WYJŚCIE

 

95-lecie PCK w Jasnecie cz.1  » Oddał 103 litry przeliczonej krwi » | Działalność PCK w Jastrzębiu-Zdroju w latach 1976-1994 art. Norberta Lorenza » | http://krwiodawcy.org/odznaki-hdk

Odznaczenia HDK i PCK  5.12.2014 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Dnia 5 grudnia 2014 roku o godz. 14:30 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 z okazji Jubileuszu 95-lecia działalności PCK odbyło się okolicznościowe Spotkanie Działaczy i Honorowych Dawców Krwi PCK. Okolicznościowe Spotkanie objął Honorowym Patronatem Wojewoda Śląski. Podczas spotkania odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych, odznak i wyróżnień. Z rejonu jastrzębskiego odznaczenia otrzymali:

HONOROWY DAWCA KRWI „ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”:  Aleksander Czajka, Ryszard Górski, Wiesław Lasyk

WYRÓŻNIENIE „KRYSZTAŁOWE SERCE”: Mieczysław Kupisz, Wiesław Lasyk

SREBRNA ODZNAKA HONOROWA ZA ZASUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: Andrzej Kinasiewicz

MEDAL MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ: Czesława Lachowicz-Dworak

Akademia z okazji 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża (1919 - 2014)
sobota, 29.11.2014 w SP 4 w Jastrzębiu Zdroju, Dom Zdrojowy ul. Witczaka 5

ODZNAKA HONOROWA PCK

Uchwałą Kapituły ODZNAKI HONOROWEJ PCK przy Zarządzie Głównym PCK w Warszawie zostali wyróżnieni: OH PCK I stopnia – Joanna Matuszak, OH PCK III stopnia – Halina Bazgier, Zenona Hamernik i Mieczysław Kupisz, OK PCK IV stopnia – Andrzej Kinasiewicz, Waldemar Sajek, Aleksander Czajka, Rafał Klimkiewicz, Ryszard Górski i Wiesław Lasyk.

Pan Adam Przywara, Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach, przyznał Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK” I stopnia Honorowym Krwiodawcom z Jastrzębia-Zdroju. Są to: Stupiński Roman, Olczyk Piotr, Grobelny Ireneusz, Fiske Danuta, Bystrykowski Marcin, Czyż Krzysztof, Stasiński Ireneusz, Mika Adam, Wójcik Piotr, Ślusarz Jacek, Posłuszny Ireneusz, Staroń Sebastian, Bubiak Grzegorz, Garstka Przemysław, Górzyński Tomasz, Duczmal Arkadiusz, Włodarek Tomasz, Pabich Seweryn, Chorżelewski Edward, Rogus Artur, Mucha Paweł, Orzoł Andrzej, Szefer Bartłomiej, Maron Tomasz, Bosowski Adam, Potysz Grzegorz.

Dyplom Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Katowicach otrzymali: Joanna Matuszak, Norbert Lorenz, Andrzej Kinasiewicz i Ryszard Górski.

Maria Wiecha, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, wręczając medale „Dziękujemy za Dar Życia - 25 litrów krwi” skierowała następujące słowa do Honorowych Krwiodawców, którzy oddali 25 litrów pełnej krwi: „Drodzy Krwiodawcy, pełni wdzięczności i uznania za Wasz dar serca, który wielokrotnie, bezinteresownie ofiarowywaliście potrzebującym, pragniemy w ich imieniu złożyć Wam gorące podziękowania”. Medale otrzymali: Michałowski Zygmunt, Muś Gabriel, Pyśk Antoni, Lasyk Wiesław, Małecki Ryszard, Łakomy Jan, Tuchowski Jacek, Rejbicz Krzysztof, Dubij Krzysztof,  Świerta Marek, Wiatr Grzegorz, Krajewski Artur, Kreja Marcin.

Z rąk Pana Posła na Sejm RK Krzysztofa Gadowskiego egzemplarze Konstytucji RP podpisane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego: Joanna Matuszak, Norbert Lorenz, Zezona Hamernik, Halina Bazgier, Ryszard Małecki.

ORGANIZATORZY AKADEMII

Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju, Rejonowa Rada HDK PCK, Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, Miejski Ośrodek Kultury

 

PROGRAM AKADEMII

         Powitanie gości i prowadzenie akademii - Czesława Lachowicz-Dworak
Hymn Narodowy i Hymn Międzynarodowego Czerwonego Krzyża (MCK)
Prezentacja o PCK Klaudii Zięby z SP10 - Ryszard Górski
Referat o działalności OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju - Andrzej
  Kinasiewicz; prezentacja historyczna do referatu - Ryszard Górski
Wręczenie odznaczeń dla odznaczonych odznaką Odznaką Honorową PCK oraz Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Wręczenie medalu RCKiK za oddanie 25 litrów przeliczonej krwi  - Maria Wiecha, Dyr. RCKiK w Raciborzu
Wręczenie dyplomu Śląskiej Okręgowej Rady HDK PCK - Adam Porwoł wiceprzewodniczący Śl. Okręgowej Rady HDK PCK
Wystąpienie delegata odznaczonych
Wystąpienie delegata Śl. ZO PCK z Katowic
Wystąpienie przedstawiciela RCKiK z Raciborza
Odczytanie listu Ministra Zdrowia - Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski
Odczytanie listu gratulacyjnego Marszałka Województwa Śląskiego - Anna Hetman
Wystąpienie przedstawiciela Władz Miasta - Marian Janecki, Prezydent Miasta
Wystąpienie przedstawiciela Rady Miasta
Wystąpienie ks. kapelana HDK Wojciecha Grzesiaka
Występ artystyczny Grupa Wokalno-Teatralna „Azymut”
Zakończenie akademii i poczęstunek
Zwiedzanie wystawy o Henryku Sławiku polskim Wallenbergu
w GALERII HISTORII MIASTA w Parku Zdrojowym

SPONSORZY

         Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
TBS „Daszek” w Jastrzębiu-Zdroju
Jastrzębski Portal Informacyjny „JasNet”  
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Jastrzębiu-Zdroju
Jastrzębska Spółka Węglowa w Jastrzębiu-Zdroju
Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju  
Firma ELPLAST w Jastrzębiu-Zdroju  
"TOMAR" Firma Handlowa Sklep Spożywczy Tomasz Wojciechowski  
Market KAUFLAND w Jastrzębiu-Zdroju  
Zakład Odmetanowania Kopalń  „ZOK” Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju  
Jagodex Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju  
PHU „Zawierucha” w Rybniku
Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju
Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju
Związek Zawodowy Górników w Polsce KWK „Zofiówka”

 

 

PATRONAT MEDIALNY

Jastrzębski Portal Informacyjny JasNet” www.jasnet.pl POLSKI CZERWONY KRZYŻ UCZY – POMAGA – WYCHOWUJE www.pck.jasnet.pl

(foto: Wiesław Lasyk, Piotr Kula, Sebastian Guzy)

 

 WYJŚCIE