A K T U A L N O Ś C I

 


 

 

W Polsce w 2017 r. funkcjonowały 23 regionalne centra krwiodawstwa oraz 140 oddziałów terenowych. Liczba krwiodawców wyniosła 612,8 tys. osób, w tym 612,6 tys. honorowych. Dokonano 1305,6 tys. donacji krwi i jej składników, w tym 1225,7 tys. donacji krwi pełnej. Wyprodukowano 1193,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych i 1318,2 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza.

https://krwiodawcy.org/swiatowy-dzien-krwiodawcy-2018

Światowy Dzień Krwiodawcy, ang. World Blood Donor Day – święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone corocznie 14 czerwca w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Krwiodawcy

www.rynekaptek.pl/farmakologia/14-czerwca-swiatowy-dzien-krwiodawcy,26428.html

W-jaki-sposob-wykorzystywana-jest-krew-na-swiecie


Europejska Regionalna Konferencja Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Ałmaty (Ałma-Ata), Kazachstan 2-4.05.2018 Strategia i działania Federacji na lata 2020-2030 »


 

 

Fałszywe SMSy, maile i apele o krew wcale nie od RCKiK - mogą cię drogo kosztować »

Uwaga-falszywy-mejl »     o pomoc dla córki Rafała Kruszyńskiego

 

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności. 

"Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji" - mówią organizatorzy akcji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Wnioski przyjmowane są do 5 kwietnia 2018 roku

Wszystkie informacje na stronie internetowej:      www.dla-dzieci.spes.org.pl/ 

Pozdrawiam Joanna Szotek, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Referat Organizacji Pozarządowych, tel. 32 478 51 35, e-mail: jszotek@um.jastrzebie.pl


W nawiązaniu do poprzedniej informacji dot. przestrzegania uprawnień przysługujących dzieciom do 18 roku życia na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życia" przesłanej przez CSIOZ w dniu 2017-09-06, przesyłam uzupełniające pismo Pani Minister Józefy Szczurek-Żelasko skierowane do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz lecznictwa szpitalnego z prośbą o zapoznanie się z niniejszym pismem. W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Anną Walczak-Wiśniewską tel. 22 53-00-334


 

Nieodebrane legitymacje ZHDK I stopnia  

 

Osoby, które dotąd nie odebrały legitymacji ZHDK, proszone są o pilny kontakt z Biurem OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 476 35 66 - wtorki i piątki w godz. 10-12 lub p. kierownik biura tel. kom. 512 242 627

 • ADAMCZEWSKI Sylwester

 • BALCEREK Marcin

 • BARANOWSKI Zdzisław

 • BARON Mariusz

 • BARTOSIK Adam

 • BOGDAŃSKI Zbigniew

 • BORAWSKI Rafał

 • BROLA Przemysław

 • BOCHNIAK Robert

 • CIEŚLA Roman

 • Chrapek Mieczysław [66]

 • CZAJA Andrzej

 • CZERWIŃSKI Łukasz

 • CZUCZMAN Marcin

 • DRUŻGA Janusz

 • DRZAZGA Andrzej

 • DUSIŃSKI Kamil

 • DYMEL Tadeusz

 • DUSIŃSKI Kamil [109]

 • FLAK Patryk

 • GŁADOSZ Marcin

 • GOJOWY Mirosław

 • GREŃ Tomasz

 • Grygierek Daniel

 • HAN Jarosław

 • HERMAN Eugeniusz

 • IGIELSKI Roman

 • JABŁOŃSKI Kazimierz

 • JAKUBOWSKI Mariusz

 • JAROSZEWSKI Mariusz

 • JANUS Piotr

 • KARCZEWSKI Janusz

 • KIEŁKOWSKI Andrzej

 • KONIECZNY Stanisław

 • KOWALSKI Adam

 • KOZIEŁ Andrzej

 • KRAJEWSKI Artur

 • KRZEPEK Piotr

 • KOWALSKI Marcin

 • KURPIŃSKI Mariusz

 • KORKOSZ Grzegorz [142]

 • LASEK Tomasz [206]

 • LESIEWICZ Aleksander

 • MACIASZEK Stanisław

 • MALEK Marian

 • MALEK Marian

 • MAREK Adam

 • MARKOWSKI Dariusz

 • MARON Piotr [200]

 • MAZUR Rafał

 • MICHAŁOWSKI Sebastian

 • MUSZYŃSKI Janusz

 • Mizerocki Daniel

 • MOŁDRZYK Dawid

 • MOTYKA Marcin [129]

 • ORACZ Marcin

 • OSIŃSKI Wiesław

 • ORSZULIK Tomasz

 • PELCZAR Jerzy

 • PLUTA Roman

 • PŁAŻEWSKI Ryszard

 • PODGÓRNY Mieczysław

 • PODSKARBI Sebastian

 • PASZKO Mariusz

 • PASZKOWSKI Zbigniew

 • PATER Damian

 • PIECHOTA Marek

 • PELCZAR Jerzy [144]

 • RZEPKA Robert

 • SERWOTKA Krzysztof

 • SIKORA Sławomir

 • SPYRKA Sebastian

 • STASIŃSKI Ireneusz

 • STAWIARZ Robert [94]

 • STUSIŃSKI Jan

 • SURY Adrian

 • SUTKOWSKI Paweł

 • SZARLEJ Tadeusz

 • SZPAK Rafał

 • SZPERNOL Tomasz

 • ŚMIGOWSKI Krystian

 • ŚWIERTA Marek [21]

 • ŚWISTAK Stanisław

 • ŚWISTAK Stanisław

 • TOMALA Adam

 • TELENGA Roman

 • WANIEK Czesław

 • WIERZELEWSKI Leszek

 • WOJTASEK Krzysztof

 • WOŁKOWICZ Marian

 • WÓJCICKI Andrzej

 • ZAJĄC Dariusz

 • ZBYLUT Artur

 • ŻMIJAK Arkadiusz [184]

 • ŻYCIŃSKI Tomasz 

 WYJŚCIE