WYJŚCIE

KONTAKT


 

 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK W KATOWICACH

ODDZIAŁ REJONOWY PCK W JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II p.)

tel. 32 476 35 66; kierownik biura tel. 512 242 627

e-mail: jastrzebie-zdroj@pck.org.pl 

Biuro PCK czynne: wtorki i piątki w godz. 10:00 - 14:00

NIP 634-104-87-78


www.pck.jasnet.pl lub https://jasnet.pl/pck | www.facebook.com/pckjastrzebie  |  Jak dojechać do Biura OR PCK  |  Widok w Mapy Google

 

Sekretarz ZR PCK i Kierownik Biura PCK pani Urszula Górska tel. 512 242 627.   

p.o. Prezes ZR PCK mgr Piotr Kula tel. 509 547 424 (tylko w sprawach bardzo ważnych i gdy nie ma kontaktu z panią kierownik biura)  

 

Wydawanie odzieży osobom objętym opieką społeczną z Jastrzębia-Zdroju: wtorki i piątki w godz. 10:00-12:00.

Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorki i piątki w godz. 10:00-14:00.

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887  TYTUŁEM: OR PCK JASTRZĘBIE

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok 2019

Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł. (lub 50 zł za rok 2018 i 2019, kto zalega ze składką za 2018 r.)  


MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI im. Henryka Sławika
przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju
»

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15; tel. 32 476 35 66; www.pck.jasnet.pl  lub http://jasnet.pl/pck

Prezes mgr Ryszard Górski, tel. 508 482 270; e-mail: montini@interia.pl

Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorki i piątki w godz. 10:00-14:00.  

                                                        

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok ....   Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł.

Data i miejsce spotkania członków Klubu zawsze są wcześniej podane na stronie www.pck.jasnet.pl  i przekazane członkom Klubu SMS-em lub mailem.


 
REJONOWA RADA RUCHU HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK 
przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15  www.pck.jasnet.pl
Przewodniczący mgr Andrzej Kinasiewicz, tel. 693 684 482
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - RCKiK

RCKiK Racibórz »

Kluby HDK w rejonie raciborskim »

Terenowy Oddział  RCKiK w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Krasickiego 21, czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 12:30 (można oddać tylko krew)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Oddział Pediatryczny (os. Przyjaźń) tel. 606 382 627


RCKiK Katowice »


ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK W KATOWICACH

40-057 Katowice, ul. PCK 8; Tel.: 32 251-34-96; Fax: 32 251-20-13, Dyrektor Bogdan Ogrocki

e-mail: katowice@pck.org.pl     http://pckkatowice.pl    Widok w Mapy Google 

Biuro czynne: od godz. 7:00 do 15:00
Oddziały Rejonowe PCK w woj. śląskim »


Zarząd Główny PCK w Warszawie »

Oddziały Okręgowe PCK »

 WYJŚCIE