A K T U A L N O Ś C I

 

 

 

W nawiązaniu do poprzedniej informacji dot. przestrzegania uprawnień przysługujących dzieciom do 18 roku życia na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życia" przesłanej przez CSIOZ w dniu 2017-09-06, przesyłam uzupełniające pismo Pani Minister Józefy Szczurek-Żelasko skierowane do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz lecznictwa szpitalnego z prośbą o zapoznanie się z niniejszym pismem. W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Anną Walczak-Wiśniewską tel. (22) 53-00-334

 

 

Dla mediów:

Raport #PoBurzy Pomorskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 18 sierpnia godz. 11:00

 

Członkowie PCK i wolontariusze w dalszym czasie pracują na całym obszarze wymagającym wsparcia po nawałnicy.

Pomorski Oddział PCK  ul. Kurkowa 8, 80-803 Gdańsk , Telefon: 58 301 14 85

dokonuje na bieżąco zakupów dla najbardziej potrzebujących i apeluje o dalsze wpłaty na konto organizacji – bez tego nie możemy skutecznie pomagać.

 

Działania:

Działania pomocowe trwają nieprzerwanie od niedzieli. Wolontariusze i pracownicy PCK pomagają usuwać skutki nawałnic. Poza wolontariuszami z Oddziałów na miejscu są także wolontariusze z innych województw

chcący włączyć się do pomocy PCK. Łącznie do pomocy zgłosiło się już blisko  4 000 wolontariuszy PCK z czego około 80-120 pracuje każdego dnia.

 

W Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK zostało powołane Pomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego PCK, które koordynuje działania ratownicze i pomocowe PCK na terenie naszego województwa.

 

Pomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego PCK w dniu dzisiejszym wysłało kolejne 7 agregatów do Gminy Lipusz i Gminy Parchowo. Ponadto wypożyczyło na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

4 agregaty prądotwórcze. Ponadto przygotowano ok 100 kanistrów 20 litrowych z paliwem do agregatów i pił.

 

19.08.2017 o godzinie 10:00 rozpocznie się pakowanie konwoju humanitarnego PCK który przewiezie materiały pomocowe do Gmin: Parchowo, Studzienice, Lipusz, Dziemiany, Brusy, Czersk, Sulęczyno, Stężyca.

W konwoju zostaną przekazane najpotrzebniejsze artykuły dla mieszkańców zniszczonego terenu – jak informuje Prezes Pomorskiego Oddziału Okręgowego Marzena Dobrowolska.

 

Zapraszamy Państwa na Konferencję Prasową w dniu jutrzejszym na godzinę 10:15 przy budynku Magazynu PCK (ul. Harfowa 58 w Gdańsku). W konferencji udział weźmie

Pan Prezes PCK Stanisław Kracik, Pan Prezydent Piotr Kowalczuk oraz Pani Prezes Pomorskiego Oddziału PCK Marzena Dobrowolska.

 

Ważnym elementem naszego zaangażowania jest wspólna inicjatywa mieszkańców i organizacji pozarządowych pod nazwą #GdańskDlaDzieci którą wspierają władze wojewódzkie oraz władze miasta Gdańska.

W ramach działania stworzyliśmy 100 miejsc dla dzieci z terenów objętych klęską które będą mogły spędzić ostatni tydzień wakacji w mieście Gdańsku. Rodzicom pozwoli to odpocząć a dzieciom zregenerować siły i zapomnieć o dotykającej je tragedii.

 

Potrzeby rzeczowe

Dary rzeczowe można przekazywać przez całą dobę do Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK przy ulicy Kurkowej 8, skąd będą transportowane do potrzebujących pomocy. Najbardziej potrzebne są:

·         kanistry do paliwa

·         żywność sucha długoterminowa

·         baterie

·         koce

·         ręczniki

·         płyny do naczyń 

·         rękawiczki materiałowe (robocze)

·         ręczniki kuchenne

·         środki higieny osobistej

·         paliwo do pił i agregatów (benzyna 95)

·         olej do smarowania łańcuchów do pił

- dodaje  Marzena Dobrowolska.

