WYJŚCIE

 

 

 POLSKI CZERWONY KRZYŻ UCZY - POMAGA - WYCHOWUJE

 

Uroczysta Akademia

z okazji 40-lecia Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju (1976-2016)

w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Witczaka 5 Sobota, 5.11.2016 r. godz. 10.00-13.00

 

Prezes OR PCK Wiesław Lasyk przywitał wszystkich zgromadzonych na uroczystej Akademii z okazji 40-lecia Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jastrzębiu-Zdroju, m.in.: Pana Adama Przywarę - Prezesa Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach, Pana Adama Porwoła - Prezesa Klubu HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie, byłego Wiceprzewodniczącego Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Katowicach, reprezentującego na akademii Pana Jerzego Porwoła - Prezesa OR PCK w Wodzisławiu Śląskim, Pana Zbigniewa Wiercińskiego - Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu i Panią Barbarę Wydriński - inspektor RCKiK, byłych prezesów Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju Pana Wiesława Szwedę Pana Mariana Plachę oraz Pana Norberta Lorenza, który mimo choroby na wózku raczył przybyć na akademię. Pan Norbert Lorenz jest Honorowym Członkiem PCK, działaczem PCK od 1947 roku, był członkiem Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju od samego początku tj. od 1976 roku do 9 lutego 2016 roku (40 lat). Obecnie jest Honorowym Prezesem Zarządu, Panią Joannę Matuszak - która od 1976 roku pełniła funkcję sekretarza Zarządu Rejonowego i kierownika biura PCK w Jastrzębiu-Zdroju, zasłużonych działaczy PCK, którzy zostaną wyróżnieni Odznaką Honorową PCK o randze państwowego odznaczenia, Pana Wiesława Pochopień - Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, który odbierze Odznakę Honorową PCK III stopnia (czyli srebrną) dla Zakładu Karnego, Zasłużonych krwiodawców, którzy otrzymają odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia, po oddaniu minimum 18 litrów krwi pełnej, Przedstawicieli władz naszego Miasta: Pana Janusza Budę - Zastępcę prezydenta miasta oraz Pana Łukasza Kaszę - Przewodniczącego Rady Miasta, Przybyłego z Warszawy Pana Grzegorza Łubczyka - byłego Ambasadora RP na Węgrzech, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia „Henryk Sławik - Pamięć i Dzieło”, Panią Alinę Chojecką - Radną Rady Miasta, reprezentującą Pana Krzysztofa Gadowskiego - Posła na Sejm RP, Pana Mirosława Juraszczyka - zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju, Pana Romana Fitrzyka - I zastępcę Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju oraz Sponsorów naszego Oddziału Rejonowego PCK, wszystkich przybyłych gości, a także dziennikarzy - przedstawicieli mediów.

Naszą uroczystość rozpoczęliśmy Hymnem państwowym i Hymnem Czerwonego Krzyża. Następnie Pan Ryszard Górski zapoznał zgromadzonych z działalnością OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju w latach 1976 – 2016  za pomocą prezentacji multimedialnej.

 

Po prezentacji Pan Wiesław Lasyk i Pani Renata Reichman zaprosili na scenę Pana Adama Przywarę - Prezesa Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach oraz Pana Grzegorza Łubczyka – byłego Ambasadora RP na Węgrzech (w latach 1997-2001), wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia „Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło” do wręczenia Aktu nadania patrona Henryka Sławika Miejskiemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju na ręce Pana Ryszarda Górskiego - założyciela i prezesa klubu od 9 maja 2007 roku. 

Pan Grzegorz Łubczyk zaprosił do Warszawy na uroczystość odsłonięcia pomnika bohaterów Polski, Węgier i Izraela - pomnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla w Dolince Szwajcarskiej (ul. Chopina) 8 listopada 2016 roku o godz. 16.00. W niedzielę, 13 listopada 2016 r. w TVP Info o godzinie 15.30 w programie „Kościół z bliska” przedstawiono sylwetkę Henryka Sławika i Józsefa Antalla oraz odsłonięcie ich pomnika w Warszawie.

Następnie Akademię uświetnił wspaniały występ Ani Furgał i Natalii Smajdor z grupy wokalnej Pani Joanny Smajdor działającej w Klubie KAKTUS przy Miejskim Ośrodku Kultury.

