WYJŚCIE

KONTAKT


ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK W KATOWICACH ODDZIAŁ REJONOWY PCK W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Biuro PCK w lipcu będzie czynne tylko we wtorki od 10:00 do 12:00, w sierpniu będzie nieczynne.

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro). Biuro czynne: wtorki i piątki w godz. 10 - 14;  tel./fax 32 476 35 66. e-mail: pck.jastrzebie@poczta.fm;    www.pck.jasnet.pl     NIP 634-104-87-78

Sekretarz ZR PCK i Kierownik Biura PCK p. Urszula Górska tel. 512 242 627.   www.facebook.com/pckjastrzebie  |  Jak dojechać do Biura OR PCK  |  Widok w Mapy Google

Wiceprezes ZR PCK mgr Piotr Kula tel. 509 547 424 (tylko w sprawach bardzo ważnych i gdy nie ma kontaktu z kierownikiem biura PCK)

 

Wydawanie odzieży osobom objętym opieką społeczną z Jastrzębia-Zdroju: wtorki i piątki w godz. 10:00-12:00.  

Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorki i piątki w godz. 10:00-14:00.

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887  TYTUŁEM: OR PCK JASTRZĘBIE

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok ....

Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł.


MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI im. Henryka Sławika przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju »

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro); tel./fax 32 476 35 66; www.pck.jasnet.pl 

Prezes mgr Ryszard Górski, tel. 508 482 270; e-mail: montini@interia.pl ;

Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorki i piątki w godz. 10:00-14:00.  

                                                        

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok ....   Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł.

Data i miejsce spotkania członków Klubu zawsze są wcześniej podane na stronie www.pck.jasnet.pl  i przekazane członkom Klubu SMS-em lub mailem.


REJONOWA RADA RUCHU HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro), tel./fax 32 476 35 66; www.pck.jasnet.pl
Przewodniczący mgr Andrzej Kinasiewicz, tel. 693 684 482
 
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - RCKiK

RCKiK Racibórz »

Kluby HDK w rejonie raciborskim »

 

RCKiK Katowice »


 ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK W KATOWICACH

40-057 Katowice, ul. PCK 8; Tel.: 32 251-34-96; Fax: 32 251-20-13

e-mail: katowice@pck.org.pl     www.katowice.pck.pl    Widok w Mapy Google 
Oddziały Rejonowe PCK w woj. śląskim »


Zarząd Główny PCK w Warszawie »

Oddziały Okręgowe PCK »

 WYJŚCIE