Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1985

 

 

Eliminacje drużyn sanitarnych PCK  w Jastrzębiu-Zdroju 26.06.1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1985 r. uroczyście obchodzono Międzynarodowy Rok Młodzieży. Impreza ta przebiegała w bardzo uroczystej atmosferze i z dużym zaangażowaniem szerokiego aktywu PCK.

Działalność Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie przysposobienia sanitarnego polega przede wszystkim na szkoleniu ratowników medyczno-sanitarnych oraz sanitariuszy zarówno w środowisku dorosłych jak i młodzieżowym.

Szkolenie prowadzone jest na kursach bezinternatowych. Na kursach podstawowych szkolona jest młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ludność w mieście i na wsi. Kursy specjalistyczne organizowane są w oparciu o obowiązujące programy dla zdekompletowanych drużyn medyczno-sanitarnych oraz służb medyczno-sanitarnych zakładowych i terenowych. W środowisku dorosłych szkolenia prowadzone były do 1989 roku. Zaprzestano ich prowadzenia ze względu na znaczne rozbieżności pomiędzy programami opracowanymi przez Zarząd Główny PCK w Warszawie a obowiązującymi w zakładach pracy, Inspektoracie Obrony Cywilnej i w innych ośrodkach szkoleniowych.

W 1992 r. została przeszkolona jedna osoba z rejonu jastrzębskiego w Ośrodku Szkolenia PCK w Poznaniu na kursie medycznym dla instruktorów wykładowców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w oparciu o nową strategię ratowniczą opracowaną przez mgr. Krzysztofa Panufnika, który jest autorytetem w dziedzinie dydaktyki ratownictwa (Krzysztof Panufnik i inni, Pierwsza pomoc - obowiązkowe instrukcje postępowania podczas wypadków i w sytuacjach kryzysowych, Poznań 2008 nowsze wydanie). Również w tym roku po uzyskaniu funduszy z Ministerstwa zdrowia i Opieki Społecznej przeszkoloną tą metodą wszystkie szkolne drużyny medyczno-sanitarne oraz zakupiono nowoczesne pomoce naukowe do prowadzenia szkolenia. Szkolenia sanitariuszy odbywały się tylko w szkołach, w których działały drużyny medyczno-sanitarne.

W minionych latach corocznie były organizowane rejonowe eliminacje zakładowych oraz szkolnych drużyn medyczno-sanitarnych, które były sprawdzianem ich gotowości do działania w akcjach ratowniczych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Dla drużyn zakładowych ostatnie eliminacje zorganizowano w 1985 roku. Reorganizacja struktury zakładowych i terenowych oddziałów Obrony Cywilnej spowodowały zlikwidowanie drużyn medyczno-sanitarnych.

Ostatnio zwraca się szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego oraz walkę z plagami społecznymi.

Dużą pomocą w prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej w środowisku dziecięco-młodzieżowym jest wprowadzenie w roku 1985 do nauczania programu zdrowotnego. Co roku koła PCK szczególnie szkolne, aktywnie uczestniczą w akcji ”Czerwonokrzyska Wiosna”. Biorą także udział w ogólnopolskim konkursie „Nasza szkoła czysta i zdrowa” oraz ogólnopolskim konkursie plastycznym „Higiena na co dzień – zdrowie na całe życie”. Najbardziej masową imprezą z dziedziny oświaty jest Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu, która odbywa się również co roku na szczeblu szkoły rejonu i województwa, a co dwa lata na szczeblu krajowym.

Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju aktywnie włącza się do propagowania ogólnoświatowego programu zapobiegania i walki z chorobą AIDS. W ostatnich latach odczuwa się dotkliwie brak odpowiednich materiałów propagandowych, a otrzymywane ilości są niewystarczające i o ograniczonej tematyce. Zagadnieniem oświaty zdrowotnej kieruje Prezydium Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju.