WYJŚCIE

KONTAKT


 

 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK W KATOWICACH

ODDZIAŁ REJONOWY PCK W JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro).

tel. 32 476 35 66 

nowy e-mail: jastrzebie-zdroj@pck.org.pl 

NIP 634-104-87-78

www.pck.jasnet.pl | www.facebook.com/pckjastrzebie  |  Jak dojechać do Biura OR PCK  |  Widok w Mapy Google

Biuro PCK czynne: wtorki i piątki w godz. 10 - 14

 

Sekretarz ZR PCK i Kierownik Biura PCK pani Urszula Górska - tel. 512 242 627.   

p.o. Prezes ZR PCK mgr Piotr Kula tel. 509 547 424 (tylko w sprawach bardzo ważnych i gdy nie ma kontaktu z panią kierownik biura PCK)  

 

Wydawanie odzieży osobom objętym opieką społeczną z Jastrzębia-Zdroju: wtorki i piątki w godz. 10:00-12:00.

Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorki i piątki w godz. 10:00-14:00.

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887  TYTUŁEM: OR PCK JASTRZĘBIE

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok 2018    

Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł.


MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI im. Henryka Sławika
przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju
»

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro); tel. 32 476 35 66; www.pck.jasnet.pl 

Prezes mgr Ryszard Górski, tel. 508 482 270; e-mail: montini@interia.pl ;

Obsługa Honorowych Dawców Krwi: wtorki i piątki w godz. 10:00-14:00.  

                                                        

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok ....   Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł.

Data i miejsce spotkania członków Klubu zawsze są wcześniej podane na stronie www.pck.jasnet.pl  i przekazane członkom Klubu SMS-em lub mailem.


 
REJONOWA RADA RUCHU HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK 
przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro), tel. 32 476 35 66; www.pck.jasnet.pl
Przewodniczący mgr Andrzej Kinasiewicz, tel. 693 684 482
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - RCKiK

RCKiK Racibórz »

Kluby HDK w rejonie raciborskim »
---------------------------------

RCKiK Katowice »


 ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK W KATOWICACH

40-057 Katowice, ul. PCK 8; Tel.: 32 251-34-96; Fax: 32 251-20-13, Dyrektor Bogdan Ogrocki od 1.10.2018

e-mail: katowice@pck.org.pl     www.katowice.pck.pl    Widok w Mapy Google 
Oddziały Rejonowe PCK w woj. śląskim »


Zarząd Główny PCK w Warszawie »

Oddziały Okręgowe PCK »

 WYJŚCIE