18.08.2015


A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż 

O


O co serce się pokusi, / wszystko człowiek zdobyć musi; / Bo od chleba aż do nieba / wszystko człeku zdobyć trzeba. (Wincent Pol)


O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. (Ludwig Wittgenstein)


O głupcze! dobrze o sobie mów samym. (William Shakespeare)


O ile powiększycie i polepszycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie granice wasze. (Adam Mickiewicz)


O kierunku sztuki można powiedzieć, że się wybił, dopiero wtedy, gdy stosują go dekoratorzy wystaw. (Pablo Picasso)


O niektórych mówią, że myślą, a oni się tylko namyślają. (?)


O nieobecnych się nie mówi. (?)


O pewnych rzeczach się nie mówi, aby nie ranić drugiej osoby. Podstawą dobrego małżeństwa jest szacunek, a czasem przejawia się on właśnie tym, aby przemilczeć to, czego świadomość niczego nie naprawi. (Danielle Steel, Teraz i na zawsze [ang. Now and Forever])


O pewnym księdzu mówiono, że śpiewa źle, ale z zamiłowaniem. (Ks. Jan Twardowski)


O Polsko! póki ty duszę anielską / Będziesz więziła w czerepie rubasznym. (Juliusz Słowacki)


O radości, iskro bogów. - Obramieńcie się, miliony! / Pocałunek całej ziemi! Bracia, za gwiazdami temi / Ojciec mieszka uwielbiony. (Friedrich Schiller)


O wilku mowa. (łac. Ecce tibi lupum in sermone.) (Plaut)


O wolności! O wolności! Jakież zbrodnie popełnia się w twoim imieniu! (Jeanne Marie Roland de la Platiere)


O, życie moje! Bądź mi święte i olbrzymie! (Leopold Staff)


Obawa, pragnienie, nadzieja popychają nas ku przyszłości i odejmują świadomość i ocenę tego, co jest, aby nas zabawiać tym, co będzie, ba, wtedy zgoła - kiedy nas już nie będzie... (M. Montaigne)


Obca, wzięta z zewnątrz treść nigdy nie może zastąpić ani w literaturze, ani w życiu braku własnej treści narodowej. (Wissarion Bieliński)


Obce wyrazy mogą służyć półinteligentom jako pancerz ochronny. (Carl de Vries)


Obecnym przyjaciołom trzeba dobrze czynić, o nieobecnych dobrze mówić. (Epiktet)


Obfitość czyni mnie biedakiem. (Owidiusz)


Obfitość pieniędzy gardła łakomemu nie napełnia, lecz rozszerza. (Św. Augustyn)


Obiecuj tylko tyle, ile możesz dąć. I dawaj więcej, niż obiecałeś. (H. Jackson Brown, P.S. Kocham Cię, [31])


Obłuda i spryt to dwa najważniejsze składniki inteligencji głupców. (?)


Obłuda jest hołdem, jaki występek oddaje cnocie. (Francois de la Rochefoucauld)


Obojętność jest najłagodniejszą formą nietolerancji. (?)


Obojętność moralna to choroba bardzo kulturalnych ludzi. (Henri Frederic Amiel)


Obok nonsensu grzechu istnieje paradoks łaski. (?)


Obowiązkowa przyjemność jest nieprzyjemnym obowiązkiem. (?)


Obywatel, który chce szczycić się być dobrym Polakiem, / powinien poświęcić wszystko dla ojczyzny / i być zawsze ludzkim i sprawiedliwym. (Tadeusz Kościuszko)


Ocalałeś nie po to aby żyć / masz mało czasu trzeba dać świadectwo [...] Bądź wierny Idź. (Zbigniew Herbert, wiersz Przesłanie Pana Cogito)


Ocena człowieka nie może zależeć od tego, co od niego nie zależy (od koloru włosów, oczu, kształtu nosa, rasy, pochodzenia itd.). (Tadeusz Kotarbiński)


Och, Wschód to Wschód i Zachód to Zachód, / I nigdy się nie spotkają. (Rudyard Kipling)


Od człowieka nie można wymagać więcej, niż sam jest gotów dać. Nie można zbierać pszenicy tam, gdzie rośnie trawa. (H. Jackson Brown, P.S. Kocham Cię)


Od pięknej kobiety prędko odwykniesz, od dobrej nigdy. (Michael de Montaigne)


Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów. (James Newman)


Od rangi meczu nie zależy ranga kibica. (?)


