A K T U A L N O Ś C I


Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich  D2017000157001.pdf  ws. wystawiania recept lekarskich dla ZHDK


Nasza Krew – Nasza Ojczyzna. Wydarzeniu patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. 23 października ruszyła szósta edycja zainicjowanej przez Straż Graniczną akcji honorowego dawstwa krwi „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Akcja będzie prowadzona od dziś do 15 grudnia br. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i szkoleniowych Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Straży Miejskiej, a także w innych instytucjach i organizacjach oraz w punktach krwiodawstwa. Organizowane przez Straż Graniczną wydarzenie przyczynia się do popularyzacji honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku kostnego i pozyskania nowych krwiodawców. Ponadto akcja jest dla służb mundurowych formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Oddając honorowo krew funkcjonariusze składają hołd tym, którzy walczyli o wolną Ojczyznę. W ubiegłym roku w ramach akcji „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA” zebraliśmy 1 605 litrów krwi i jej składników, a podczas poprzednich edycji – w latach 2012-2015 – krwiodawcy oddali 3165 litrów krwi. Krwiodawcy spoza służb mundurowych, którzy chcą przyłączyć się do akcji, mogą na hasło „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” oddać krew w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz oddziałach terenowych RCKiK w całym kraju. [krwiodawcy.org/nasza-krew-nasza-ojczyzna]


W nawiązaniu do poprzedniej informacji dot. przestrzegania uprawnień przysługujących dzieciom do 18 roku życia na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życia" przesłanej przez CSIOZ w dniu 2017-09-06, przesyłam uzupełniające pismo Pani Minister Józefy Szczurek-Żelasko skierowane do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz lecznictwa szpitalnego z prośbą o zapoznanie się z niniejszym pismem. W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Anną Walczak-Wiśniewską tel. (22) 53-00-334


Nieodebrane legitymacje ZHDK I stopnia

Osoby, które dotąd nie odebrały legitymacji ZHDK I stopnia, proszone są o pilny kontakt z Biurem OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 476 35 66 - wtorki i piątki w godz. 10-12.

ADAMCZEWSKI Sylwester,

BALCEREK Marcin, BARANOWSKI Zdzisław, BARON Mariusz, BARTOSIK Adam, BOGDAŃSKI Zbigniew, BROLA Przemysław, 2017 Bochnak Robert

CZAJA Andrzej, DRUŻGA Janusz, 2017 Czuczman Marcin

DRZAZGA Andrzej, DYMEL Tadeusz, 2017 Dusiński Kamil [109]

FLAK Patryk,

GOJOWY Mirosław, 2017 Greń Tomasz

HAN Jarosław, HERMAN Eugeniusz,

IGIELSKI Roman,

JABŁOŃSKI Kazimierz, 2017 Jakubowski Mariusz, Janus Piotr

KARCZEWSKI Janusz, KIEŁKOWSKI Andrzej, KONIECZNY Stanisław, KOWALSKI Adam, KOZIEŁ Andrzej, KRAJEWSKI Artur, KRZEPEK Piotr, 2017 Kowalski Marcin, Kurpiński Mariusz, Korkosz Grzegorz [142]

LESIEWICZ Aleksander,

MACIASZEK Stanisław, MALEK Marian, MALEK Marian, MAREK Adam, MARKOWSKI Dariusz, MARON Piotr, MAZUR Rafał, MICHAŁOWSKI Sebastian, MUSZYŃSKI Janusz, 2017 Mizerocki Daniel, Mołdrzyk Dawid, Motyka Marcin [129]

ORACZ Marcin, OSIŃSKI Wiesław, 2017 Orszulik Tomasz

PLUTA Roman, PŁAŻEWSKI Ryszard, PODGÓRNY Mieczysław, PODSKARBI Sebastian, 2017 Paszkowski Zbigniew, Pater Damian, Piechota Marek, Pelczar Jerzy [144]

RZEPKA Robert,

SIKORA Sławomir, SPYRKA Sebastian, STASIŃSKI Ireneusz, STUSIŃSKI Jan, SURY Adrian, SUTKOWSKI Paweł, SZARLEJ Tadeusz, SZPAK Rafał, ŚWIERTA Marek, ŚWISTAK Stanisław, ŚWISTAK Stanisław, 2017 Serwotka Krzysztof, Stawiarz Robert [94]

TOMALA Adam, 2017 Telenga Roman

WIERZELEWSKI Leszek, WOJTASEK Krzysztof, WOŁKOWICZ Marian, WÓJCICKI Andrzej, 2017 Waniek Czesław

ZAJĄC Dariusz, 2017 Zbylut Artur

ŻYCIŃSKI Tomasz 


 WYJŚCIE