OGŁOSZENIA»


W imieniu Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK przesyłam 
regulamin XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK oraz kartę zgłoszenia
Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-Sulechów-Mozów--Sława 24.08 – 27.08 2017 r.

ZHDK od 20 litrów pełnej krwi członkowie klubów HDK PCK

Ze względu na brak pieczątki imiennej upoważnionego pracownika RCKiK (wcześniej nie było takiego wymogu) wszystkie wnioski o HDK-ZdZN zostały odrzucone. Dlatego należy ponownie złożyć nowy wniosek wypełniony komputerowo i wydrukowany na jednej kartce obustronne (str 1 i str 2 wniosku) w 3 egzemplarzach i oświadczenie w 3 egzemplarzach

Kto jeszcze nie składał wniosków o HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu (HDK-ZdZN), może złożyć wniosek w 3 egzemplarzach wypełniony komputerowo i wydrukowany na jednej kartce obustronne (str 1 i str 2 wniosku); konieczna pieczęć RCKiK Oddział Terenowy i pieczątka imienna osoby potwierdzającej fakt oddania co najmniej 20 litrów krwi pełnej; następnie wydrukowane oświadczenie w 3 egzemplarzach ma być wypełnione i podpisane przez osobę ubiegającą się o ww. odznaczenie; potem należy dostarczyć w terminie do 9 czerwca do Prezesa OR PCK celem wysłania do Katowic, gdzie wypełniają rubrykę - jednostka wystawiająca wniosek [ jeszcze jeden warunek opłacona składka za rok 2017 (i zaległe za rok 2016 jeśli ktoś był członkiem w 2016 roku i nie zapłacił tej składki)]

Wniosek na odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”  musi posiadać potwierdzenie ilości oddanej krwi przez  służbę krwi    tj. wymagana pieczątka adresowa i imienna upoważnionego pracownika RCKiK.

wniosek do pobrania str.1  |  wniosek do pobrania str.2  |  oświadczenie do pobrania

Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przesyła niżej pismo ZG PCK w sprawie  odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Informujemy, że został wyznaczony kolejny termin składania   wniosków  na ww. odznakę.   

W związku z powyższym  w terminie do dnia 16.06.2017 r. można przesyłać wnioski na HDK-ZdZN  do Biura Śl. OO PCK. Proszę o staranne przygotowanie wniosków według wytycznych zawartych w załączonym piśmie ZG PCK. Wnioski nie należy podpisywać i pieczętować. Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane tylko przez służbę krwi, która potwierdza  ilość oddanej krwi.

Ponadto przypominamy, iż Okręgowa Komisja ds.  Odznaczeń  stwierdziła, że w danym roku  nie należy składać po kilka wniosków dla jednej osoby, ponieważ takie sytuacje mają miejsce np. OR PCK składa  jednej osobie np. wniosek na OH PCK, „Kryształowe Serce” itd. co powoduje, że  na Akademii osoba ta kilkakrotnie jest odznaczana.  Należy złożyć w danym roku  dla  danej osoby jeden wniosek.

Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887
Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM: 
MK HDK PCK Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok ....
Członkowie innych klubów muszą podać nazwę swojego klubu i Imię i Nazwisko Krwiodawcy za rok ....
Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł


Spotkanie Miejskiego Klubu HDK PCK im. Henryka Sławika  w Jastrzębiu-Zdroju w piątek, 26 maja 2017 o 16:00 w SP4 ul. Kościuszki 19 (koło szkoły muzycznej w Zdroju). Zapisy na Piknik Żeglarski, który odbędzie się w sobotę, 27 maja 2017. Zapraszamy nowych krwiodawców do naszego Klubu.


Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza na wystawę czasową pt.

Żeglujemy z pasją. Historia żeglarstwa w Jastrzębiu-Zdroju, którą można zwiedzać

do 25 maja 2017 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.30 w Galerii Historii Miasta w Parku Zdrojowym przy ul. Witczaka 4, tel. 32 47 11 757 lub 501 476 574


 

Jak ofiarować 1 % na działalność charytatywną PCK w Jastrzębiu-Zdroju »

Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną przez Państwa na nasze konto.

Dzięki Waszej ofiarności możemy stale pomagać ludziom potrzebującym pomocy.

DARCZYŃCY»

Ogólnopolski program zniżek dla HDK - RAZEM DLA DAWCÓW »


DAR KRWI - DAREM ŻYCIA, DAREM SERCA, DAREM MIŁOŚCI BLIŹNIEGO !

Twoja krew ratuje zagrożone życie!

Jesteś jedynym źródłem krwi dla tych, którzy jej potrzebują !

 


krwiobus RCKiK z Raciborza

Harmonogram akcji krwiodawstwa przy Urzędzie Miasta w 2017

We współpracy z RCKiK z Raciborza, miasto Jastrzębie-Zdrój organizuje akcje krwiodawstwa.  Między 10.00 a 16.00 na parkingu przy Urzędzie Miasta będzie stał specjalny autobus, w którym krew oddać będą mogły osoby pełnoletnie, posiadające dokument tożsamości. Dodatkowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej UM Jastrzębie-Zdrój tel/fax 32 47 85 391

Harmonogram akcji:  8 VI, 13 VII, 10 VIII, 14 IX, 12 X, 9 XI i 14 XII.

Wszystkich członków MK HDK PCK  zachęcam do udziału w tych akcjach. Prezes Klubu RG


Zapraszamy na akcję HDK 29.05.2017  9-13 Jastrzębie-Zdrój, ul. Norwida 23 przy Zakładzie Karnym 

Wszystkich członków MK HDK PCK  zachęcam do udziału w tej akcji. Prezes Klubu RG


WEBMASTER  Copyright © 2005-2017 OR PCK Jastrzębie-Zdrój              

 KONTAKT