Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1976

 

Założycielem i twórcą ruchu Czerwonego Krzyża jest właśnie Henry Dunant (1828-1910), kupiec szwajcarski z Genewy, pierwszy laureat pokojowej nagrody Nobla (1901).

W 1859 r. przejeżdża koło włoskiego miasteczka Solferino, gdzie 24 czerwca odbywała się najkrwawsza bitwa w ówczesnej Europie między wojskami piemoncko-francuskimi a austriackimi. Liczba ofiar przekroczyła 40 tys. Obok zabitych, których nikt nie zbierał z pola walki, w męczarniach umierały tysiące żołnierzy. Niewielkie i źle zorganizowane służby medyczne były bezradne wobec ogromu nieszczęścia. Henry Dunant bez jakiegokolwiek przygotowania medycznego starał się pomóc rannym i umierającym. Przerażające doświadczenie nie dawało mu spokoju. Po dwóch latach napisał i wydał książkę pt. „Wspomnienie Solferino” (1861). Zaproponował w niej powstanie we wszystkich krajach stowarzyszeń pomocy, w których przeszkoleni wolontariusze mogliby nieść ratunek rannym na polu walki. Aby byli bezpieczni, powinni wyróżniać się znakiem powszechnie uznanym przez strony konfliktu. Tak narodziła się idea Czerwonego Krzyża.

 

W Polsce organizacja powstała po odzyskaniu niepodległości już w 1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem został Paweł Sapiecha. W 1927 r. Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie już prawie 100 lat.

 

PCK to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce, która kieruje się 7 zasadami: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność.

Wprowadzenie w roku 1975 nowej dwustopniowej struktury terenowej administracji państwowej zrodziło potrzebę utworzenia na terenie Jastrzębia-Zdroju samodzielnej Placówki Terenowej Polskiego Czerwonego Krzyża, którą stanowił Zarząd Miejski PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Zarząd ten przejął obszar południowej części byłego powiatu wodzisławskiego. Utworzenie odrębnej Placówki Terenowej PCK w Jastrzębiu-Zdroju miało na celu ułatwienie kontaktów członków Zarządu Miejskiego z odległymi kołami PCK. Prezesem Zarządu Miejskiego PCK został lek. med. Janusz Pankiewicz. Zarząd Miejski PCK w Jastrzębiu-Zdroju rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1976 r. Rejon działania Oddziału obejmuje: Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice i Zebrzydowice. Skupiał wówczas aż 56 kół PCK, w tym 14 kół terenowych, 10 kół zakładowych oraz 32 koła szkolne, przejętych od Zarządu Miejskiego PCK w Wodzisławiu Śląskim.


Józef Antoni Witczak (ur. 29 lipca 1900 w Jastrzębiu, zm. 6 września 1987 w Katowicach) – polski adwokat, działacz plebiscytowypowstaniec śląski. Syn Mikołaja Witczaka, brat Mikołaja jr. Uczęszczał do gimnazjum w Rybniku oraz Wrocławiu. Studiował na uniwersytecie w Monachium. W 1927 ukończył studia prawnicze w Poznaniu. W latach 1916–1917 był żołnierzem wojska pruskiego. W 1919 znalazł się w naczelnych władzach POW Górnego Śląska. W okresie międzywojennym był współwłaścicielem uzdrowiska w Jastrzębiu-Zdroju. Był działaczem Związku Powstańców Śląskich. W latach 1926–1931 pracował w sądownictwie. Od 1 sierpnia 1931 prowadził biuro adwokackie w Katowicach. Był dwukrotnie posłem do Sejmu Śląskiego II i III kadencji z ramienia NChZP. W związku z wybuchem II wojny światowej, z obawy przed niemieckimi prześladowaniami, razem z bratem zdecydował się opuścić Polskę. W czasie drugiej wojny światowej trafił do 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i brał udział w ofensywie na froncie zachodnim jako kapitan audytor. W 1946 wrócił do kraju.

Otrzymał odznaczenia:

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Witczak  dostęp 2016-08-17