W dalszej części akademii nastąpiło wręczenie Odznaki Honorowej PCK. O wręczenie odznaczeń poproszono Pana Prezesa Adama Przywarę, który poprosił obecnych o powstanie z racji wręczenia tej odznaki o charakterze odznaczenia państwowego. Uchwałą Kapituły ODZNAKI HONOROWEJ PCK przy Zarządzie Głównym PCK w Warszawie zostali wyróżnieni:
Odznaką Honorową PCK III stopnia (czyli srebrną) - Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju (nota bene - pierwszy Zakład Karny w Polsce odznaczony tym państwowym odznaczeniem) – odznakę odebrał Pan Wiesław Pochopień - Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. [ Odznaka Honorowa PCK dla Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju » ]
Odznaką Honorową PCK III stopnia - Pan Zygmunt Michałowski, współzałożyciel i członek Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika od 2007 roku.
Odznaką Honorową PCK III stopnia -
Pani Renata Janecka - Członek Komisji Rewizyjnej OR PCK (nauczyciel w Zespole Szkół nr 13 Bzie),

Odznakę Honorową PCK IV stopnia (czyli brązową) otrzymali:
Pani Renata Reichman - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OR PCK (nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5) – koordynatorka akcji „Chroń dziecięce uśmiechy”,
Pani Aneta Drapińska - Sekretarz Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika
Pan Krzysztof Ptak - Skarbnik Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika,
Pan Piotr Kula – Wiceprezes Zarządu OR PCK i Delegat Klubu HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju,
Pan Tadeusz Rzeszut - Skarbnik Klubu HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju,
Pan Sebastian Guzy - członek Zarządu OR PCK i Prezes Klubu HDK PCK przy Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, koordynator Rejonowego Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Następnie Pan Prezes Adam Przywara odznaczył odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK I stopnia tych Honorowych Krwiodawców z naszego rejonu, którzy oddali minimum 18 litrów krwi pełnej. Odznaczenie to otrzymał 37 osób: Bachurski Leszek, Baranowski Łukasz, Barnuś Krystian, Biernat Ireneusz, Budny Grzegorz, Burzyński Robert, Chorążkiewicz Stefan, Czapliński Mariusz, Felis Adrian, Gębczyński Piotr, Greń Tomasz, Jakubowski Mariusz, Jaworski Bogdan, Kuriota Zbigniew, Lewkowicz Paweł, Marczok Eugeniusz, Michalik Marek, Nidecki Stanisław, Olender Stanisław, Oślizło Mirosław, Pater Damian, Płonka Dawid, Raszejewski Marcin, Rutecki Grzegorz, Siegmunt Robert, Szczępek Zbigniew, Szwajlik Radosław, Szymik Krzysztof, Telenga Roman, Tokarz Dariusz oraz członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika: Dusiński Kamil, Kosiorek Ryszard, Maron Tadeusz, Pojda Mirosław, Stawiarz Robert, Sutor Stanisław i Watral Robert.

 

Po wręczeniu odznaczeń Pani Renata Reichman zaprosiła na scenę sponsorów Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju, którym Pan Wiesław Lasyk wręczył dyplomy z podziękowaniami za wszelką pomoc w szerzeniu idei czerwonokrzyskiej i honorowego krwiodawstwa. Nasi sponsorzy:

·       EURO SKLEP "WALDI" Waldemar Wojciechowski w Jastrzębiu-Zdroju

·       Firma ELPLAST w Jastrzębiu-Zdroju

·       Firma Handlowa "TOMAR" Tomasz Wojciechowski

·       Jastrzębska Spółka Węglowa w Jastrzębiu-Zdroju

·       Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Jastrzębiu-Zdroju

·       Market KAUFLAND w Jastrzębiu-Zdroju

·       Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

·       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. w Jastrzębiu-Zdroju

·       Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze "ROW-JAS" Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju

·       Radny Miasta Jastrzębie-Zdrój Ryszard Piechoczek

·       Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

·       Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.