Rozliczenia:

Do godziny 11:00 do PCK wpłynęło już 101.751,36 zł w formie finansowej oraz dary  wartości około 50 tys. zł. Duża część zebranych środków została już wydatkowana:

1.1. Artykuły katastroficzne

a)      Latarki

b)      Kanistry do Paliwa

c)      Agregaty

d)      Rękawiczki materiałowe (robocze)

e)      Olej do Pił (jaki?.....)

f)       Paliwo Benzyna 95

g)      Paliwo Olej Napędowy

h)      Łopaty , Szpadle

i)       Łańcuchy do pił

j)       Butle gazowe (puste)

k)      Kuchenki turystyczne

l)       Piły spalinowe

m)     Wodery

n)      Siekiery

o)      Kaski

1.2. Artykuły Pomocowe

a)   WODA

b)   Napoje gazowane

c)   Środki Higieny osobistej

d)   Pasta do zębów

e)   Proszek do prania

f)    Szampony

g)   Papier toaletowy

h)   Kołdry

i)    Ręczniki

j)    Ścierki

k)   Środki czystości

l)    Koce

m)  Plastikowe miski i kubki jednorazowe

W najbliższym czasie na stronie POO PCK zostanie opublikowane szczegółowe rozliczenie ze skanami wszystkich Faktur i rachunków.  

Potrzebne dalsze wpłaty – na co?

Apelujemy o kolejne wpłaty abyśmy mogli jeszcze skuteczniej świadczyć pomoc – mówi Kamil Żuk, dyrektor oddziału PCK. - Na tę chwilę zbieramy środki na zakup kanistrów do paliwa oraz samego paliwa, którego brakuje.  

Jak pomóc:

Zapraszamy wszystkich do włączenia się do akcji #PoBurzy. Można to zrobić na trzy sposoby:

1.       Zostań wolontariuszem PCK i włącz się do akcji pomocowej organizowanej przez PCK.

Zgłoszenia gdansk@pck.org.pl lub telefonicznie 533 374 432.

2.       Wesprzyj akcje wpłacając darowiznę na numer rachunku bankowego 11 1160 2202 0000 0003 0286 5549 oraz za Lub za pośrednictwem portalu zrzutka.pl https://pomagam.zrzutka.pl/na-ratunek-po-burzy-guab73

3.       Przekaż darowiznę rzeczową kontaktując się z naszym oddziałem gdansk@pck.org.pl lub 533 374 432.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się do #PoBurzy i dodania na swoich profilach zdjęcia z informacjami jak można wesprzeć poszkodowanych. Wzór kartki do pobrania www.pck-gdansk.org.pl/poburzy.pd

Numer alarmowy czynny przez całą dobę pod które można zgłaszać prośby o pomoc                               oraz deklaracje pomocy to 533 374 432.

Kontakt dla mediów:

Kamil Żuk

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK

+48 519 132 092, +48 533 374 430

 


Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą  tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. [2017-03-29]

Szanowni Krwiodawcy,

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą  tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw  zdrowia na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;

2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Na podstawie znowelizowanej ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U.2014. poz.332 ) od 11.09.2016 r. Centra Krwiodawstwa nabyły uprawnienia do składania wniosków o nadanie powyższej odznaki. Także Centrum Krwiodawstwa w Katowicach przygotowuje wnioski i  przekazuje do Narodowego Centrum Krwi

O terminie spotkania na którym odznaczenia będą wręczane poinformujemy Krwiodawców. Dr n. med. Stanisław Dyląg, Dyrektor RCKiK w Katowicach 

 

W Urzędzie Miasta został uruchomiony telefon dla osób niesłyszących i niemówiących. Osoby niesłyszące i niemówiące mogą przy pomocy wiadomości tekstowej SMS zasięgnąć wszelkich potrzebnych informacji w Urzędzie Miasta, a także zgłosić sprawę.

Dla zapewnienia alternatywnej drogi komunikacji z osobami niezdolnymi do przekazywania informacji głosowych, Urząd Miasta uruchomił specjalną linię telefoniczną o numerze 516 844 320. Wiadomości SMS odbierane są całodobowo przez pracowników

 Straży Miejskiej, którzy udzielą odpowiedzi na zadane pytanie lub w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie podejmą stosowne działania. Proszę o przekazanie tej informacji zainteresowanym.

Halina Humeniuk

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych

 


Jestem osobą z całkowitą niepełnosprawnością ruchową, oddychającą za pomocą respiratora. W ostatnich latach żyję aktywnie i realizuje swoje marzenia. Jednak do tego jest mi potrzebna pomoc ze strony asystenta osobistego. W chwili obecnej poszukuję 
odpowiedzialnej osoby 
na mojego asystenta, najlepiej mężczyzny, ze względu na użycie w pewnych sytuacjach siły fizycznej. Jest to praca na pełny etat od poniedziałku do piątku, przeważnie w godzinach popołudniowych. Bardzo mile widziane jest prawo jazdy kat B, 
abyśmy mogli dojechać 
w każde potrzebne miejsce moim samochodem specjalistycznym. Ważna jest też chęć nawiązania współpracy i dobry kontakt. Szczegóły oferty pod numerem telefonu podanym w ogłoszeniu lub pod adresem e-mail: januszswitaj@mimowszystko.org 
 
 
 


 WYJŚCIE