WYJŚCIE

 

Akademia z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce

sobota, 17.11.2018 w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju, ul. Witczaka 5

 

 

ORGANIZATORZY:

Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju, Rejonowa Rada HDK PCK w Jastrzębiu-Zdroju, Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, MOK w Jastrzębiu-Zdroju
Koordynatorem akademii był pan Andrzej Kinasiewicz, przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach.

 

 

Darczyńcy:

 

1. Chór Miejski
2. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
3. Dom Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS - MOS" w Jastrzębiu-Zdroju
5. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju
6. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju
7. Cukiernia "Jagódka" w Jastrzębiu-Zdroju
8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
9. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu - Zdroju
10. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
11. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
12. Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju
13. Firma "Ela FPH. Kiełkowska E." w Jastrzębiu-Zdroju
 

 


PROGRAM:                                                                         

Prowadzący Andrzej  Kinasiewicz

1. Powitanie uczestników Akademii

2. Hymny: Polski i PCK

3. Koncert Chóru Miejskiego - wiązanka pieśni patriotycznych - Prezes Stowarzyszenia "Chór Miejski" pani Wiesława Kmita

4. Wystąpienie okolicznościowe z prezentacją wizualną - Andrzej Kinasiewicz (obsługa prezentacji i nagłośnienie Łukasz Sierny - akustyk Domu Zdrojowego)

5. Wręczenie odznaczeń: Prezydent Miasta Anna Hetman, Dyrektor RCKiK w Raciborzu Zbigniew Wierciński, Adam Porwoł z Pszowa, p.o.prezesa ZR PCK Piotr Kula
    Przy wręczaniu odznaczeń pomagały uczennice IV LO w ZS 6 im. Króla Jana Sobieskiego: Anna Pacan, Anna Jurkiewicz, Kornelia Pękowska, Marta Żymełka. 

  • HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu” - dyrektor RCKiK Zbigniew Wierciński oraz przedstawiciel Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach;

  • „Kryształowe Serce” - przedstawiciel Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach i wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju;

  • Odznaka Honorowych PCK IV stopnia - przedstawiciel Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach i wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu – Zdroju;

  • wręczenie medali i dyplomów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu za oddanie ponad 25 litrów krwi - dyrektor RCKiK Zbigniew Wierciński;

  • wręczenie listu gratulacyjnego dla Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju - dyrektor RCKiK Zbigniew Wierciński na ręce prezesa klubu Ryszarda Górskiego.

 

6. Wręczenie okolicznościowych medali z okazji 60-lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce.

7. Wystąpienia zaproszonych gości: Adam Porwoł, Zbigniew Wachowiec - red. nacz. Jastrzębskiego Portalu Informacyjnego "JasNet"

8. Zakończenie oficjalnej części Akademii.

9. Poczęstunek.

 

 

Odznaczenie "HDK - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" otrzymali:

 

1

FOLTYN

Damian

MK HDK PCK

2

GOŁOWSKI

Marcin

------

nie odebrał poprzednio

3

KALINOWSKI

Sławomir

MK HDK PCK

4

KIERC

Marcin

MK HDK PCK

5

OPOLSKI

Zbigniew

-----

6

PASTUSZEK

Adam

MK HDK PCK

7

PLACHA

Marian

MK HDK PCK

pośmiertnie odebrała żona

8

PRZEWOŹNIK

Artur

-----

9

PTASZYŃSKI

Paweł

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższe odznaczenie PCK "Odznakę Honorową IV stopnia" otrzymali członkowie MK HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju:

 

1. Mieczysław Chrapek,

2. Cezary Kozłowski,

3. Marcin Kreja,

4. Ryszard Małecki,

5. Zbigniew Podkomórka,

6. Kazimierz Ponieważ,

7. Antoni Pyśk

 

 

 

"Zbiorową Odznakę Honorową PCK III stopnia" otrzymał: Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju

(poprzednio nie odebrano). W imieniu dyrekcji JZWiK odznaczenie odebrał Sebastian Guzy - prezes Klubu HDK PCK przy JZWiK

 

 

 

 

Najwyższe wyróżnienie "KRYSZTAŁOWE  SERCE” otrzymali członkowie MK HDK PCK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju: 

 

1. Małecki Ryszard

2. Matuszak  Joanna

3. Michałowski Zygmunt

4. Ponieważ Kazimierz

Odznaczenie "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" wręczono 12. Honorowym Krwiodawcom, którzy oddali minimum 18 litrów pełnej krwi:

