A K T U A L N O Ś C I

 

 

 

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą  tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. [2017-03-29]

Szanowni Krwiodawcy,

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą  tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw  zdrowia na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;

2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Na podstawie znowelizowanej ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U.2014. poz.332 ) od 11.09.2016 r. Centra Krwiodawstwa nabyły uprawnienia do składania wniosków o nadanie powyższej odznaki. Także Centrum Krwiodawstwa w Katowicach przygotowuje wnioski i  przekazuje do Narodowego Centrum Krwi

O terminie spotkania na którym odznaczenia będą wręczane poinformujemy Krwiodawców. Dr n. med. Stanisław Dyląg, Dyrektor RCKiK w Katowicach 

 

 

W Urzędzie Miasta został uruchomiony telefon dla osób niesłyszących i niemówiących. Osoby niesłyszące i niemówiące mogą przy pomocy wiadomości tekstowej SMS zasięgnąć wszelkich potrzebnych informacji w Urzędzie Miasta, a także zgłosić sprawę. Dla zapewnienia alternatywnej drogi komunikacji z osobami niezdolnymi do przekazywania informacji głosowych, Urząd Miasta uruchomił specjalną linię telefoniczną o numerze 516 844 320. Wiadomości SMS odbierane są całodobowo przez pracowników Straży Miejskiej, którzy udzielą odpowiedzi na zadane pytanie lub w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie podejmą stosowne działania. Proszę o przekazanie tej informacji zainteresowanym.

Halina Humeniuk

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych

 


Jestem osobą z całkowitą niepełnosprawnością ruchową, oddychającą za pomocą respiratora. W ostatnich latach żyję aktywnie i realizuje swoje marzenia. Jednak do tego jest mi potrzebna pomoc ze strony asystenta osobistego. W chwili obecnej poszukuję odpowiedzialnej osoby 
na mojego asystenta, najlepiej mężczyzny, ze względu na użycie w pewnych sytuacjach siły fizycznej. Jest to praca na pełny etat od poniedziałku do piątku, przeważnie w godzinach popołudniowych. Bardzo mile widziane jest prawo jazdy kat B, abyśmy mogli dojechać 
w każde potrzebne miejsce moim samochodem specjalistycznym. Ważna jest też chęć nawiązania współpracy i dobry kontakt. Szczegóły oferty pod numerem telefonu podanym w ogłoszeniu lub pod adresem e-mail: januszswitaj@mimowszystko.org 
 
 
 


 WYJŚCIE