·       Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju

·       Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna

·       TBS "Daszek" w Jastrzębiu-Zdroju

·       Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

·       Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju

·       Związek Zawodowy Górników w Polsce KWK "Zofiówka"

·       ZOK Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju

 

Następnie Pan Wiesław Lasyk - Prezesa Zarządu Rejonowego PCK wręczył dyplomy Panu Norbertowi Lorenzowi i Pani Joannie Matuszak. Pan Norbert Lorenz jest Honorowym Członkiem PCK, działaczem PCK od 1947 roku najpierw w Rybniku, potem w Jastrzębiu-Zdroju, był członkiem Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju od początku jego utworzenia, tj. od 1976 roku do 2016 roku (przez 40 lat). Obecnie jest Honorowym Prezesem Zarządu. Natomiast Pani Joanna Matuszak członek Zarządu Rejonowego od jego powstania, przez kilkadziesiąt lat była sekretarzem Zarządu i kierownikiem biura PCK aż do 2015 roku.

Potem były wystąpienia gości, którzy podziękowali za zaproszenie, gratulowali jubileuszu 40-lecia działalności Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju i życzyli dalszej owocnej pracy na rzecz idei czerwonokrzyskiej i honorowego krwiodawstwa. Były kwiaty i prezenty dla OR PCK. Pan Zbigniew Wachowiec - Redaktor Naczelny JasNetu przekazał Zarządowi piękny album. Pan Adam Przywara - Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach przekazał dyplom z gratulacjami od Zarządu Głównego PCK w Warszawie dla Zarządu Rejonowego oraz dyplom na ręce Pana Ryszarda Górskiego - Prezesa Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika dla członków klubu. Pan Zbigniew Wierciński – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przy okazji wspomniał o znakomitej współpracy RCKiK w Raciborzu z Oddziałem Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz krwiodawstwa. Następnie głos zabrali przedstawiciele Władz Miasta i Rady Miasta: Pan Janusz Buda - Zastępcę prezydenta miasta oraz Pan Łukasz Kasza - Przewodniczący Rady Miasta. Pani Alina Chojecka - Radna Rady Miasta, reprezentująca Pana Krzysztofa Gadowskiego - Posła na Sejm RP życzyła Oddziałowi Rejonowemu PCK dalszych lat owocnej pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa, aby PCK skutecznie uczył, pomagał i wychowywał następne pokolenia naszego miasta.

Zakończenie akademii i poczęstunek

Na zakończenie naszej akademii Pan Wiesław Lasyk pogratulował wszystkim odznaczonym, podziękował sponsorom, przybyłym gościom, członkom Zarządu i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszego jubileuszu 40-lecia OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Szczególne podziękowania dla Pana Janusza Jurczaka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Pani Teresie Piech - kierownik Domu Zdrojowego, Panu Łukaszowi Siernemu - akustykowi i Panu Zbigniewowi Trzcionkowskiemu – informatykowi z MK HDK PCK za współorganizowanie akademii oraz  Pani Annie Lerch-Wójcik – która chętnie oprowadzi gości po Galerii Historii Miasta.

 

Po tych wystąpieniach Pan ambasador Grzegorz Łubczyk rozdawał autografy na swojej książce o Henryku Sławiku, o którym można przeczytać m.in. w WIKIPEDII.

 

Na koniec akademii Pan Wiesław Lasyk poinformował, iż pani Marta Łobacz, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, będzie pisała pracę magisterską o działalności PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Z naszej strony możemy jej pomóc poprzez udostępnienie źródeł do pracy naukowej. Studentka pragnie spotkać się z osobami, które posiadają wiedzę, zdjęcia lub inne materiały o działalności PCK w naszym mieście. Dlatego prosimy o zgłaszanie się do biura PCK tych, którzy mogą pomóc. Można wypożyczyć swoje zdjęcia i inne materiały. Zapewniamy zwrot tych materiałów ich właścicielom. Kontakt z prezesem Wiesławem tel. 607 365 979

 

Prezes Wiesław Lasyk jeszcze raz wszystkim podziękował za uświetnienie naszego jubileuszu swoją obecnością i zaprosił wszystkich na smaczny poczęstunek, który przygotowała Restauracja MAXIMA oraz na zwiedzanie jedynej w Polsce stałej ekspozycji o Henryku Sławiku w GALERII HISTORII MIASTA. Po Galerii i wystawie oprowadziła Pani Anna Lerch-Wójcik - absolwentka etnologii na Uniwersytecie Śląskim i instruktor GHM. Przy szwedzkim długim stole jeszcze długo toczyły się ożywione rozmowy, wspomnienia oraz życzenia zdrowia i długich lat pogodnego życia zwłaszcza dla Pana Norberta Lorenza i Pani Joanny Matuszak.

