Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1986

 

W 1986 r. uroczyście obchodzono Międzynarodowy Rok Pokoju oraz 65-lecie działalności Szkolnych Kół PCK. Imprezy te przebiegały w bardzo uroczystej atmosferze i z dużym zaangażowaniem szerokiego aktywu PCK.

W listopadzie 1986 r. Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju obchodził jubileusz X-lecia swojej działalności. Z tej okazji koła i zakłady pracy ufundowały Zarządowi sztandar, który został uroczyście wręczony na akademii połączonej z uroczystym „spotkaniem pokoleń” i podjęciem przez młodzież PCK „Apelu Pokoju”.

Szczególna aktywność klubów HDK zaznaczyła się w 1986 r., który obchodzony był jako Międzynarodowy Rok Pokoju. Organizowano wyjazdowe akcje do Centrum Zdrowia Dziecka i Szpitala Pomnika Matki Polki. Akcje w Łodzi połączone były z odpracowaniem godzin w czynie społecznym przy budowie szpitala.