Od wielkości do śmieszności jeden tylko krok. (Napoleon Bonaparte)


Od wzniosłości do śmieszności jest tylko jeden krok. (Napoleon Bonaparte


Odpowiedniejszą rzeczą jest śmiać się z życia, niż lamentować. (Seneka)


Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy, lecz i za to, czego nie robimy. (?)


Odrodzenie niepodległej, silnej Polski jest sprawą, która obchodzi nie tylko Polaków, lecz i nas wszystkich. (Fryderyk Engels)


Odrzucać pochwałę to zdradzać pragnienie usłyszenia jej ponownie. (Francois de la Rochefoucauld)


Odwaga staniała, rozum podrożał. (Artur Sandauer)


Oida ouden eidos. [z gr. Wiem, że nic nie wiem.] (Sokrates - zob. komentarz)


Ojcowie zdolnych dzieci są gorącymi zwolennikami teorii dziedziczenia. (Carlo Manzoni)


"Ojcze nasz" składa się z 56 słów, Deklaracja Niepodległości - z 300, a ostatnio ogłoszone rozporządzenie rządu w sprawie cen jarzyn - z 26911 słów. (Bill Widnall)


Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy - Obowiązek. (Cyprian Kamil Norwid)


Ojczyzna, nauka, cnota. (Adam Mickiewicz)


Ojczyźnie naszej, Polsce, bądźmy wierni, / Pokąd tchu w łonie. / Stójmy wytrwali, gdy wieńce nam z cierni / Kładą na skronie. (M. Romanowski)


Okazywany człowiekowi szacunek czyni go lepszym. (?)


Okręt patrzącym z brzegu zdaje się spoczywać, kiedy najprędzej płynie; tak spogląda wielu na pracowite próżniactwo pisarzy i sądzi ich nieczynnymi w ten czas, kiedy najwięcej pracują. (Lipsjusz)


Okrutną zagadką jest życie. (Nikos Kazantzakis)


Opinia publiczna bywa ostatnią ucieczką polityków, którzy nie mają opinii własnej. (M. B. Carter)


Opinia publiczna to zdanie ludzi, których normalnie nikt o zdanie nie pyta. (?)


Oportunista to człowiek, który nauczył się posiadać zdanie innych. (Jean Cau)


Opowiedz mi twoją przeszłość, a ja powiem, jaka będzie twoja przyszłość. (Konfucjusz)


Opracowanie budżetu państwa to sztuka równomiernego rozłożenia rozczarowań. (Maurice Stan)


Optymista ogłasza, że żyjemy w najlepszym ze wszystkich możliwych światów, a pesymista obawia się, że to może być prawda. (?)


Optymista - ten, kto pragnąc na pustyni się wykąpać mówi: "morze trochę daleko, ale za to jaka wspaniała plaża". (?)


Optymistę spotyka w życiu tyle samo niepowodzeń i tragedii, co pesymistę, ale optymista znosi to lepiej. (Martin Seligman)


Ordery ułatwiają odróżnianie polityków od kelnerów. (Erich Mende)


Organizowanie chaosu kończy się chaosem organizacji. (?)


Oryginalność jest to sumienność w obliczu źródeł. (Cyprian Norwid)


Oryginalnym pisarzem nie jest ten, który nikogo nie naśladuje, ale ten, którego nikt nie potrafi naśladować. (Francois Rene de Chateaubriand)


Osiągnięcia często przesłaniają złe czyny. (Demostenes)


Osła i batem do galopu nie zmusisz. (Wiliam Szekspir)


Ostańcie z Bogiem, ludzie kochane. (Władysław Stanisław Reymont)


Oszczędny śpi na słomce, którą widzi w swoim oku, a ogrzewa mieszkanie belką, którą widzi w oku bliźniego. (Alfons Allais)


Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier. (John Patrick)


Oto jak nas, biednych ludzi, / Rzeczywistość ze snu budzi. (Tadeusz Boy-Żeleński)


Oto są zasady prawa: żyć uczciwie, innych nie krzywdzić, każdemu oddawać to, co mu przysługuje. (Ulpian z Tyru)


Otwarte serce jest zaproszeniem do przyjaźni. (Aldona Różanek)


O zamożności decydują obyczaje, a nie bogactwo. (Charles Louis de Secondat Montesquieu)


 

  Na początek     

 

 WYJŚCIE