 

1. Chruścicki Grzegorz MK HDK PCK

2. Czuczman Marcin

3. Hartwig Paweł

4. Kordela Krzysztof MK HDK PCK

5. Kowalski Robert

6. Marczyk Grzegorz

7. Pękała Mirosław MK HDK PCK

8. Podsiadło Krystian

9. Suliga Mariusz

10. Suliga Tomasz MK HDK PCK

11. Szczepanik Łukasz

12. Żyła Mirosław MK HDK PCK

 

 

MEDAL RCKiK w Raciborzu „Dziękujemy za Dar Życia - 25 litrów krwi” 2018 otrzymali

1.  

JABŁONOWSKI

Piotr

MK HDK PCK

2.  

KANAFOWSKI

Leszek

MK HDK PCK

3.  

KINASIEWICZ

Andrzej

MK HDK PCK

4.  

KLIMKIEWICZ

Rafał

HDK przy ZK

5.  

MARON

Piotr

MK HDK PCK

6.  

POJDA

Mirosław

MK HDK PCK

7.  

SITEK

Piotr

MK HDK PCK

8.  

STANKIEWICZ

Robert

MK HDK PCK

 

 

 

 

 

 

Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem „POKOLENIA W HONOROWYM KRWIODAWSTWIE
przyznany przez Zarząd Główny PCK i Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa PCK w Warszawie otrzymali"

1

ZAKŁAD KARNY w Jastrzębiu-Zdroju

2

Piotr Kula - HDK przy ZK

3

Rafał Klimkiewicz - HDK przy ZK

4

Tadeusz Rzeszut - HDK przy ZK

5

Dariusz Franke - HDK przy ZK

6

Grzegorz Bojda - HDK przy ZK

7

Zenona Hamernik - HDK PCK przy KWK Ruch "Borynia" w Jastrzębiu-Zdroju

8

Wiesław Lasyk - MK HDK PCK przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju

9

Ryszard Górski - MK HDK PCK

10

Aneta Drapińska - MK HDK PCK

11

Marian Zakowicz - MK HDK PCK

12

Ryszard Małecki - MK HDK PCK

13

Zygmunt Michałowski - MK HDK PCK

14

Krzysztof Ptak - MK HDK PCK 

15

Cezary Kozłowski - MK HDK PCK

16

Kazimierz Ponieważ - MK HDK PCK

17

Andrzej Kinasiewicz - MK HDK PCK

18 Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
19

Sebastian Guzy - HDK przy JZWiK

20

Mariusz Barwiński - HDK przy JZWiK

21

Wiesław Nieoczym - HDK przy JZWiK

22

Jacek Szmalc - HDK przy JZWiK

23

Arkadiusz Marcol - HDK przy JZWiK

24

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze „ROW-JAS” sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju

25

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

26

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.


 

 

 

 

Wystąpienie pana Andrzeja Kinasiewicza na Akademii z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju 17 listopada 2018 r.

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” (Józef Piłsudski)

„To co robimy dla siebie umiera razem z nami, a to co robimy dla innych jest wieczne” (Albert Einstein).

„Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugiemu mogą sprawić radość”. (Janusz Korczak)

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”(Św. Jan Paweł II).

Na początku naszej dzisiejszej uroczystości odśpiewaliśmy hymny: Polski oraz PCK. Następnie usłyszeliśmy wspaniały koncert naszego Chóru Miejskiego.

Tak się stało, że nasza czerwonokrzyska rocznica jest bardzo bliska obchodzonej przed kilku dniami 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zatem wypada mi najpierw nawiązać do tego doniosłego wydarzenia.

Niezwykła erupcja naszej narodowej aktywności w listopadzie 1918 roku wzięła się stąd, że obcym potęgom wprawdzie udało się w XVIII stuleciu wymazać Polskę z mapy Europy, ale nie udało im się zniszczyć kodu kulturowego Polaków. Żyjący w obcych państwach, często służący w obcych wojskach, Polacy nigdy nie zapomnieli, kim są, a wysiłek elit politycznych i wojskowych w 1918 roku nie przyniósłby efektów, gdyby nie został poparty tak masowym i powszechnym działaniem Polaków.

Zacytuję tu pierwszego Premiera odrodzonej Rzeczypospolitej Jędrzeja Moraczewskiego:

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (…) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym Narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości”.

