23.08.2015

 
 

I


I cóż dalej, szary człowieku? (Hans Fallada)


I do zakutych łbów dostaje się woda sodowa. (?)


I kura ma skrzydła jak orzeł, ale cóż z tego? (Aleksander Fredro)


I na cóż nam się przyda, że będziemy mieli kiedyś majątek, skoro posiądziemy go wówczas, gdy miną najpiękniejsze lata. (Molier)


I nie miłować ciężko, i miłować / Nędzna pociecha. (Mikołaj Sęp-Szarzyński)


I śmiech niekiedy może być nauką, / Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa. (Ignacy Krasicki)


I świat ten cały był giełdą bez Boga. (Zygmunt Krasiński)


I tak wszystko, co mamy, jest w naszych sercach. (?)


I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył, / I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył. (Ignacy Krasicki)


I ty, Brutusie, przeciw mnie! (Et tu Brute contra me!) (Cezar)


I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi. (Danny Kaye)


Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi. (Józef Piłsudski)


Idea na krótko przed obumarciem wygląda najzdrowiej. (Francois Mauriac)


Idealiści to ludzie, którzy się dla jakiejś sprawy zapalają. Ideologowie to ludzie, którzy dla jakiejś sprawy ochłodli. (Ignazio Silone)


Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi. (Oscar Wilde)


Idealnych kobiet jest tak samo mało jak idealnych mężczyzn, ale spotyka się je częściej. (Hildegard Klef)


Idee nie są odpowiedzialne za to, co z nich czynią ludzie. (Werner Heisenberg)


Ideolog chce ze swojej gliny nowego człowieka ulepić. / I zawsze zrobi tylko błoto. (Aleksander Fredro)


Idioci i geniusze są wolni od obowiązku rozumienia dowcipów. (?)


Idol - to ideolog, z którym nie można dyskutować. (?)


Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny. Spójrz w świat, we świata kształt, a ujrzysz twoje winy. (Stanisław Wyspiański)


Idź przez życie z podniesionym czołem, a nie z zadartym nosem. (Magdalena Samozwaniec)


Ignoranci są wszechstronni. (?)


Ile ludzi, tyle zdań. (Terencjusz)


Iluż mężczyzn nie umie inaczej poruszyć serca kobiety, jak tylko je raniąc. (Stendhal)


Im bardziej radykalna jest lewica, tym bardziej lewe staje się centrum. (Sir Joseph Keith)


Im bardziej się śpieszę, tym bardziej nikt mi nie chce ustępować z drogi. (Plaut)


Im bardziej skorumpowane państwo, tym więcej praw. (?)


Im bliżsi jesteśmy chwili szczęścia, tym bardziej niepokoi nas jego ułuda. (Mikołaj Gogol)


Im człowiek jest bogatszy w osądy, tym uboższy w przesądy. (Henry Miller)


Im człowiek żyje dłużej, tym krótsze pisze życiorysy. (?)


Im ktoś mniej wie, tym ważniejsze mu się wydaje to, co wie. (J. Drobnik)


Im lżejsza praca, tym cięższy odpoczynek. (?)


Im mniej godni swoich wysokich urzędów są ci, którzy je piastują, tym pewniej się czują i tym mocniej się nadymają głupotą i bezczelnością. (Demokryt)


Im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią. (?)


Im policja lepsza, tym kryminaliści sprytniejsi. (?)


Im prawdziwsza jest prawda, tym bardziej kaleka nam się wydaje. (Isaac B. Singer, Miłość i wygnanie)


Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy oprócz pieniędzy. (Williams Tenneessee)


Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabiera. (Cyril Northcote Parkinson)


Im więcej się dziś czyta książek, tym bardziej odnosi się wrażenie, że analfabetom nie dzieje się krzywda. (Warren Brabrook)


Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. (H. Jackson Brown, P.S. Kocham Cię)


Im większy rozum w młodości, tym mniejsza głupota na starość. (?)


Imam się przedsięwzięcia, które dotychczas nie miało przykładu i nie będzie miało naśladowcy. (Jean Jacques Rosseau)


In vino veritas, in aqua sanitas. [z łac. W winie prawda, w wodzie zdrowie.] (?)


Instancje panowały trzy: pięść, mózg i serce. / Serce się wycofało, będąc w poniewierce. / Gdy zaś pięść z mózgiem same pozostały w parze, / oto skutek: mózg rządzi tak, jak mu pięść każe. (Tadeusz Kotarbiński, Wesołe smutki)


Inteligencja jest to zdolność, przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte. (M. Maeterlinck)


Interes przemawia wszystkimi językami i odgrywa wszystkie role, nawet rolę bezinteresowności. (Francois de la Rochefoucauld)


Interpretacja zabija fakty. (?)


Istnieją kraje tak słabo rozwinięte, że darowanie im niezależności miałoby taki sam skutek, jak darowanie dziecku brzytwy. (Lord Beaverbrook)


Istnieją ludzie, którzy sądzą, że wszystko, co czyni się z poważną miną, jest rozsądne. (Georg Christoph Lichtenberg)


Istnieją trzy rodzaje kłamstwa: przepowiadanie pogody, statystyka i komunikat dyplomatyczny. (Jean Rigaux)


Istnieje pewien gatunek ludzi, wobec których trzeba mieć, jeśli nie poczucie humoru, co jest lepsze, to przynajmniej świętą cierpliwość. (Zofia Kucówna, Zatrzymać czas)


Istnieje tylko jedna grupa ludzi, która myśli o pieniądzach więcej niż bogaci, a mianowicie ubodzy. (?)


"Istota" bytu ludzkiego zawarta jest w jego egzystencji. (Martin Heidegger)


Istota, którą się kocha w pierwszych latach męskiej dojrzałości, nie jest osobą - jest wcieleniem pragnień. (Józef Weyssenhoff)


Istotną i konieczną cechą wolności jest to, iż jest usytuowana. (Jean Paul Sartre)


Iść zbyt daleko nie jest lepsze niż nie dojść dość daleko. (Konfucjusz)


Izraelowi, bratu starszemu, uszanowanie, braterstwo, pomoc. (Adam Mickiewicz)


 

  Na początek     

 

 HOMEPAGE