WYJŚCIE

 

Akademia z okazji 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce

sobota, 23.11.2013 w SP 4 w Jastrzębiu Zdroju, Kościuszki 19

 

Zob. Prezentacja

 

Płynie w nich obca krew (artykuł w JasNet)

 

ORGANIZATORZY:

Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju, Rejonowa Rada HDK PCK w Jastrzębiu-Zdroju, Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju

SPONSORZY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, TBS „Daszek” w Jastrzębiu-Zdroju, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębska Spółka Węglowa w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Firma ELPLAST w Jastrzębiu-Zdroju, "TOMAR" Firma Handlowa Sklep Spożywczy Tomasz Wojciechowski, Market KAUFLAND w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Odmetanowania Kopalń  „ZOK” Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy KWK „Zofiówka”, Związek Zawodowy górników przy KWK „Zofiówka”, Przemysław Strączek ( http://przemekstraczek.com ;  www.musicpoint.edu.pl )


PROGRAM:

Prezentacja: Mały Duży poradnik życia - Ryszard Górski, Prezes Miejskiego Klubu HDK PCK przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Prowadzenie akademii – Andrzej Kinasiewicz, Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK

Powitanie gości - Czesława Lachowicz-Dworak, Prezes Zarządu Rejonowego PCK

Prezentacja o HDK PCK - Ryszard Górski

Referat o działalności PCK na rzecz Honorowego Krwiodawstwa w Jastrzębiu-Zdroju - Andrzej  Kinasiewicz

Film o Honorowym Krwiodawstwie PCK- Ryszard Górski

Wręczenie dyplomów i odznaczeń dla odznaczonych odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I oraz medali dla zasłużonych działaczy HDK PCK - Czesława Dworak i Adam Porwoł - Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Katowicach

Wystąpienie Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Katowicach – Adam Porwoł

Wystąpienie przedstawiciela RCKiK z Raciborza

Wystąpienie przedstawiciela Rady Miasta i Władz Miasta

Występ artystyczny uczniów Studium Muzycznego Music Point Przemysława Strączka     http://przemekstraczek.com  ;  www.musicpoint.edu.pl

Prezentacja - Symphonia wiosna - Ryszard Górski

Zakończenie akademii i poczęstunek.

 

Nad całością czuwała pani Joanna Matuszak - sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

(Fot. Wiesław Lasyk i Sebastian Guzy)

 

Odznaczenie Zasłużony Honorowy dawca Krwi I stopnia wręczono 24 Honorowym Krwiodawcom.

 

                               Medale 55-lecia HDK PCK otrzymali:

Norbert Lorenz - zasłużony wieloletni działacz HDK i PCK, członek ZR PCK, b. prezes Klubu HDK PCK przy KWK BORYNIA

Aleksander Czajka - wieloletni prezes klubu HDK PCK przy KWK BORYNIA

Mieczysław Kupisz - b. przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy ZR PCK, b, prezes Klubu HDK PCK przy KWK JAS-MOS

Bolesław Fac - b. wieloletni przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK, prezes Klubu HDK przy Zakładzie Karnym

Grażyna Nowacka - za działalność na rzecz PCK w JSW w Jastrzębiu-Zdroju

Joanna Matuszak - wieloletnia sekretarz ZR PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Ryszard Górski - prezes MK HDK PCK przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WYJŚCIE