I jeszcze dwa krótkie cytaty najwybitniejszych twórców naszej niepodległości:

„Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium (Józef Piłsudski).

„Sprawa Narodu, to nie interes, z którego wycofać się należy, gdy zamiast zysków straty przynosi. Sprawa narodu, to praca ciągła, praca stała, wytrwałość niezłomna, ofiarność nieprzerwana z pokolenia na pokolenie. Zaniechać jej nigdy nie wolno, a łożyć na nią, w miarę możliwości, zawsze się powinno” (Ignacy Jan Paderewski).

Tym wstępem chcę Państwa wprowadzić do naszej uroczystości. Wszak Polski Czerwony Krzyż odradzał się wraz z odradzającą się Rzeczpospolitą. Ojcowie naszego czerwonokrzyskiego ruchu, byli jednocześnie mocno zaangażowani w dzieło tworzenia niepodległej ojczyzny, składając niejednokrotnie najwyższą ofiarę – z własnego życia.

Początki krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce sięgają lat trzydziestych ubiegłego stulecia i są ściśle związane z Polskim Czerwonym Krzyżem, bo to PCK powołał pierwsze ośrodki krwiodawstwa w naszym kraju w 1935 r. w Warszawie, w 1936 w Łodzi i w 1937 r. w Krakowie. Do wybuchu II wojny światowej PCK posiadał 11 w pełni wyposażonych placówek poboru krwi. Po II wojnie światowej władze państwowe przejęły w całości budynki, sprzęt, kadrę i ok. 12 tys. krwiodawców. Wraz z odebraniem przez Państwo całego majątku czerwonokrzyskiego zdeprecjonowano dotychczasowy dorobek PCK w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa. A przecież w tym czasie wzrastało znaczenie krwi w lecznictwie, co wywoływało ogromne problemy związane ze zdobywaniem tego leku. Krew stała się symbolem życia, nieocenionym skarbem, który może uratować życie lub przywrócić zdrowie. Wtedy to krwiodawcy otrzymywali zapłatę za oddawaną krew. Ale to okazywało się niewystarczające. W tej sytuacji Polski Czerwony Krzyż podjął się trudnego i odpowiedzialnego zadania werbowania dawców honorowych. Tu znowu odwołam się do historii.

Dwa lata temu minęła 60 rocznica powstania węgierskiego – krwawo stłumionego przez Sowiecką armię. Nieco wcześniej, bo w czerwcu 1956 r. miały miejsce tragiczne wydarzenia w Poznaniu – „Poznański Czerwiec”, gdzie też polała się krew robotników. W przypadku naszych Bratanków, Polski Czerwony Krzyż bardzo mocno włączył się w organizację masowego poboru krwi dla rannych Węgrów. Impulsem dla Węgrów były właśnie wydarzenia w Poznaniu, i lekka odwilż październikowa w Polsce. Nasi Bratankowie chcieli pójść dalej niż my i ogłosili wystąpienie z Bloku Sowieckiego, co przypłacili ogromnymi ofiarami. Myśmy wyrazili wówczas naszą ogromną solidarność z nimi. Polacy ofiarowali Węgrom 100O litrów krwi. To spontaniczne i masowe włączenie się Polaków do solidarnej pomocy Węgrom jest faktycznie początkiem istniejącego do dziś w obecnym kształcie honorowego krwiodawstwa w Polsce. Bardzo istotną rolę w przekazywaniu krwi, leków i materiałów opatrunkowych odegrał Polski Czerwony Krzyż.

Honorowe Krwiodawstwo w klubach HDK – PCK było nieodpłatne, ale w Polsce dopiero po 1980 roku krew pobierana odpłatnie stanowiła tylko nieznaczny procent pobranej ogółem krwi. Już w 1960 roku liczba dawców honorowych wynosiła blisko 30 tys., a płatnych dawców ok. 7 tys. W kolejnych latach liczba osób oddających krew bezinteresownie rosła w takim tempie, że zmniejszały się problemy z zabezpieczeniem potrzeb lecznictwa w tym zakresie. Co prawda pojawiały się okresowe braki – zwłaszcza rzadkich grup krwi, ale w takich przypadkach podejmowano intensywne działania zaradcze – organizowano akcje poboru krwi – zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Tu się chyba niewiele zmieniło. Stosowano różne formy wyróżnień honorowych krwiodawców istniejące do chwili obecnej: Odznaki „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” nadawane już od 50 lat, tj. od 1968 r., wyróżnienia „Kryształowe Serce” oraz odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” czy także odznaczenia państwowe, którymi byli wyróżniani najbardziej zasłużeni honorowi krwiodawcy. Okazją do honorowania krwiodawców są obchodzone od 1972 r. w całym kraju w dniach: 22-26 listopada „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, a także dniu 14 czerwca Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi.

