WYJŚCIE     

KONTAKT

 

 

 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w KATOWICACH

40-057 Katowice, ul. PCK 8
Tel.: 32 251-34-96; Fax: 32 251-20-13

e-mail: katowice@pck.org.pl      www.katowice.pck.pl    RCKiK Katowice

 

Zarządy Rejonowe PCK w województwie śląskim »


 

 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w KATOWICACH

ODDZIAŁ REJONOWY PCK w JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro)

Biuro: tel. 32 476 35 66;   Prezes OR PCK: tel. 607 365 979; e-mail: pck.jastrzebie@poczta.fm

NIP 634-104-87-78

www.pck.jasnet.pl   |   www.facebook.com/pckjastrzebie   |   Jak dojechać do Biura OR PCK

 

Biuro OR PCK będzie nieczynne od 3 do 20 kwietnia 2017 r.

 

Biuro OR PCK czynne: wtorek i piątek w godz. 10:00-14:00.

Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorek i piątek w godz. 10:00-14:00.

Wydawanie odzieży osobom objętym opieką społeczną z Jastrzębia-Zdroju: wtorek i piątek w godz. 10:00-12:00.

 

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887  TYTUŁEM: OR PCK JASTRZĘBIE

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok ....

Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł


 

 
REJONOWA RADA RUCHU HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK
przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju
44-225 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro)
www.pck.jasnet.pl
Przewodniczący RR HDK PCK mgr Andrzej Kinasiewicz, tel. 693 684 482
RCKiK Racibórz
 

 
 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI im. Henryka Sławika    

przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro)

www.pck.jasnet.pl

 

Prezes MK HDK PCK mgr Ryszard Górski

tel. 508 482 270; e-mail: montini@interia.pl  

Biuro OR PCK czynne: wtorek i piątek w godz. 10:00-14:00.

Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorek i piątek w godz. 10:00-14:00.

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok ....

Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł

 

Data i miejsce spotkania członków Klubu zawsze są wcześniej podane na stronie www.pck.jasnet.pl


 WYJŚCIE