28.08.2015


A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż


Ś


Ślepota nie jest nieszczęściem. Nieszczęściem jest nieumiejętność zniesienia jej. (John Milton)


Śmiałym los sprzyja. (Simonides z Keos)


Śmiech - to szczere królestwo człowieka. (F. Rabelais)


Śmiech jest afektem, którego źródłem jest nagła przemiana napiętego oczekiwania w nicość. (Immanuel Kant)


Śmiech jest lekarstwem, które każdy może sobie przepisać. (Reinhold Boller)


Śmierć i żonę każdemu przeznaczyły nieba; / co długo ma trwać, długo o tem myśleć trzeba. (Jan Potocki)


Śmierć jest lekka. Tylko chwila przed zgonem jest straszna. (?)


Śmierć jest niczym, jeżeli jej nie towarzyszy długi orszak wrzodów i apteki. (Louis Aragon)


Śmierć nadaje piękno życiu. Tylko sztuczne kwiaty nie umierają. (Małgorzata Musierowicz, Nutria i Nerwus)


Śmieszność graniczy z wielkością. (Jean Francois Marmontel)


Śpiesz się powoli! (Festina lente!) (Oktawian August)


Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. (Ks. Jan Twardowski)


Świadczyć złemu dobrodziejstwa nie warto, bo dar się traci, a wdzięczności się nie zyskuje. (Teognis)

[Por. ks. Mieczysław Piotrowski TChr, ''Miłujcie waszych nieprzyjaciół" w: http://milujciesie.org.pl/nr/temat_numeru/milujcie_waszych_nieprzyjaciol.html   Są sytuacje, w których wydaje się nam, że nakaz Chrystusa o konieczności przebaczenia i miłości nieprzyjaciół jest ponad nasze ludzkie możliwości. W tej sprawie Pan Jezus jest jednak bezkompromisowy. Apeluje do nas: ''Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski'' (Mt 5, 44-48); oraz z Biblii, Księga Przysłów 25,21-22: ''Gdy wróg twój łaknie, nakarm go chlebem, gdy pragnie, napój go wodą żar ognia zgromadzisz na nim, a Pan ci za to zapłaci. - Szlachetna zemsta go zawstydzi.''; por. List do Rzymian 12,14-21: ''Miłość nieprzyjaciół. // 14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! 15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. 16 Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych! 17 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! 18 Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! 19 Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście (Bożej)! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. 20 Jeżeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. 21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!'' z przypisami - przyp. RG]); - por. „Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi, a z nieprzyjaciółmi tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi". (Pitagoras).


Świat cały śpi spokojnie / i wcale o tym nie wie, / że nie jest tak na wojnie, / jak jest w żołnierskim śpiewie. (Eugeniusz Małaczewski)


Świat jest mały tylko dla młodych. (?)


Świat jest lustrem pokazującym człowiekowi jego prawdziwe oblicze. (W. Thackeray)


Świat jest teatrem, aktorami ludzie, / Którzy kolejno wchodzą i znikają. (William Shakespeare)


Świat nie został stworzony raz, ale tyle razy, ile razy zjawił się oryginalny artysta. (Marcel Proust)


Świat podobny jest do amatorskiego teatru; więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie, każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie. (Bolesław Prus)


Świat ustępuje z drogi temu, kto wie, dokąd zmierza. (?)


Świat zwykł pod niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych li tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje. (Ivo Andrić)


Światem rządzą młodzi, gdy się postarzeją. (George Bernard Shaw)


Święta miłości kochanej ojczyzny, Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, / Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. / Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, / Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. / Byle cię można wspomóc, byle wspierać, / Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. (Ignacy Krasicki)


 

  Na początek


 HOMEPAGE