudnej sytuacji życiowej.

Na apel ZR PCK w Jastrzębiu-Zdroju do akcji dożywiania włączyły się KWK „Jastrzębie” i KWK „Zofiówka” fundując najuboższym bony żywnościowe do stołówki zakładowej dla 50 osób każda. Z bonów tych skorzystały osoby dorosłe i podopieczni Punktu Opieki PCK, a po zakończeniu akcji dożywiania w szkołach także i dzieci. Fundowanie bonów żywnościowych trwało do września 1990 roku i ustało z chwilą sprywatyzowania stołówek zakładowych.

Działalność Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie przysposobienia sanitarnego polega przede wszystkim na szkoleniu ratowników medyczno-sanitarnych oraz sanitariuszy zarówno w środowisku dorosłych jak i młodzieżowym.

Szkolenie prowadzone jest na kursach bezinternatowych. Na kursach podstawowych szkolona jest młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ludność w mieście i na wsi. Kursy specjalistyczne organizowane są w oparciu o obowiązujące programy dla zdekompletowanych drużyn medyczno-sanitarnych oraz służb medyczno-sanitarnych zakładowych i terenowych. W środowisku dorosłych szkolenia prowadzone były do 1989 roku. Zaprzestano ich prowadzenia ze względu na znaczne rozbieżności pomiędzy programami opracowanymi przez Zarząd Główny PCK w Warszawie a obowiązującymi w zakładach pracy, Inspektoracie Obrony Cywilnej i w innych ośrodkach szkoleniowych.