 

Większość zdjęć z akademii wykonał Pan Sebastian Guzy.

 

Według opinii wielu uczestników uroczysta akademia przebiegła sprawnie i ku zadowoleniu wszystkich przybyłych odznaczonych i gości.

 

Co nas czeka w najbliższej przyszłości:

W 2017 r. Jubileusz 10-lecia Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika

W 2018 r. Jubileusz 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce

W 2019 r. Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

W 2020 r. wybory władz statutowych PCK na lata 2020 - 2024

(Ryszard Górski)

(Fot.: Sebastian Guzy, Zbigniew Trzcionkowski, Rafał Klimkiewicz, Tomasz Marciniak)

https://photos.google.com 

 

   

 

 

 

   

 

     

 

   

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

Polecamy poniżej linki

 

Odznaka Honorowa PCK dla Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju »

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sławik »

 

http://jasnet.pl/?m=wydarzenia&id=41962  »  2016-11-08

http://jasnet.pl/?m=galerie&id=3690&lp=1#galeria-content  » 2016-11-08

 

www.jastrzebie.pl/2016/11/08/bohater-z-szerokiej-ma-pomnik-w-warszawie  »

www.tujastrzebie.pl/fotogaleria,pck-w-jastrzebiu-zdroju-swietowal-40-lecie,fot5-7-1526.html  »

http://jas24info.pl/nowosci/numer-ice-moze-uratowac-ci-zycie  »

http://jas24info.pl/wp-content/uploads/2016/05/jastrzebie_05_2016.pdf   »   [ Andrzej Kinasiewicz, Podziel się krwią w: Gazeta bezpłatna. Nasze Jastrzębie Nr 5(14) maj 2016 r., s. 13. ]

www.parlamentarny.pl/wydarzenia/w-warszawie-odslonieto-pomnik-bohaterow-trzech-narodow-slawika-i-antalla,16901.html  »

www.pap.pl/aktualnosci/news,698778,odslonieto-pomnik-bohaterow-trzech-narodow---slawika-i-antalla.html?pdf=2  »

www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,494,odsloniecie-pomnika-bohaterow-polski-wegier-i-izraela-henryka-slawika-i-jozsefa-antalla-seniora.html  »

http://gosc.pl/doc/3541850.Pomnik-Slawika-i-Antalla  »

http://wawalove.pl/W-Warszawie-stanal-nowy-pomnik-Henryka-Slawika-oraz-Jozsefa-Antalla-seniora-a24584  »

www.dziennikzachodni.pl/polska-i-swiat/a/pomnik-henryka-slawika-i-jozsefa-antalla-pomnik-sprawiedliwych-przyjaciol,11436756/ »

https://news.google.com.pl/news/story?ncl=d4EaFswlrDUBhXMeQoqWVNis_azRM&ned=pl_pl&topic=n  »

http://magyarevad.hu/pl/esemeny/odsloniecie-pomnika-bohaterow-polski-wegier-i-izraela »

www.polskieradio.pl/78/959/Galeria/1690112www.facebook.com/media/set/?set=a.1218975544829261.1073742140.203675933025899&type=3 »

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,34862,20949729.html?i=0  »

www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9201,wicemarszalkowie-senatu-na-uroczystosci-odsloniecia-pomnika-henryka-slawika-i-jozsefa-antalla.html  »

www.polskatimes.pl/historia/a/pomnik-henryka-slawika-i-jozsefa-antalla-pomnik-sprawiedliwych-przyjaciol,11436756/  »

Gość Niedzielny nr 46 z 13 listopada 2016 r., s. 8 - wiadomości z Warszawy - krótki artykuł Andrzeja Grajewskiego pt. Ławka Sławika i Antalla o odsłonięciu ich pomnika 8.11.2016 r w Warszawie.

 

 WYJŚCIE