WŁADZE ODDZIAŁU REJONOWEGO PCK

7.02.2020 na X Zjeździe OR PCK wybrano nowy

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK:

Prezes - mgr Piotr Kula

Wiceprezes - mgr Piotr Jarosławski

Sekretarz - mgr Renata Reichman

skarbnik - Urszula Górska

Członek - Tomasz Tierientiew

 

Delegaci na Śląski Zjazd Okręgowy w Katowicach:

Piotr Kula i Andrzej Kinasiewicz

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Renata Janecka

Członek - Sebastian Guzy

Członek - Ryszard Piotrowicz

 

BIURO OR PCK

Pani Urszula Górska prowadzi Biuro OR PCK

oraz wydawanie odzieży osobom i rodzinom

będącym w trudnej sytuacji materialnej.

 

Ww. osoby pracują społecznie.

 

Jastrzębska Rejonowa Komisja PCK

ds. Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień

Przewodniczący mgr Ryszard Górski

Regulamin Komisji Odznaczeń

 

 

BIURO NIECZYNNE Z POWODU PANDEMII.

Załatwianie spraw po telefonicznym uzgodnieniu
z kierownikiem biura tel. 512 242 627.

-----------------------------------------

 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK w KATOWICACH

ODDZIAŁ REJONOWY PCK w JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro)

e-mail: jastrzebie-zdroj@pck.org.pl

www.facebook.com/pckjastrzebie

Jak dojechać do Biura OR PCK

 

NIP 634-104-87-78 

 


» Statut PCK 2011

 

REJONOWA RADA RUCHU HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK

przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro)

MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

im. Henryka Sławika    

przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15 (II piętro)

Prezes MK HDK PCK mgr Ryszard Górski
tel
. 508 482 270; e-mail: montini@interia.pl 

 

Data i miejsce spotkania członków Klubu

zawsze są wcześniej podane na stronie 

www.pck.jasnet.pl

 

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA

67 1160 2202 0000 0002 4542 2887

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: 

MK HDK PCK Imię i Nazwisko za rok ........

Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać mailem do prezesa klubu

montini@interia.pl

 

WYJŚCIE