W naszym mieście istnieje spore grono osób zaangażowanych w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa jak i czynne oddawanie krwi. Od 11 lat prężnie działa Miejski Klub HDK im. Henryka Sławika przy Oddziale Rejonowym PCK, współorganizujemy z raciborskim RCKiK-iem akcje krwiodawstwa w szkołach, zakładach pracy, przed Urzędem Miasta, galeriami handlowymi. Organizujemy prelekcje w szkołach, instytucjach. Powołujemy nowe kluby HDK – jak chociażby Zakładowy klub HDK PCK przy JZWiK, a w tym roku przy Komendzie Miejskiej Policji, czy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. To właśnie dla tych wszystkich jest ta dzisiejsza uroczystość. Za chwilę wielu z nich zostanie uhonorowanych różnymi odznaczeniami. Ale przede wszystkim jest to okazja do podziękowania za ich ofiarność, bezinteresowność i oddanie drugiemu człowiekowi.

Minęło sto lat od odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wielu naszych przodków z miłości do Ojczyzny i rodaków tak ówczesnych jak i przyszłych, złożyło największą ofiarę jaką można złożyć – ofiarę przelanej krwi, ofiarę własnego życia. My na szczęście żyjemy w wolnej, niepodległej i bezpiecznej Ojczyźnie. Ale dla ratowania życia i zdrowia naszych bliźnich dzielimy się z nimi tym, co jest najcenniejsze – własną krwią.

Cieszę się ogromnie, że obecność zaproszonych gości jest wyrazem Waszej wdzięczności dla jastrzębskich Honorowych Krwiodawców. Oby nigdy krwi – tego bezcennego leku dla potrzebujących nie zabrakło!

Dziękuję Państwu za uwagę!

Andrzej Kinasiewicz 

 

(Fot. Piotr Łuczak)

 

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Z JasNetu

W sobotę, 17 listopada w Domu Zdrojowym miała miejsce uroczysta akademia z okazji 60. rocznicy powstania ruchu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. W okolicznościowym spotkaniu licznie reprezentowane było jastrzębskie środowisko krwiodawców. Nie zabrakło także zaproszonych gości, zaś całą imprezę uświetnił patriotycznymi pieśniami Chór Miejski.

- Minęło sto lat od odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wielu naszych przodków z miłości do Ojczyzny i rodaków tak ówczesnych jak i przyszłych, złożyło największą ofiarę jaką można złożyć - ofiarę przelanej krwi, ofiarę własnego życia. My na szczęście żyjemy w wolnej, niepodległej i bezpiecznej Ojczyźnie. Ale dla ratowania życia i zdrowia naszych bliźnich dzielimy się z nimi tym, co jest najcenniejsze - własną krwią - powiedział prezes jastrzębskich Honorowych Dawców Krwi
 Andrzej Kinasiewicz. - Cieszę się ogromnie, że obecność zaproszonych gości jest wyrazem Waszej wdzięczności dla jastrzębskich Honorowych Krwiodawców. Oby nigdy krwi - tego bezcennego leku dla potrzebujących nie zabrakło! - podkreślił Kinasiewicz. Słowa wdzięczności względem członków ruchu Honorowych Dawców Krwi wyraziła prezydent miasta Anna Hetman podkreślając, że ich zasługi są nie do przecenienia. - Oddajecie cząstkę siebie i ratujecie tym samym wiele istnień ludzkich - mówiła Anna Hetman.

W ramach uroczystej akademii przyznane zostały liczne wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych krwiodawców (czytaj więcej na
 www.pck.jasnet.pl >>>). Najwyższym wyróżnieniem, czyli Kryształowym Sercem, uhonorowani zostali: Ryszard Małecki, Joanna Matuszak, Zygmunt Michałowski i Kazimierz Ponieważ.

poniedziałek, 19 lis 2018, jn

http://jasnet.pl/?m=wydarzenia&id=47930

 

 WYJŚCIE